مشاهده RSS Feed

مزمل

جواب سوالات در رابطه با معجزه

به این مطلب امتیاز بدهید
آیا معجزه دلیلی بر ایمان آوردن افراد هست یا نیست
نه نیست چون اگر معجزه دلیلی برای ایمان اوردن بود باید تمام افرادی که معجزه را می بنیید ایمان بیاورند معجزه فقط برای بعضی از افراد مفید است
چنانکه قرآن میگوید بسیاری از آیات را مرور می کنند اما بی تاثیر است
علت ایمان نیاوردن عدم معجزه نیست که با معجزه قابل حل باشد اگر کسی بخواهد به مطلبی ایمان نیاورد هرگز ایمان نمی اورد چنانکه قرآن می گوید اگر کل آیات را ببینند ایمان نمی آورند مگر آیه عذاب درد ناک را
چرا هنگام عذاب درناک ایمان می آورند و آیا این ایمان برگشت ناپذیر است نه چون به محض بر طرف شدن عذاب ایمان هم می رود و این نوع ایمان ایمان اجباری است در حالی که قرآن ایمان اجباری و فشاری را قبول ندارد
نقش معجزه این است که افراد را به اندازه لازم از شک بیرون بیاورد چنان که می گوید قسم به ستارگانی که قرآن کریم است این ستارگان معجزه هستند برای افرادی که بخواهند ایمان بیاورند دلیل روشن است
زیرا تنها یک انسان میتواند قرآن باشد بعد از قرآن کاغذی و الفاظی تنها یک انسان میتواند قرآن باشد یعنی بیان کننده قرآن کاغذی به همین جهت ستارگان نمی توانند قرآن باشند مگر ستارگانی که نام انسانی را مشخص کنند
بنا براین رابطه بین آیه فلا اقسم بمواقع نجوم با ستارگان غیر از این نیست.
خدا هم در آیات مربوط به ولو نزلناه علی بعض الاعجمین می گوید که این مردم ایمان نمی اورند تا عذاب دردناک را ببینند
می گوید اگر قرآن عربی را بر بعض اعجمین یعنی یکی از اعجمین حتی بدون مشخصه خاص نازل کنیم باید مردم بدون چون و چرا ایمان بیاورند ولی قران بر فردی نازل شد که نام او در آسمان توسط قرار گرفتن ستارگان در مواقع یا مکان های حساب شد ه و هوشمند نوشته شد با این وجود ایمان نمی اورند
بنا بر این علت ایمان نیاوردن بر می گردد به نفسانیات آنها نه کمی ادله
ادله هم یکی کافی است و اگر کسی بخواهد رد کند کل ایات را هم ببیند ایمان نمی اورد
برچسب ها: معجزات بی تاثیر ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود