مشاهده RSS Feed

yanoor

مسخ شدن و تبدیل شدن انسان به حیوان

به این مطلب امتیاز بدهید
مسخ شدن و تبدیل شدن انسان به حیوان

قرآن کریم در آیات متعدد از مسخ شدن برخی در افراد در زمان پیشین خبر داده از جمله فرمود: «فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قرده خاسئین؛ (1) هنگامی که در برابر فرمانی که به آن ها داده شده بود سرکشی نمودند ،به آن ها گفتیم به شکل میمون‌ها درآیید و طرد شوید» . در آیه دیگر آمده: «من لعنه الله و .... علیه و جعل منهم القرده و الخنازیر؛ (2) همان کسانی را که خدا بر آن ها لعن و غضب کرد و آنان را به بوزینه و خوک مسخ نمود». از این گونه آیات به دست می‌آید در امت‌های پیشین کسانی بر اثر گناه مورد غضب الهی قرار گرفته ، در دنیا به عذاب و کیفر دچار شده و مسخ شده‌اند. اما درباره نحوه مسخ آنان باید گفت: مسخ یا به تعبیر دیگر تغییر شکل انسانی به صورت حیوان مسلما موضوعی بر خلاف جریان عادی طبیعت است، ولی در هر حال چنین مسایلی بر خلاف جریان عادی طبیعی وجود دارد و در آن جای شک و تردید نیست. مسخ و دگرگونی جسمانی متناسب با اعمالی است که انجام داده‌اند، یعنی چون عده‌ای از جمعیت‌های گناهکار بر اثر انگیزه هواپرستی و شهوت‌رانی دست به طغیان و نافرمانی خدا می‌زدند و جمعی با تقلید کور کورانه از آن ها، آلوده به گناه شدند، هنگام مسخ هر گروه به شکلی که متناسب با کیفیت اعمال او بوده، ظاهر ‌شده است. برخی بر اثر شکم پرستی و شهوت پرستی‌، به خوک تبدیل شده؛ در عین حال که انسان بودند ، چهره خوک پیدا می کردند. برخی دیگر به دلیل تقلید کورکورانه و چشم و گوش بسته به صورت میمون تغییر چهره می‌داده‌اند، چون خوک نماد شکم بارگی و شهوت‌پرستی، و میمون نماد تقلید کورکورانه است. از مجموع آموزه‌های دینی به دست می‌آید کسانی که مسخ می‌شده‌اند، تنها چند روز زنده می‌ماندند و سپس از دنیا می‌رفتند و نسلی از آن ها به وجود نمی‌آمد.

ادامه درhttp://www.porsemanequran.com/node/23303

نظرات

^

ورود

ورود