مشاهده RSS Feed

yanoor

پشیمانی ابوبکر در آخرین روزهای زندگی

به این مطلب امتیاز بدهید
پشیمانی ابوبکر در آخرین روزهای زندگی :

...................

من به چیزی تأسف نمی‌خورم ، مگر بر سه چیز که انجام دادم و سه چیزی که انجام ندادم و سه چیزی که کاش از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) می‌پرسیدم : دوست داشتم خانۀ فاطمه را هتک حرمت نمی‌کردم هر چند برای جنگ بسته شده شود ... .

http://shiabooks.ir/1391/09/19/post-1097


نظرات

^

ورود

ورود