مشاهده RSS Feed

yanoor

تصاویرمرقد حضرت ام البنین (س) در بقیع

به این مطلب امتیاز بدهید


تصاویرمرقد حضرت ام البنین (س) در بقیع : به مناسبت 13 جمادی الثانی سالگرد وفات مادر حضرت ابوالفضل (ع)در

http://www.shafaqna.com/persian/video-a-photo/photo/item/40727-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D 9%82%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%82%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-13-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B9.html

نظرات

^

ورود

ورود