مشاهده RSS Feed

yanoor

از كجا بدانیم نماز ما قبول شده است؟ آیا نشانه ای دارد؟

به این مطلب امتیاز بدهید
از كجا بدانیم نماز ما قبول شده است؟ آیا نشانه ای دارد؟


در حدیث است كه امام صادق(ع) فرمود: ((هر كس دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه ببیند كه آیا نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته یا نه، پس هر قدر كه نمازش او را از گناه بازداشته به همان اندازه نمازش قبول شده است.(بحار ج 82، ص 198)
http://www.morsalat.com/portal/home/...B1%D8%AF%D8%9F

نظرات

^

ورود

ورود