• رسول خدا (ص) : صلوات ، فقر را برطرف میکند
 • رسول خدا (ص) : هر که یک مرتبه بر من صلوات فرستد، حق‌تعالی دری از سلامتی و عافیت [دین و دنیا] را بر وی بگشاید
 • رسول خدا (ص) : هر كه بر من صلوات فرستد خدا و فرشتگان بر او صلوات فرستند، هر كه خواهد كم فرستد و هر كه خواهد بيش
 • رسول خدا (ص) : هرکس یک مرتبه بر من صلوات بفرستد ، آن دو ملکی که محافظ رفتار او هستند ، تا سه روز هیچ گناهی برای او نمی نویسند
 • امام صادق (ع) :هر دعایی که خدای متعال با آن خوانده شود، بالا نمی رود مگر آنکه بر محمّد و آل محمّد صلوات فرستاده شود
 • رسول خدا (ص) : هر کس بر من صلوات زیاد بفرستد از تلخی مرگ و جان کندن ایمن گردد
 • رسول خدا (ص) : بر من بسیار صلوات بفرستید که صلوات بر من نوری در قبر، نوری در پل صراط و نوری در بهشت خواهد بود
 • امام صادق (ع) :صلوات بر پیامبر (ص) و آل او ،‏ سنگین ترین عملی است که در روز قیامت در ترازوی اعمال گذاشته می شود
 • رسول خدا (ص) : در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد
 • رسول خدا (ص) : هر کس چیزی را فراموش کرد، بر من صلوات بفرستد، تا آن موضوع یادش بیاید
 • امام صادق (ع) :فرستادن صلوات بین نماز ظهر و عصر برابر است با هفتاد رکعت نماز مستحبی
 • امام صادق (ع) :هرکه صد بار صلوات بفرستد، صد نیاز برایش برآورند، سی در دنیا هفتاد در آخرت
salavat
salavat ختم 14,000 صلوات  
salavat مشارکت : 15,130 صلوات salavat مانده : 0 صلوات

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 48
   • نوشته: 12,616

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 76
   • نوشته: 1,176

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست قران و زندگی

   توسط

   15/10/1393, 12:01

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 4
   • نوشته: 37

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست آیه نجوی

   06/07/1393, 16:13

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 246
   • نوشته: 11,620
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 512
   • نوشته: 12,122

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 225
   • نوشته: 4,441

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست انسان كامل

   توسط

   05/11/1393, 13:52

  3. سایر موارد

   (7 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. kobra

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 674
   • نوشته: 11,237

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 178
   • نوشته: 1,964

   آخرين نوشته:

  2. مدیران انجمن:

   1. شهیده,
   2. محتشم

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 308
   • نوشته: 3,693

   آخرين نوشته:

   راهنما برو به آخرین پست جریان سقیفه

   توسط

   06/11/1393, 22:12

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 476
   • نوشته: 8,087

   آخرين نوشته:

  1. اخلاق

   (10 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. amirreza1373000

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 1,255
   • نوشته: 30,955

   آخرين نوشته:

  2. عرفان ناب

   (6 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. amirreza1373000

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 664
   • نوشته: 16,515

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 122
   • نوشته: 1,768

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست کابالا

   توسط

   05/11/1393, 13:52

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 290
   • نوشته: 4,123

   آخرين نوشته:

  5. مدیران انجمن:

   1. amirreza1373000

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 62
   • نوشته: 2,453

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 417
   • نوشته: 13,558

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 557
   • نوشته: 15,754

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 266
   • نوشته: 6,406

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 286
   • نوشته: 4,874

   آخرين نوشته:

  5. سایر مباحث

   (6 کاربر آنلاین)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 339
   • نوشته: 6,569

   آخرين نوشته:

  6. حقوق و جایگاه زن در قرآن

   (4 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. صدیقه طاهره,
   2. بهار ♥ها

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 211
   • نوشته: 4,419

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 2
   • نوشته: 6

   آخرين نوشته:

  2. مدیران انجمن:

   1. iranproud

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 1
   • نوشته: 6

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 0
   • نوشته: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 536
   • نوشته: 16,023

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 118
   • نوشته: 1,283

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 1,012
   • نوشته: 67,087

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست مشاعره

   06/11/1393, 23:15

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 568
   • نوشته: 19,939

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 455
   • نوشته: 6,473

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 419
   • نوشته: 6,994

   آخرين نوشته:

  3. نگارخانه

   (3 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. yekta

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 334
   • نوشته: 31,381

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 260
   • نوشته: 9,176

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 201
   • نوشته: 1,856

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 208
   • نوشته: 1,236

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 256
   • نوشته: 3,107

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 42
   • نوشته: 298

   آخرين نوشته:

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 70
   • نوشته: 1,259

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 26
   • نوشته: 2,749

   آخرين نوشته:

  2. جمع ‏بندی‏ های نهایی

   (1 کاربر آنلاین)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 590
   • نوشته: 600

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست خمس در قرآن

   02/11/1393, 14:56

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 67
   • نوشته: 3,446

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 170
   • نوشته: 6,298

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 0
   • نوشته: 0

   آخرين نوشته:

   خصوصی

اطلاعات آماری

نمایش کاربران آنلاینتعداد کاربران بازدید کننده از انجمن در 24 ساعت گذشته: 152

بیشترین کاربران حاضر در یک روز 176 نفر در تاریخ 29/11/1392 می باشد

آمار و ارقام سايت آمار و ارقام سايت

   موضوع:21,612      نوشته:581,066      کاربران:52,654      کاربران فعال:549      جدید ترین عضو javadhoseinabadi20     salavat مجموع صلوات ها : 14134116      مجموع دلنوشته ها : 1236
    مدت حضور کاربران:12 سال 3 ماه 4 روز 22 ساعت 39 دقيقه 26 ثانيه      آمار جهانی:نمایش
     وبلاگ ها:59      مطالب: 1,277      24 ساعت گذشته: 0

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

دارای مطلب جدید
دارای مطلب جدید
دارای مطلب قدیمی
دارای مطلب قدیمی
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده