• رسول خدا (ص) : صلوات ، فقر را برطرف میکند
 • رسول خدا (ص) : هر که یک مرتبه بر من صلوات فرستد، حق‌تعالی دری از سلامتی و عافیت [دین و دنیا] را بر وی بگشاید
 • رسول خدا (ص) : هر كه بر من صلوات فرستد خدا و فرشتگان بر او صلوات فرستند، هر كه خواهد كم فرستد و هر كه خواهد بيش
 • رسول خدا (ص) : هرکس یک مرتبه بر من صلوات بفرستد ، آن دو ملکی که محافظ رفتار او هستند ، تا سه روز هیچ گناهی برای او نمی نویسند
 • امام صادق (ع) :هر دعایی که خدای متعال با آن خوانده شود، بالا نمی رود مگر آنکه بر محمّد و آل محمّد صلوات فرستاده شود
 • رسول خدا (ص) : هر کس بر من صلوات زیاد بفرستد از تلخی مرگ و جان کندن ایمن گردد
 • رسول خدا (ص) : بر من بسیار صلوات بفرستید که صلوات بر من نوری در قبر، نوری در پل صراط و نوری در بهشت خواهد بود
 • امام صادق (ع) :صلوات بر پیامبر (ص) و آل او ،‏ سنگین ترین عملی است که در روز قیامت در ترازوی اعمال گذاشته می شود
 • رسول خدا (ص) : در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد
 • رسول خدا (ص) : هر کس چیزی را فراموش کرد، بر من صلوات بفرستد، تا آن موضوع یادش بیاید
 • امام صادق (ع) :فرستادن صلوات بین نماز ظهر و عصر برابر است با هفتاد رکعت نماز مستحبی
 • امام صادق (ع) :هرکه صد بار صلوات بفرستد، صد نیاز برایش برآورند، سی در دنیا هفتاد در آخرت
salavat
salavat ختم 124,000 صلوات  
salavat مشارکت : 10 صلوات salavat مانده : 123990 صلوات

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 63
   • نوشته: 13,437

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 378
   • نوشته: 13,461

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 81
   • نوشته: 1,220

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 216
   • نوشته: 2,493

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 5
   • نوشته: 38

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست معنای نسخ

   توسط

   16/02/1394, 18:45

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 251
   • نوشته: 13,188
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 204
   • نوشته: 3,317

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 316
   • نوشته: 4,621

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست سرنوشت يك قاتل

   توسط

   10/04/1394, 13:59

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 10
   • نوشته: 73

   آخرين نوشته:

   جمع بندی برو به آخرین پست آیالعن و نفرین درزیارت عاشورا...

   توسط

   11/02/1394, 14:10

  4. انسان شناسی در قرآن

   (1 کاربر آنلاین)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 100
   • نوشته: 1,569

   آخرين نوشته:

  5. خلقت انسان

   (1 کاربر آنلاین)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 30
   • نوشته: 624

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست از نسل حضرت آدم

   توسط

   03/04/1394, 00:09

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 15
   • نوشته: 111
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 388
   • نوشته: 6,087

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 76
   • نوشته: 1,200

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 519
   • نوشته: 12,309

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 10
   • نوشته: 269

   آخرين نوشته:

  4. سایر موارد

   (1 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. kobra

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 318
   • نوشته: 6,623

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 181
   • نوشته: 2,159

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست ارض المقدسة

   توسط

   09/03/1394, 15:47

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 311
   • نوشته: 3,768

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 497
   • نوشته: 8,290

   آخرين نوشته:

  1. اخلاق

   (3 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. amirreza1373000

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 1,302
   • نوشته: 32,118

   آخرين نوشته:

  2. عرفان ناب

   (7 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. amirreza1373000

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 676
   • نوشته: 17,158

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 125
   • نوشته: 1,866
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 295
   • نوشته: 4,225

   آخرين نوشته:

  5. آرشیو

   (1 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. amirreza1373000

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 62
   • نوشته: 2,457
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 434
   • نوشته: 14,576

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 600
   • نوشته: 17,116

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 305
   • نوشته: 5,625

   آخرين نوشته:

  4. سایر مباحث

   (3 کاربر آنلاین)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 365
   • نوشته: 6,773

   آخرين نوشته:

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 222
   • نوشته: 4,594

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 451
   • نوشته: 7,289

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 575
   • نوشته: 20,808

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 1,706
   • نوشته: 99,894

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 443
   • نوشته: 6,966

   آخرين نوشته:

  5. نگارخانه

   (4 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. شقایق,
   2. سالار زینب

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 326
   • نوشته: 33,747

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست دعا گرافی

   13/04/1394, 23:53

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 271
   • نوشته: 10,410

   آخرين نوشته:

  1. موبایل

   (1 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. seyed yasin,
   2. بهار ♥ها,
   3. iranproud

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 201
   • نوشته: 1,923

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 218
   • نوشته: 1,334

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 261
   • نوشته: 3,198

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 49
   • نوشته: 507

   آخرين نوشته:

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 73
   • نوشته: 1,296

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 209
   • نوشته: 5,054

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست شب قدر

   توسط

   14/04/1394, 03:29

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 648
   • نوشته: 658

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 70
   • نوشته: 3,655

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 219
   • نوشته: 6,467

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 0
   • نوشته: 0

   آخرين نوشته:

   خصوصی

اطلاعات آماری

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

نمایش کاربران آنلاینتعداد کاربران بازدید کننده از انجمن در 24 ساعت گذشته: 157

بیشترین کاربران حاضر در یک روز 201 نفر در تاریخ 30/03/1394 می باشد

آمار و ارقام سايت آمار و ارقام سايت

   موضوع:22,647      نوشته:617,632      کاربران:53,781      کاربران فعال:648      جدید ترین عضو mohamadmobin8794     salavat مجموع صلوات ها : 95026561      مجموع دلنوشته ها : 3021
    مدت حضور کاربران:14 سال 7 ماه 3 هفته 4 روز 22 ساعت 13 دقيقه 56 ثانيه      آمار جهانی:نمایش
     وبلاگ ها:66      مطالب: 1,353      24 ساعت گذشته: 2

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

دارای مطلب جدید
دارای مطلب جدید
دارای مطلب قدیمی
دارای مطلب قدیمی
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده