• رسول خدا (ص) : صلوات ، فقر را برطرف میکند
 • رسول خدا (ص) : هر که یک مرتبه بر من صلوات فرستد، حق‌تعالی دری از سلامتی و عافیت [دین و دنیا] را بر وی بگشاید
 • رسول خدا (ص) : هر كه بر من صلوات فرستد خدا و فرشتگان بر او صلوات فرستند، هر كه خواهد كم فرستد و هر كه خواهد بيش
 • رسول خدا (ص) : هرکس یک مرتبه بر من صلوات بفرستد ، آن دو ملکی که محافظ رفتار او هستند ، تا سه روز هیچ گناهی برای او نمی نویسند
 • امام صادق (ع) :هر دعایی که خدای متعال با آن خوانده شود، بالا نمی رود مگر آنکه بر محمّد و آل محمّد صلوات فرستاده شود
 • رسول خدا (ص) : هر کس بر من صلوات زیاد بفرستد از تلخی مرگ و جان کندن ایمن گردد
 • رسول خدا (ص) : بر من بسیار صلوات بفرستید که صلوات بر من نوری در قبر، نوری در پل صراط و نوری در بهشت خواهد بود
 • امام صادق (ع) :صلوات بر پیامبر (ص) و آل او ،‏ سنگین ترین عملی است که در روز قیامت در ترازوی اعمال گذاشته می شود
 • رسول خدا (ص) : در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد
 • رسول خدا (ص) : هر کس چیزی را فراموش کرد، بر من صلوات بفرستد، تا آن موضوع یادش بیاید
 • امام صادق (ع) :فرستادن صلوات بین نماز ظهر و عصر برابر است با هفتاد رکعت نماز مستحبی
 • امام صادق (ع) :هرکه صد بار صلوات بفرستد، صد نیاز برایش برآورند، سی در دنیا هفتاد در آخرت
salavat
salavat ختم 14,000 صلوات  
salavat مشارکت : 3,550 صلوات salavat مانده : 10450 صلوات

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 52
   • نوشته: 12,822

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 369
   • نوشته: 13,081

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 4
   • نوشته: 37

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست آیه نجوی

   06/07/1393, 16:13

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 246
   • نوشته: 12,020

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 163
   • نوشته: 2,893

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 3
   • نوشته: 13

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست ازدواج حضرت مسیح

   توسط

   29/11/1393, 06:59

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 3
   • نوشته: 23

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست فروع دین در قرآن

   توسط

   26/11/1393, 17:33

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 3
   • نوشته: 11

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست منشأ كرامت انساني

   توسط

   08/12/1393, 09:56

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 4
   • نوشته: 24

   آخرين نوشته:

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 6
   • نوشته: 8

   آخرين نوشته:

  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 4
   • نوشته: 11

   آخرين نوشته:

  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 0
   • نوشته: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 70
   • نوشته: 1,128

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست هدف خلق انسان

   توسط

   11/12/1393, 19:03

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 505
   • نوشته: 12,124

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 227
   • نوشته: 4,506

   آخرين نوشته:

  4. سایر موارد

   (7 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. kobra

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 674
   • نوشته: 11,331

   آخرين نوشته:

  1. مدیران انجمن:

   1. شهیده

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 178
   • نوشته: 1,982

   آخرين نوشته:

  2. مدیران انجمن:

   1. شهیده

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 309
   • نوشته: 3,706

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 482
   • نوشته: 8,145

   آخرين نوشته:

  1. اخلاق

   (28 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. amirreza1373000

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 1,271
   • نوشته: 31,252

   آخرين نوشته:

  2. عرفان ناب

   (3 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. amirreza1373000

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 665
   • نوشته: 16,684

   آخرين نوشته:

  3. مدیران انجمن:

   1. amirreza1373000

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 122
   • نوشته: 1,778

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست کابالا

   توسط

   10/12/1393, 12:29

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 293
   • نوشته: 4,188

   آخرين نوشته:

  5. آرشیو

   (1 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. amirreza1373000

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 62
   • نوشته: 2,455

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 419
   • نوشته: 13,853

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 562
   • نوشته: 16,017

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 290
   • نوشته: 4,952

   آخرين نوشته:

  4. سایر مباحث

   (4 کاربر آنلاین)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 346
   • نوشته: 7,200

   آخرين نوشته:

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 211
   • نوشته: 4,422

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 1,639
   • نوشته: 98,641

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست مشاعره

   توسط

   12/12/1393, 19:21

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 442
   • نوشته: 6,985

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 347
   • نوشته: 32,651

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 265
   • نوشته: 9,744

   آخرين نوشته:

  1. موبایل

   (1 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. seyed yasin

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 200
   • نوشته: 1,870

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 211
   • نوشته: 1,255

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 259
   • نوشته: 3,121

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 44
   • نوشته: 314

   آخرين نوشته:

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 70
   • نوشته: 1,260

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 206
   • نوشته: 4,876

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست *** توشه های اخلاقی***

   توسط

   12/12/1393, 14:28

  2. جمع ‏بندی‏ های نهایی

   (2 کاربر آنلاین)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 606
   • نوشته: 616

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 68
   • نوشته: 3,494

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 188
   • نوشته: 6,330

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 0
   • نوشته: 0

   آخرين نوشته:

   خصوصی

اطلاعات آماری

نمایش کاربران آنلاینتعداد کاربران بازدید کننده از انجمن در 24 ساعت گذشته: 151

بیشترین کاربران حاضر در یک روز 180 نفر در تاریخ 26/11/1393 می باشد

آمار و ارقام سايت آمار و ارقام سايت

   موضوع:21,856      نوشته:590,330      کاربران:52,947      کاربران فعال:638      جدید ترین عضو asgariabolfazl2010     salavat مجموع صلوات ها : 14735646      مجموع دلنوشته ها : 1508
    مدت حضور کاربران:12 سال 9 ماه 2 هفته 1 روز 14 ساعت 10 دقيقه 13 ثانيه      آمار جهانی:نمایش
     وبلاگ ها:59      مطالب: 1,283      24 ساعت گذشته: 0

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

دارای مطلب جدید
دارای مطلب جدید
دارای مطلب قدیمی
دارای مطلب قدیمی
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده