• رسول خدا (ص) : صلوات ، فقر را برطرف میکند
 • رسول خدا (ص) : هر که یک مرتبه بر من صلوات فرستد، حق‌تعالی دری از سلامتی و عافیت [دین و دنیا] را بر وی بگشاید
 • رسول خدا (ص) : هر كه بر من صلوات فرستد خدا و فرشتگان بر او صلوات فرستند، هر كه خواهد كم فرستد و هر كه خواهد بيش
 • رسول خدا (ص) : هرکس یک مرتبه بر من صلوات بفرستد ، آن دو ملکی که محافظ رفتار او هستند ، تا سه روز هیچ گناهی برای او نمی نویسند
 • امام صادق (ع) :هر دعایی که خدای متعال با آن خوانده شود، بالا نمی رود مگر آنکه بر محمّد و آل محمّد صلوات فرستاده شود
 • رسول خدا (ص) : هر کس بر من صلوات زیاد بفرستد از تلخی مرگ و جان کندن ایمن گردد
 • رسول خدا (ص) : بر من بسیار صلوات بفرستید که صلوات بر من نوری در قبر، نوری در پل صراط و نوری در بهشت خواهد بود
 • امام صادق (ع) :صلوات بر پیامبر (ص) و آل او ،‏ سنگین ترین عملی است که در روز قیامت در ترازوی اعمال گذاشته می شود
 • رسول خدا (ص) : در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد
 • رسول خدا (ص) : هر کس چیزی را فراموش کرد، بر من صلوات بفرستد، تا آن موضوع یادش بیاید
 • امام صادق (ع) :فرستادن صلوات بین نماز ظهر و عصر برابر است با هفتاد رکعت نماز مستحبی
 • امام صادق (ع) :هرکه صد بار صلوات بفرستد، صد نیاز برایش برآورند، سی در دنیا هفتاد در آخرت
salavat
salavat ختم 14,000 صلوات  
salavat مشارکت : 3,800 صلوات salavat مانده : 10200 صلوات

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 54
   • نوشته: 13,022

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 372
   • نوشته: 13,393
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 80
   • نوشته: 1,208

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 4
   • نوشته: 37

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست آیه نجوی

   06/07/1393, 16:13

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 248
   • نوشته: 12,521

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 173
   • نوشته: 3,031

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 5
   • نوشته: 27

   آخرين نوشته:

  3. انسان شناسی در قرآن

   (3 کاربر آنلاین)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 60
   • نوشته: 954

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 13
   • نوشته: 120

   آخرين نوشته:

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 8
   • نوشته: 38

   آخرين نوشته:

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 10
   • نوشته: 159

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 510
   • نوشته: 12,171

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 192
   • نوشته: 4,087

   آخرين نوشته:

  3. سایر موارد

   (8 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. kobra

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 679
   • نوشته: 11,420

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 179
   • نوشته: 1,983

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 310
   • نوشته: 3,733

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 493
   • نوشته: 8,253

   آخرين نوشته:

  1. اخلاق

   (15 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. amirreza1373000

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 1,283
   • نوشته: 31,496

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست دعای مادر

   توسط

   05/02/1394, 17:30

  2. عرفان ناب

   (5 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. amirreza1373000

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 669
   • نوشته: 16,961

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 123
   • نوشته: 1,787

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست عرفان حقیقی

   توسط

   16/01/1394, 15:23

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 293
   • نوشته: 4,203

   آخرين نوشته:

  5. آرشیو

   (1 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. amirreza1373000

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 62
   • نوشته: 2,456

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 422
   • نوشته: 14,117

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 573
   • نوشته: 16,503

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست خواستگاری های...

   توسط

   05/02/1394, 22:22

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 294
   • نوشته: 5,056

   آخرين نوشته:

  4. سایر مباحث

   (5 کاربر آنلاین)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 353
   • نوشته: 7,360

   آخرين نوشته:

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 216
   • نوشته: 4,514

   آخرين نوشته:

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 562
   • نوشته: 21,153

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست کتاب طب سنتی

   توسط

   05/02/1394, 10:22

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 1,661
   • نوشته: 100,576

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 444
   • نوشته: 6,859

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست نوای ذاکر

   03/02/1394, 07:56

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 346
   • نوشته: 32,963

   آخرين نوشته:

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 266
   • نوشته: 9,907

   آخرين نوشته:

  1. موبایل

   (5 کاربر آنلاین)

   مدیران انجمن:

   1. seyed yasin

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 200
   • نوشته: 1,886

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 212
   • نوشته: 1,259

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 259
   • نوشته: 3,127

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 46
   • نوشته: 317

   آخرين نوشته:

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 72
   • نوشته: 1,291
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 206
   • نوشته: 4,929

   آخرين نوشته:

  2. جمع ‏بندی‏ های نهایی

   (3 کاربر آنلاین)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 630
   • نوشته: 640

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست ورود به بهشت

   19/12/1393, 13:35

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 69
   • نوشته: 3,585

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 203
   • نوشته: 6,430

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع: 0
   • نوشته: 0

   آخرين نوشته:

   خصوصی

اطلاعات آماری

نمایش کاربران آنلاینتعداد کاربران بازدید کننده از انجمن در 24 ساعت گذشته: 142

بیشترین کاربران حاضر در یک روز 180 نفر در تاریخ 26/11/1393 می باشد

آمار و ارقام سايت آمار و ارقام سايت

   موضوع:22,165      نوشته:601,544      کاربران:53,273      کاربران فعال:520      جدید ترین عضو h.riahi1960     salavat مجموع صلوات ها : 17541581      مجموع دلنوشته ها : 1828
    مدت حضور کاربران:13 سال 6 ماه 1 روز 6 ساعت 49 دقيقه 59 ثانيه      آمار جهانی:نمایش
     وبلاگ ها:62      مطالب: 1,322      24 ساعت گذشته: 0

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

دارای مطلب جدید
دارای مطلب جدید
دارای مطلب قدیمی
دارای مطلب قدیمی
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده