نمايشي - برو به سایر موارد
اللهم...
یاحسین(ع)
تعیین قبله
شهدا
شهدا
جاري

ابزار
سایر موارد - تعیین قبله

Click for larger version

اطلاعات
پاسخگوی احکام 1 [مشخصات] [گالري] گروه سایر موارد
اندازه اوليه فايل 6.8 کیلو بایت ابعاد اوليه 284 x 262
زمان ارسال ۱۳۸۹/۰۳/۰۶ ۱۸:۴۴ تعداد بازديد ها 695
عنوان تعیین قبله
شرح تعیین قبله http://www.askquran.ir/showthread.php?t=21369
^

ورود

ورود