نمايشي - برو به خانواده کانون گفتگوی قرآنی
تقدیرنامه جناب طاهر
تقدیرنامه جناب سامع
تقدیرنامه روابط عمومی
تقدیرنامه مدیر تدوین
تقدیرنامه جناب معین
جاري

ابزار
خانواده کانون گفتگوی قرآنی - تقدیرنامه روابط عمومی

Click for larger version

اطلاعات
مدیر اجرایی_فرهنگی [مشخصات] [گالري] گروه خانواده کانون گفتگوی قرآنی
اندازه اوليه فايل 1.15 مگابایت ابعاد اوليه 3508 x 4961
زمان ارسال ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۱:۱۰ تعداد بازديد ها 30
عنوان تقدیرنامه روابط عمومی
شرح ...
^

ورود

ورود