این گروه محل تجمع و برنامه ریزی در زمینه فعالیت های مجازی با رویکرد تبیین و دفاع از مبانی قرآن و اسلام می باشد

برای مشاهده محتویات شما باید عضو این گروه باشید
^

ورود

ورود