با سلام
هدفم از ایجاد این گروه اینه که با از رفتن هر شخصی که چه بشناسیم و چه نشناسیم تذکری به ما داده میشه که این دنیا محل گذره.برا همین این گروه را ایجاد کردم تا برای شادی روح رفتگان و طلب آمرزش و فرستادن ره توشه ای برای آنان این راه را برایشان کمی آسانتر نماییم

برای مشاهده محتویات شما باید عضو این گروه باشید
^

ورود

ورود