• آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۲۳:۳۴
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  3-قوانین ابلاغی مولای هستی این خصیصه بر ولایت تشریعی تکیه دارد؛ ولایت تشریعی یا همان ولایت بر نظام تشریع و تقنین ولایت فراگیر مولای هستی بر تمامی...
  67 پاسخ | 768 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۲۳:۲۶
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اگر عارفی دچار سکر یا فنا شده باشد به گونه ای که نه از خویشتن و نه از اطراف خویش هیچ خبری نداشته باشد به اوج عبودیت(عبودیت مطلقه) رسیده و در این حال...
  67 پاسخ | 768 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۲۳:۱۵
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  جنید بغدادی می گوید: «عبد آن کسی است که همچون میت که در دستان غسال است (خود را) نزد پروردگارش بیفکند به گونه ای که برای وی، هیچ تدبیر و حرکتی نماند...
  67 پاسخ | 768 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۲۳:۰۲
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  عبد الصمد همدانی می نویسد: «به مقدار نفی اختیار بنده، موافقت در تدبیر بیشتر می شود... پس همواره بنده به واسطه ترک اختیار و خواست گوناگون که در طبیعت...
  67 پاسخ | 768 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۱۳:۲۰
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  حال آیا صورت بندی اسفار معنوی در چهار سفر ضرورت دارد و سالک مسافر ملکوت باید همه این مقاطع و مراحل را در نورد؟ آیا برای وصول به حق باید حتما از طزریق...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۱۳:۱۹
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  چهارگانه بودن سفرهای ذاتی و معنوی عارفان معطوف به مقاطع ممتاز این اسفار است و این عدد علامت انفصال و گسست در سیر و سلوک عارفانه نیست. عرفا و اولیا...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۱۳:۱۷
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  درنگ و درایتی درباره اسفار اربعه از دیدگاه استاد جوادی آملی به نظر استاد جوادی آملی دامت برکاته این سفرهای چهارگانه سیر برهانی و عقلی از کثرت به...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۹
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  آغاز سفر اول از این چهار سفر «نفس» است که مقام حیوانیت مطلق است و نهایت آن «سرّ» است که «فنای از ذات» و مقامات قلبی و عقلی و روحی آن است. و آغاز سفر...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۶
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعه از دیدگاه استاد سید آشتیانی استاد سید جلال الدین آشتیانی در پایان مقدمه طولانی و ممتعی که بر کتاب مصباح الهدایة الی الخلافة والولایة...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۵
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  از نظر این عارف ربانی این اسفار، حتی سفر چهارم برای کمّل از اولیا نیز حاصل می شود و بدون تردید برای مولای ما امیرمومنان و اولاد معصوم او(علیهم...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۰
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  سفر سوم از نظر امام «سفر من الحق الی الخلق الحقی بالحق» است. وصف خلق به «حقی» در کلام دیگران نیست و مختص امام است. در این سفر سالک از «حضرت احدیت...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۰
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  از نظر ایشان «شطحیات» یعنی سخنانی از قبیل: «اناالحق» «سبحانی ما اعظم شانی» و «لیس فی جبتی سوی الله» بر زبان آوردن بیان گر نقص سالک و سلوک و...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۴۶
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعه از دیدگاه امام خمینی عارف واصل حضزت امام خمینی در آغاز ملخص سخنان عارف کامل، استاد اساتید عرفان آقا محمدرضا قمشه ای را که در تحقیق...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۴۵
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  سالک از این موقف در مراتب افعال سلوک می کند و «محو» او زائل و «صحو» تام او حاصل می شود و به «بقاء الله» باقی می ماند و در عوالم جبروت و ملکوت و...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۴۳
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  هنگامی که سالک ذات خود را در خدای تعالی فانی ساخت سفر اول او به پایان می رسد و وجود او «وجود حقانی» می گردد در این حال«محو» بر او عارض می گردد و...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۴۰
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعه از دیدگاه آقا محمدرضا قمشه ای استاد کم نظیر عرفان اسلامی آقا محمد رضا قمشه ای معروف به حکیم صهبا رساله ای موجز در باب اسفار اربعه...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۳۹
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعه از دیدگاه ملاصدرا صدرالدین محمد شیرازی(متوفای 1050ه.ق) که کتاب گران سنگ فلسفی خود را بر طبق اسفار اربعه عارفان بنیاد نهاده و آن را حکمت...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۸:۴۴
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  وی آن گاه به اسفار اربعه اهل عرفان می پردازد و متذکر می شود که اسفار نزد ارباب عرفان چهار است؛ اول؛ سیر الی الله از منازل نفس تا افق مبین که...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۸:۴۳
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعة از دیدگاه علامه سید حیدر آملی علامه سید حیدر آملی(782-720ه.ق)عارف بلند آوازه شیعی پیش از آن که به تبیین اسفار اربعه بپردازد سالک و سیر...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۸:۲۵
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  به نظر وی فرجام سفر اول برطرف شدن حجاب های کثرت از چهره وجدت است و نهایت سفر دوم برطرف شدن حجاب وحدت از چهره کثرت علمی باطنی است و پایان سفر سوم از...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۸:۲۳
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  باسمه تعالی با سلام سفر بر دو قسم است؛ سفر صوری و سفر معنوی. سفر صوری عبارت است از حرکت از موطن یا موقف و روی آوردن به سوی مقصد یا طی مراحل و قطع...
  20 پاسخ | 106 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۳۱
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  البته اگر سالک قدری در قاعده تدبیر ربوبی مولای هستی عمیق گردد و گامی به جلو نهد می داند، نه تنها باید از حرص ها دوری گزیند، که باید دایره تدبیر خود...
  67 پاسخ | 768 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۳۱
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  بنابراین سالکان راه توجه قلبی، تدبیر حرص آلود و حزن آور را از بزرگ ترین مشغله سازان و تشویش آوران دل می دانند، و «عبودیت به گفته جنید بغدادی ترک شغل ...
  67 پاسخ | 768 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۳۰
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  بنابراین ولایت تکوینی خدای سبحان با مشیت و اراده تکوینی او در نظام هستی جریان و سریان دارد و آنچه در این جهان رخ می دهد به تدبیر حکیمانه و خیرخواهانه...
  67 پاسخ | 768 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۳۰
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  2-تدبیر ربوبی مولای هستی خدای سبحان مالک جهان هستی است و نقش عظیم ربوبیت، پروردگاری و تدبیر و اداره امور جهان و جهانیان را برعهده دارد و اسباب و...
  67 پاسخ | 768 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۸
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  تمامی نظام هستی به دلیل شان مالکی مولای هستی از آن او و کلید خزانه هستی در دست اوست و در وجود و کمال به چیزی نیاز ندارد از این رو دارای مقام غنای...
  67 پاسخ | 768 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۷
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  1-غنای مالکی مولای هستی آفریدگار جهان نه تنها به همه موجودات که اموری حادث اند هستی بخشیده است؛ هماره به آنان بقا می بخشد و باقی نگه می دارد. خدای...
  67 پاسخ | 768 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۶
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  سالکان برای پرورش این سه خصیصه باید سه اصل معرفتی –سلوکی را دریابند و در انها نیک تامل کنند و آنها را در روح زندگی خود جریان بخشند: یک، غنای مالکی...
  67 پاسخ | 768 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۶
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  ب: عبودیت عبودیت به معنای بندگی است و جوهره بندگی هم تعلق تام به مولای هستی است یعنی انسان تمام عیار بنده خدای مالک باشد و بنده وار دل به آن...
  67 پاسخ | 768 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۴
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  بنابراین سالک باید در مقام توجه وجه خاص خویش را با وجه الله هم سو کند و هماره در جهت ایجاد این هم سویی بکوشد و زندگی خود را با رنگ وجه اللهی صبغه...
  67 پاسخ | 768 مشاهده
فعالیت بیشتر
1 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالماتنمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1
درباره SHAHINN

اطلاعات عمومی

درباره SHAHINN
جنسيت:
مرد
نوع نمایش تاریخ:
تاریخ شمسی

امضاء


«مبارزه با نفاق و اشرافیگری» ، سختتر از «مبارزه با کفر» است.

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
29
میانگین پستها در طول روز
0.03
آخرين نوشته
بهترین شعرهایی که خوانده ام ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۱۴:۴۰
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
1
جدید ترین پیام
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ ۲۱:۴۵
مجموع تشکر ها
مجموع تشکر ها
0
کتابخانه
دریافت
0
آپلود
0
اطلاعات عمومی
آخرین حضور
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۱۴:۴۲
تاریخ عضویت
۱۳۹۵/۱۱/۰۸
^

ورود

ورود