• آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۶
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  در این که چرا حق با چشم درک نمی شود، ابن عربی بیان دیگری نیز دارد که از زاویه دیگر بدان نگریسته است. او می گوید: وقتی حق عین قوای عبد می شود، آن گاه...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۵
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  1. ابن عربی با تصریح به این که حق تعالی از دسترس حواس ظاهری به دور است و چشمان ظاهری قادر به درک نور حق نیستند، اما او خود به سبب نفوذ و لطافت و...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۴
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  در این بیان افزون بر آنکه مراد رویت، کشف دانسته می شود، به صراحت رویت حسی نیز در دریافت حقایق تخطئه می گردد؛ با این بیان که رویت حسی در دیدن قمر در...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۴
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  سید حیدر آملی نیز از حدیث «ترون ربکم» مشاهده فهمیده و بر این فهم، اجماع عرفا را ادعا کرده است: «و المراد بالرؤية هاهنا- باتفاق المحقّقين- الكشف...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۳
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  دیدگاه عرفا مبنی بر شهود قلبی را حتی عالمیان معاصری همانند شهید مطهری نیز تایید کرده اند. وی این دیدگاه را مشابه دیدگاه شیعه می داند که رویت حق را با...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۲
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  ابن عربی در جای دیگر با اشاره به تفاوت دیدگاه عارف با دیدگاه اشعری، مقصود خود از رویت را شهود با چشم حق (شهود قلبی) اعلام می کند و با تخطئه دیدگاه...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶, ۲۲:۳۲
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  در عبارت های ابن عربی و دیگر پیروانش ادله نقلی که اشاعره برای رویت حسی بدان استناد کرده اند، بر شهود عرفانی و تجلی حق حمل شده اند. فرغانی که خود با...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۹:۰۰
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  همان گونه که از عبارت بالا بر می آید، ابن عربی نخست موضع خود را در این خصوص نسبت به شرع مشخص کرده و از سر تسلیم در برابر آن سخن گفته است. سپس با...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۲۹
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  عرفایی مانند ابن عربی، به دشواری درک رویت و اختلاف آراء درباره آن آشنایی دارند و از نحوه بیان آنها بر می آید که هیچ یک از اقوال مطرح در این زمینه...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۲۷
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  از ظاهر برخی تعبیرهای غزالی بر می آید که وی در رویت به نحوی به دیدگاه عرفا نظر دارد و این رویت را کشف کامل تر از رویت حسی دنیوی می داند. او می گوید:...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۲۶
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  دیدگاه اشاعره درباره این که رویت در دنیا امکان دارد یا در آخرت، چندان مرزبندی نشده است. هر چند بیش تر آنان به رویت در آخرت نظر دارند، برخی سخنانشان...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۱۵
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  دیدگاه اشاعره درباره این که رویت در دنیا امکان دارد یا در آخرت، چندان مرزبندی نشده است. هر چند بیش تر آنان به رویت در آخرت نظر دارند، برخی سخنانشان...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۱۴
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  جوینی در اثبات رویت و دفاع از آن، بحث عقلی مفصلی را ترتیب می دهد (1). رازی در برخی آثارش (2) ضمن پذیرش رویت، برای اثبات آن استدلال می کند و از سوی...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۱۳
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  باقلانی می گوید: «دلیل عقلی برای رویت آن است که حق تعالی موجود است و رویت موجود هم محال نیست؛ آنچه محال است، رویت معدوم است. از طرفی خداوند...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۱۳
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اما در این زمنیه به احادیثی نیز استناد شده است که مهم ترین آنها دو روایت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد: 1. «ترون ربکم کما ترون القمر لیلة...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۱۲
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  ابوالحسن اشعری ضمن پذیرش رویت، چندین دلیل برای آن می آورد، وی افزون بر استناد به ظاهر برخی نصوص، تلاش می کند توجیه عقلی نیز برای رویت بیابد (البته...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۱۰
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  در حالی که منظور از رویت خداوند در کلام اسلامی، شهود حسی و دیدن با چشم مادی و بدنی است. از این رو، در این بحث وقتی دیدگاه اشاعره را بازخوانی می کنیم،...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۰۹
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  قیصری در توضیح این عبارت فصوص: «ما رای ، الحق و لایمکن ان یراه ، مع علمه انه ما رای صورته الا فیه...،(1) متجلی له حق را ندیده است و امکان ندارد که...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۵, ۱۸:۰۳
  کافی به موضوع دیدن خدا در عرفان در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  باسمه تعالی با عرض سلام و خسته نباشید به طور کلی، در عرفان وقتی بحث از رویت حق تعالی سخن گفته می شود، تجلی او بر عبد یا همان رویت قلبی مراد است،...
  20 پاسخ | 241 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۳, ۱۲:۳۴
  مورد دیگر از عبارات مبهم، متن زیر است: «ما عمل را در حجاب انجام می دهیم. اگر معمول له را ببینیم، در می یابیم که عمل را او در وجود ما ایجاد می کند...
  93 پاسخ | 3040 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۳, ۱۲:۳۳
  عبارت دیگری که جبرگرایی از آن ممکن است، استفاده شود این عبارت است: «فعل برای غیر خدا نیست. هیچ فعلی از از روی اختیار تحقق نمی یابد. بنابراین،...
  93 پاسخ | 3040 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۳, ۱۲:۳۳
  یا این عبارت ابن عربی که «هر مخلوقی در هر شکل، در حال جبر و اضطرار قرار دارد.» (1) نیز یکی دیگر از عبارت های مبهم اوست، اما با توجه به چند سطر قبل از...
  93 پاسخ | 3040 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۳, ۱۲:۳۲
  وجود امکانی، نسبتی با فاعل و نسبتی نیز با قابل دارد، همین دو نسبت را ایجاد نیز دارد. تا موضوع وجود برقرار است، این دو نسبت نیز در وجود برقرار است، در...
  93 پاسخ | 3040 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۳, ۱۲:۲۹
  همان گونه که گذشت، چنین عبارت هایی به موثر بودن حق تعالی ناظر است. دلیل آن که ابن عربی، اشاعره و معتزله را این گونه نکوهش می کند، ناتوانی آنها در درک...
  93 پاسخ | 3040 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۳, ۱۲:۲۸
  از این دست عبارت های موهم جبر در عبارات ابن عربی وجود دارد که باید با دقت بررسی شود و زود قضاوت ننمود. ابن عربی در یکی از منازل سلوکی اش به کشفی می...
  93 پاسخ | 3040 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۳, ۱۲:۲۴
  باسمه تعالی در بسیاری از آیات، بازگشت انسان و در برخی دیگر کل موجودات به سوی خدا با تعبیرهای مختلفی آمده است. از جمله در این آیات: «الی الله مرجعکم...
  93 پاسخ | 3040 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۳, ۱۲:۲۰
  باسمه تعالی با عرض سلام و خسته نباشید بله ظاهر عبارت جبر را می رساند چون ایشان می فرمایند: «آن گاه که عارف با همت خود می خواهد در عالم تصرف کند،...
  93 پاسخ | 3040 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۴/۲۴, ۱۵:۵۲
  در واقع، همان قدرت کلی حق با تنزلش در وجود عبد، به صورت جزئی کار می کند. از این رو، قدرت عبد همان قدرت مقید حق تعالی است. فعلی که به قدرت عبد نسبت...
  93 پاسخ | 3040 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۴/۲۴, ۱۵:۵۱
  دیدگاه ابن عربی در مساله جبر و اختیار نه تنها با دیدگاه اشاعره همسانی ندارد، بلکه تفاوت آشکاری با آن دارد. اشاعره قدرت را برای عبد اثبات، ولی اثر آن...
  93 پاسخ | 3040 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۴/۲۲, ۱۹:۴۵
  با توجه به آنچه گذشت ابن عربی در بحث جبر و اختیار نظر اشاعره را نمی پذیرد. این که وی اشاعره را به افترا بستن به خدا در تاویل «لا فاعل الا الله؛ فاعلی...
  93 پاسخ | 3040 مشاهده
فعالیت بیشتر
1 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالماتنمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1
درباره SHAHINN

اطلاعات عمومی

درباره SHAHINN
جنسيت:
مرد
نوع نمایش تاریخ:
تاریخ شمسی

امضاء


«مبارزه با نفاق و اشرافیگری» ، سختتر از «مبارزه با کفر» است.

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
29
میانگین پستها در طول روز
0.02
آخرين نوشته
بهترین شعرهایی که خوانده ام ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۱۴:۴۰
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
1
جدید ترین پیام
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ ۲۱:۴۵
مجموع تشکر ها
مجموع تشکر ها
0
کتابخانه
دریافت
0
آپلود
0
اطلاعات عمومی
آخرین حضور
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۱۴:۴۲
تاریخ عضویت
۱۳۹۵/۱۱/۰۸
^

ورود

ورود