• آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۲, ۰۰:۲۹
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  7-اباحی گری از جمله ایرادهایی که بعضی بر تصوف می گیرند اعتقاد صوفیه به نوعی اباحی گری است به این معنا که آدمی به مرحله ای از دوستی با خدا می رسد که...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۲, ۰۰:۱۳
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  ابوالحسن علی بن عثمان جلابی هجویری غزنوی (متوفی 465هق)درباره فرقه حکیمیه گوید: «اماالحکیمیه تولی حکیمیان به ابی عبدالله محمدبن حکیم الترمذی (رض) کند...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۱, ۰۰:۰۸
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  6-ولایت از نظر قدمای صوفیه ولایت قاعده و اساس تصوف است و معرفت جمله بر ولایت و اثبات آن است. واژه ولایت با واژه های ولا و توالی از یک خانواده اند...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۰, ۲۳:۳۴
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  در نظر فیض کاشانی مراد از شطح دو گونه گفتار است که برخی صوفیان بر زبان رانده اند: یکی ادعاهای دور و دراز آنهاست درباره عشق به خداو وصال او که مدعی...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۰, ۲۳:۱۵
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  شطحیات تجارب عرفانی تعبیرناپذیر است: برخی محققان در مورد چیستی شطحیات معتقدند که اینها تعابیری است که بعضی صوفیه تجارب عرفانی خود به عمل می آورند و...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۰, ۲۲:۵۷
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  5-شطحیات از جمله مسائلی که پیوند نزدیکی با مسئله فنا و بقا دارد شطحیات است که از برخی اهل تصوف ظهور کرده و بحران شدیدی پدید آورده و سرهایی را بالای...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۹, ۱۴:۲۲
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  4-حلول و اتحاد این تفکر از همان آغاز کم و بیش میان صوفیان رواج داشت برخی از متکلمان تصریح کرده اند که حلولیه طایفه ای از این قوم هستند آنان در خود...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۹, ۱۳:۴۰
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  از جمله اموری که محققان میان تصوف هندی و تصوف اسلامی مشترک دانسته اند عبارت است از: فنا در وجود کلی که صوفیه آن را فنا و محو و استهلاک گویند و شباهت...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۹, ۱۳:۱۴
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  دکتر یثربی درباره فنا می نویسد: «فنا در تعالیم صوفیه هدف نهایی سیر و سلوک و از اصول بنیادی تصوف و عرفان است.»(1)و نیز می نویسد: «انسان در حال عادی...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۸, ۲۱:۱۴
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  ابوابراهیم اسماعیل بن محمد مستملی بخاری بحث مفصلی درباره فنا و بقا و معانی مختلف آنها دارد که به برخی از آنها اشاره میکنم. وی خاطرنشان می کند که به...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۸, ۲۱:۰۶
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  3-فنا از نظر صوفیه نهایت توحید به فنای سالک در خداوند می رسد که از پیچیده ترین اعتقادات صوفیه است. البته مراد از فنا فنای صفات بشریت است نه فنای...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۸, ۲۱:۰۱
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  وی شبهات مغالطه گران توحید را چنین بیان می کند: 1-کسی که محض را می بیند و منظور وی هویت مطلق نیست بلکه وحدتی است که در مظاهر پدید می آید و بین...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۸, ۲۰:۵۹
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  مخالفان صوفیه می گویند ما از این جهان غیر از کثرت های متباین مختلفی که در معرض زوال و تغیرند چیزی را مشاهده نمی کنیم و ما بدان ها علم و شناسایی...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۸, ۲۰:۵۶
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  مولوی درباره توحید گوید: چیست توحید خدا آموختن / خویشتن را پیش واحد سوختن گرهمی خواهی که بفروزی چو روز / هستی همچون شب خود را بسوز هستی ات در هست...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۷, ۲۰:۴۸
  سلام و عید مبارک فرمودند از مستحبات موکد است که نسبت به وصیت خود همت کنید. یک وصیت اسلامی چگونه شروع میشود و خاتمه می یابد و چه شروطی قابل اجراست!؟...
  1 پاسخ | 0 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۶, ۱۲:۱۰
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  2-وحدت وجود عده ای از مسلمانان از جمله امامیه به مبارزه با تصوف برخاستند زیرا صوفیان میان مردم عقاید و اعمالی را رایج می کردند که سابقه نداشت و بدعت...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۶, ۱۱:۴۶
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  از دیدگاه ابن عربی مکاشفه بر سه قسم است: مکاشفه علمی، مکاشفه حال و مکاشفه وجد. مکاشفه علمی معرفت مراد متجلی است که می خواسته با تجلی خود چیزی را که...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۶, ۱۰:۵۰
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  این ادعا گزاف است زیرا اهل ریاضت و مدعیان کشف در هر مذهب و ملتی هستند و هر یک طبق مرام خود دعوی بینش می کنند و ممکن نیست همه در این ادعا به راه صواب...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۶, ۱۰:۴۷
  کافی به موضوع مدعیات اساسی صوفیه؟ در انجمن ارسال پرسش پاسخ داد
  باسمه عالی باسلام مدعیات اساسی صوفیه 1-کشف و شهود صوفیه عقاید و آرای خاصی دارند که برخی برگرفته از فلسفه رایج در جهان اسلام و...
  19 پاسخ | 58 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۶, ۱۰:۱۵
  برخی متون نوشته شده که مکان زندگی حضرت اسماعیل ع بوده و حتی حضرت هاجر س و اسماعیل ع هم آنجا دفن شده اند. اما چرا قوسی شکل و محل زندگی!؟
  4 پاسخ | 67 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۴, ۲۱:۰۴
  سلام در ارکان کعبه، یکی الحطیم یا حجر اسماعیل است. چرا ساخته شد و چرا این شکل!؟ راهنمایی بفرمایید متشکریم
  4 پاسخ | 67 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۳, ۱۸:۵۰
  کافی به موضوع جمع بندی من نمی تونم از پس نفسم بر بیام در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  پرسش: سوالاتی دارم که لطفا به آن ها پاسخ بدهید الف: حق الناس زیادی به گردن دارم، چگونه باید این همه دین را بپردازم؟ ب: در مهار شهوتم ناموفق هستم و...
  22 پاسخ | 462 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۱, ۰۱:۵۳
  کافی به موضوع جمع بندی جنود و اطوار حقیقت قلبی چیست؟ در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  پرسش: در بیانات ارباب سلوک و معرفت به عباراتی چون جنود حقیقت قلبی و اطوار حقیقت قلبی اشاره شده است لطفا در این باره توضیحاتی بفرمایید و این دو...
  19 پاسخ | 2712 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۱, ۰۱:۰۷
  کافی به موضوع جمع بندی چگونه نفس را تربیت کنیم؟ در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  پرسش: لطفا در مورد چگونگی تربیت کردن نفس توضیحاتی بفرمایید. پاسخ: با توجه به این که تهذیب نفس عبارت است از آراستن نفس به نیکى ها و پیراستن آن از...
  9 پاسخ | 1568 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۲/۲۶, ۱۴:۰۴
  کافی به موضوع جمع بندی امکان ارتباط با ارواح و چگونگی آن در انجمن افلاکیان پاسخ داد
  پرسش: آیا ارتباط با ارواح، مخصوص حضرات معصومین (علیهم السلام) است یا افراد دیگر با انجام اموری می توانند به آن برسند؟ این اکتساب چگونه و در چه مسیری...
  7 پاسخ | 1022 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۲/۲۴, ۰۱:۳۴
  کافی به موضوع جمع بندی من نمی تونم از پس نفسم بر بیام در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  باسمه تعالی بله کار سخت است، منتها سعی کنید در مواقع ضروری وارد فضای افسار گسیخته مجازی، شوید. به هیچ عنوان به خاطر بیکاری و سرگرمی وارد فضای مجازی...
  22 پاسخ | 462 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۹/۰۲/۲۴, ۰۱:۲۳
  کافی به موضوع جمع بندی من نمی تونم از پس نفسم بر بیام در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  باسمه تعالی 1- سعی کنید حساسیت مادر را برانگیخته نکنید. از کارهایی که نسبت به ان حساس است پرهیر نمایید. 2- همیشه قبل از مواجه شدن با مادر به خود...
  22 پاسخ | 462 مشاهده
فعالیت بیشتر
20 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالمات
  آثار عملی به منزله برگ و بار وسواس است همان طور که ریشه بدون شاخ و برگ دوام نمی آورد این قبیل وسوسه ها که دارای آثار غملی است غالبا بدون تحقق آثار خود می خشکد و قلب انسان از آنها آسوده می شود. انسان وقتی از انجام عملی تاامید شود خیال آن را نیز از سر به در می کند. پسماندهای وسوسه های ماندگار را باید در مرحله دوم درمان کرد.
  سلام علیکم
  ریشه بدون شاخ و برگ دوام نمی آورد؟ تا جایی که میدونم این شاخ و برگ هستند که برای دوام خودشون به ریشه نیاز دارن و با قطع شدن ریشه خشک میشن. ولی هر چقدر شاخ و برگ رو قطع کنیم که ریشه نمی خشکه
 2. مشاهده مکالمات
     
 3. مشاهده مکالمات
  سلام بر استاد گرامی
  خدا قوت
  در پناه نهایت خوبی ها و پاکی ها

 4. مشاهده مکالمات
  این شعر عالیتر بود:

  ای شهـان كُشتيـم مـا خصـم برون/ مـاند خصمـي زو بتـر در انـدرون
  كشتن اين، كار عقل و هوش نيست / شير باطن سخـره خرگـوش نيسـت
  قَـدْ رجعنـا مـن جهـاد الاصغـريم/ بـا نبـي انـدر جهــاد اكبـريـــم
  قوّتي خواهم ز حق دريا شكــاف/ تا به ناحق بر كنـم اين كوه قــاف»
 5. مشاهده مکالمات
  سلام
  ممنون برادر کافی توضیحاتتون عالی بود
  خدا به شما جزای خیر دهد : )
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 10 تا 20
صفحه 1 از 2 12 آخرین
صفحه 1 از 2 12 آخرین
درباره کافی

اطلاعات عمومی

درباره کافی
استان یا شهر:
قم
علاقمندي ها:
عرفان و مباحث اخلاقی
شغل:
روحانی
میزان تحصیلات:
کارشناسی ارشد
جنسيت:
مرد
نوع نمایش تاریخ:
تاریخ شمسی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
6,259
میانگین پستها در طول روز
5.16
آخرين نوشته
مدعیات اساسی صوفیه؟ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰۰:۲۹
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
20
جدید ترین پیام
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۱:۰۱
مجموع تشکر ها
مجموع تشکر ها
228
کتابخانه
دریافت
0
آپلود
0
اطلاعات عمومی
آخرین حضور
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۶:۲۳
تاریخ عضویت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸

4 دوستان

 1. desperanish  desperanish آنلاین نیست.

  دوست جديد

  desperanish
 2. SHAHINN  SHAHINN آنلاین نیست.

  عضو صمیمی

  SHAHINN
 3. فریده بنده مخلص خدا  فریده بنده مخلص خدا آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  فریده بنده مخلص خدا
 4. کربلائی  کربلائی آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  کربلائی
نمایش دوستان 1 به 4 از 4
^

ورود

ورود