• آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵, ۰۹:۳۹
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  ج)نتیجه بحث دانستیم که خداوند متعال از سر رحمت و عطوفت با بندگان برای پاک سازی انسان ها از پلیدی های معنوی راه های زیادی قرار داده است. ...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵, ۰۹:۳۸
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  5-4-6.پذیرش توبه وجه دیگری که توبه را با خداوند مرتبط می سازد پذیرش توبه است. به این معنی که اگر خداوند عذر بنده را نپذیرد و توبه و بازگشت او را...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵, ۰۹:۳۵
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  5-4-5.توفیق توبه یکی از وجوه ارتباط توبه با ذات اقدس الاهی این است که به بندگان توفیق توبه عطا می کند. توبه کار نیکی است که بنده انجام...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵, ۰۹:۳۴
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  5-4-4.تشویق قرآن کریم علاوه بر آنکه توبه را تشریع و آن را به صورت عمومی بر بندگان واجب کرده و شرایط آن را نیز به آنها آموخته به تشویق بندگان...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵, ۰۹:۳۳
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  5-4-3.حکم به وجوب توبه یکی از وجوهی که توبه را به خداوند متعال مرتبط می سازد این است که خداوند توبه را بر بندگان واجب کرده است. قرآن کریم...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵, ۰۹:۳۳
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  شرط دوم نیز در تعدادی از آیات کریمه کتاب الاهی به صراحت آمده است: «ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۴, ۲۱:۱۵
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  5-4-2.آموزش توبه توبه یک حکم تشریفاتی نیست بلکه حرکتی است حقیقی که اثری واقعیدر جان انسان باقی یم گذارد بنابراین دارای شرایطی است که بدون آنها...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۴, ۲۱:۰۶
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  5-4.توبه توبه نمودی دیگر از جریان پاک سازی معنوی در جهان است. روح انسان گناهکار در مَثَل مانند زمینی است که به رغم پاکی ذاتی، آلوده شده و توبه حرکتی...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۴, ۲۰:۵۵
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  5-3.شفاعت یکی از نمودهای جریان پاک سازی معنوی در جهان آفرینش از دیدگاه اسلام شفاعت است که سلسله جنبان آن ذات اقدس الاهی است. طبق آموزه اسلامی هر کس...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۳, ۲۱:۵۴
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  امام صادق (علیه السلام) در این باره می فرماید: «هنگامی که انسان تصمیم می گیرد کار نیکی انجام دهد اگر آن را انجام ندهد برای او پاداش یک کار نیک می...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۳, ۲۱:۴۷
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  5-1.بعثت پیامبران پیامبران الاهی با حضور خود در جامعه بشری ناپاکی های معنوی را می زداید و انسان ها را از بدی های اعتقادی، عملی و اخلاقی شستشو می...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۳, ۱۶:۰۸
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  5-اصل پنجم: اصل تطهیر یکی از ویژگی های جهان از دیدگاه اسلامی که از جلوه های رحمت الاهی نمود تطهیر است. دستگاه آفرینش دارای خصیصه شستشو و تطهیر است....
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۳, ۱۵:۴۶
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  4-5. توازن از مظاهر حق مداری جهان این است که هر چیزی به اندازه آفریده شده است نه بیشتر و نه کمتر. قرآن کریم می فرماید: «وَإِنْ مِنْ...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۳, ۱۵:۴۴
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  4-4.نظم جهان بر اساس نظم آفریده شده و بر همین اساس نیز اداره می شود آفرینش جهان بر پایه نظم است چنان که در تمام جهان نیازی به چشم نمی آید که...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۳, ۱۵:۴۳
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  4-3.اتقان و استحکام خداوند متعال تمامی موجودات را در کمال اتقان آفریده است، در تمام جهان موجودی به چشم نمی آید که در سازمان خلقتش خللی وجود...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۳, ۱۵:۴۱
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  4-2.کمال گرایی جهان با تمامی اجزای خرد و کلان خویش در حرکت است. حرکت از اجزای نهادی موجودات عالم است. در این حرکت هر یک از موجودات به تنهایی و همه...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۹:۲۳
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  از این آیه کریمه استفاده می شود که چنین انگاره ای که در جهان چیزی بیهوده وجود دارد موجب کفر است. حق مداری در این آموزه اسلامی حامل معارف زیادی...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۹:۰۹
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  4-اصل چهارم: حق مداری در جهان شناسی اسلامی جهان بر پایه حق آفریده شده است به این معنی که هیچ ذره ای در این جهان بی دلیلی قانع کننده و بدون هدفی...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۹:۰۸
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  3-اصل سوم: اعتقاد به نظام احسن از منظر اسلام جهان هستی به بهترین و زیباترین شکل ممکن آفریده شده است به عبارت دیگر کاخ باشکوه آفرینش بر پایه نظام...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۹:۰۶
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  بنابراین جهان هستی به خود وانهاده نیست بلکه همه جهان از جمله انسان پیوسته تحت نظارت و مراقبت خداست. و عملی که انسان انجام می دهد به طور کامل...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۹:۰۵
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  2.اصل دوم: اعتقاد به حاکمیت خدا بر جهان از نظر اسلام جهان هستی نه تنها معلول و مخلوق خداوند است بلکه پیوسته تمام موجودات و نظامات جهان از جمله...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۷:۰۳
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  ب)مبانی جهان شناختی از آنجا که انسان بخشی از مجموعه بزرگ آفرینش است دیدگاه هر کس نسبت به گستره، آغاز و انجام جهان، نظام های جاری و قوانین حاکم...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۷:۰۲
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  6-4.قرآن کریم و امکان تهذیب پیش از این با آیاتی که درباره تهذیب نفس نازل شده آشنا شدیم. قرآن کریم می فرماید: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۷:۰۰
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  6-3.راه رسیدن در برخی از انسان ها خوش خویی همچون خوش رویی به صورت طبیعت و سرشت قرار گرفته، گویی این گونه انسان ها با عقل درست و خلق نیکو زاده می...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۶:۵۹
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  6-2-2-2.تحقق تهذیب با وجود غرایز برای اصلاح نفس و تهذیب اخلاق هرگز لازم نیست غضب و شهوت ریشه کن شودانسان نیز چنین وظیفه ای ندارد آنچه انسان...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۶:۲۴
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  6-2-2.ادله امکان تهذیب با پاسخی که به طرفداران عدم امکان تهذیب داده شد امکان تهذیب اثبات می شود با این حال طف داران این نظریه برای اثبات قول خود...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۶:۲۳
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  6-2-1-2-پاسخ حلی برای حل این مشکل پاسخ های متعددی داده شده است. 1-دانستیم که ملکات انسان تابع مزاج تنها نیستند ولی بر فرض که آنها را تابع و...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۶:۲۲
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  2-انسان قادر است حیوانات را تربیت کرده رفتار آنان را تغییر دهد مثلا سگ شکاری در اثر تربیت حرص خوردن شکار را از دست می دهد. اسب چموش به مرور زمان رام...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۶:۲۱
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  انتقاد و پاسخ نظریه پردازان علم اخلاق این نظریه را نادرست و ناشی از ضعف نفس و سستی اراده دانسته؛ به دو روش نقض و حل درصدد رد آن برآمده اند. ...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲, ۱۶:۰۲
  کافی به موضوع نگاه علم اخلاق به انسان در انجمن اخلاق پاسخ داد
  برای تایید این نظر به کلماتی از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز تمسک شده است از جمله اینکه فرمود: «الناس ‏كمعادن ‏الذهب‏ و الفضة.فمن کان...
  96 پاسخ | 318 مشاهده
فعالیت بیشتر
15 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالمات
     
 2. مشاهده مکالمات
  سلام بر استاد گرامی
  خدا قوت
  در پناه نهایت خوبی ها و پاکی ها

 3. مشاهده مکالمات
  این شعر عالیتر بود:

  ای شهـان كُشتيـم مـا خصـم برون/ مـاند خصمـي زو بتـر در انـدرون
  كشتن اين، كار عقل و هوش نيست / شير باطن سخـره خرگـوش نيسـت
  قَـدْ رجعنـا مـن جهـاد الاصغـريم/ بـا نبـي انـدر جهــاد اكبـريـــم
  قوّتي خواهم ز حق دريا شكــاف/ تا به ناحق بر كنـم اين كوه قــاف»
 4. مشاهده مکالمات
  سلام
  ممنون برادر کافی توضیحاتتون عالی بود
  خدا به شما جزای خیر دهد : )
 5. مشاهده مکالمات
  با سلام و احترام
  موضوعی برای پاسخگویی، در بخش «موضوعات جهت پاسخگویی» خدمتتان ارسال شد؛ لطفا عنایت فرمایید.
  با تشکر و سپاس
 6. مشاهده مکالمات
 7. مشاهده مکالمات
 8. مشاهده مکالمات
  با سلام و احترام
  لطفا ملاحظه فرمایید:
  http://www.askquran.ir/showthread.php?t=58710
 9. مشاهده مکالمات
  با سلام و احترام
  لطفا ملاحظه فرمایید:
  http://www.askquran.ir/showthread.php?t=58710
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 10 تا 15
صفحه 1 از 2 12 آخرین
صفحه 1 از 2 12 آخرین
درباره کافی

اطلاعات عمومی

درباره کافی
استان یا شهر:
قم
علاقمندي ها:
عرفان و مباحث اخلاقی
شغل:
روحانی
میزان تحصیلات:
کارشناسی ارشد
جنسيت:
مرد
نوع نمایش تاریخ:
تاریخ شمسی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
4,751
میانگین پستها در طول روز
7.68
آخرين نوشته
نگاه علم اخلاق به انسان ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰۹:۳۹
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
15
جدید ترین پیام
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۶:۲۷
مجموع تشکر ها
مجموع تشکر ها
69
کتابخانه
دریافت
0
آپلود
0
اطلاعات عمومی
آخرین حضور
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰۹:۴۰
تاریخ عضویت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸

4 دوستان

 1. desperanish  desperanish آنلاین نیست.

  دوست جديد

  desperanish
 2. SHAHINN  SHAHINN آنلاین نیست.

  عضو صمیمی

  SHAHINN
 3. فریده بنده مخلص خدا  فریده بنده مخلص خدا آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  فریده بنده مخلص خدا
 4. کربلائی  کربلائی آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  کربلائی
نمایش دوستان 1 به 4 از 4

تعداد دلنوشته صلوات ساعت تاریخ
^

ورود

ورود