• آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۸, ۲۰:۴۹
  کافی به موضوع جمع بندی آرامش در پرتو معاشرت در انجمن اخلاق پاسخ داد
  پرسش: همه ما می دانیم که انسان یک موجود اجتماعی است و ناچار به معاشرت با دیگران است، و از طرفی ممکن است در پرتو این امر، آرامش و سلامت روحی و ...
  30 پاسخ | 344 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۶, ۱۴:۱۹
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  تظاهر به مسرت یک عامل موثر و ثمربخش که هنگام هجوم اضطراب و اندوه به دل، در کاستن آن کمک موثری می کند تظاهر به مسرت و شادمانی است. مولای متقیان...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۶, ۱۴:۱۸
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  در روان شناسی جدید نیز از پنهان داشتن عقده ها و رنج های درونی به شدت نهی شده است. روان شناس معروف «شاختر» می گوید: «اگر از رفتار یا از وضع و...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۶, ۱۴:۱۷
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  عقده گشایی مطلوب گشودن عقده دل نزد دوستان صمیمی و وفادار یکی از وسایلی است که می توان از آن استفاده کرد و بدین وسیله دل را از غم آزاد نمود. باید...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۶, ۱۴:۱۰
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  سرور آزادگان جهان حسین بن علی (علیه السلام) فرمود: «اگر برای مردم عاقل و خردمند حادثه ای رخ دهد اندوهگین نمی شود بلکه با حزم و دوراندیشی زنگار رنج...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۶, ۱۴:۰۸
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  امام صادق(علیه السلام) فرمود: «اصْبِرُواعَلَى‏ الدُّنْيَافَإِنَّمَا هِيَ سَاعَةٌ فَمَا مَضَى مِنْهُ فَلَا تَجِدُ لَهُ أَلَماً وَ لَا سُرُوراً وَ...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۶, ۱۴:۰۶
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  در حالی که انسان واقع بین که از قید و بند اندیشه های کودکانه و بی اساس رهاست نظرش وسیع و گسترده است اشیا را نیمه تمام نمی بیند و نمی گذارد در زندگی...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۶, ۱۴:۰۴
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  روان شناس شهیر«مان» می گوید: «پژوهش هایی که در باب جنبه فیزیولوژیک هیجان ها به عمل آمده نشان می دهد که هنگام برانگیختگی هیجانی همه ارگانیزم تحریک...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۶, ۱۴:۰۲
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  دلبستگی به زندگی جاویدان اسلام، دل را به زندگی جاویدان سوق می دهد هر چند ایمان به رستاخیز که یک ایمان زنده حقیقی است شخصیت انسان را از محیط حس...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۶, ۱۴:۰۰
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  امیرمومنان(علیه السلام) فرمود: «هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست و هیچ ثروتی نمی تواند مانند احساس رضایت جلو فلاکت و بدبختی را بگیرد؛ هر کس به...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۳۸
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  توقعات نامحدود گسترش دادن دامنه توقعات سبب می شود که انسان دایما با اندوه و ناآرامی دست به گریبان باشد؛ کسانی که دیده واقع بین دارند مال و ثروتی را...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۳۷
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  «اینشتین» دانشمند معروف قرن بیستم، پس از تقسیم بندی مذاهب، ضمن تشریح نوع سوم مذهب که آن را مذهب هستی می نامد در مورد احساسی که از آن به انسان دست می...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۳۴
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  «مارکوس» می گوید: «اگر خدایی باشد چه شیرین است مرگ و اگر نباشد چه تلخ است زندگی.در بعضی مواقع، تخیلات و افکار مذهبی ما را از حدود زندگانی مادی...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۳۳
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  «دکتر آویبوری» دانشمند انگلیسی می گوید: «در روزگار بدبختی و بیچارگی دین بهترین وسیله ای است که می تواند ما را تسلیت داده، فشار مصایبمان را سبک تر...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۲۷
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  «برتر راسل» می گوید: «تسلیم و رضا نیز در دست یابی به سعادت تاثیری دارد که کم تر از اهمیت سعی و تلاش نیست؛ مرد عاقل با آن که در مقابل حوادث ناگوار...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۲۶
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  تسلیم و رضا کسی که از سرمایه ایمان بهره ای ندارد، در برابر عوامل نامساعد طبیعت به سختی آسیب پذیر است؛ او خود را اسیر طبیعت و محکوم قوای قعار آن می...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۲۴
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  ژان ژاک روسو مس نویسد: «اگر موجودات فناپذیری بودیم بسیار بدبخت می شدیم. بدون شک مردن کار مشکلی است ولی امید این که همیشه زندگی نخواهیم کرد و زندگی...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۱۶
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  به یکی از بانوان مسلمان در مدینه خبر رسید، که در جبهه جنگ «احد» سه تن از عزیران خود را از دست داده است؛ او برای حمل اجساد کشتگان، با شتری عازم جبهه...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۱۵
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  امیرمومنان(علیه السلام) ضمن خطبه ای درباره ثمرات یاد خدا و اوصاف مردان خدا چنین می فرماید: «خداوند متعال یاد خود را مایه روشنی و صفای دل ها قرار...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۱۲
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  ایمان به خداوند برای ایجاد اعتدال در خواهش های نفسانی که خود منشا بسیاری از آشفتگی های روانی است دریچه اطمینانی می باشد. بر اثر ایمان به خدا، چهره...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۰۵
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  اثر قطعی ایمان در آرامش روان تحقیق در تاریخ ترقی و پیشرفت بشر ثابت می کند که پایه های تمدن و فرهنگ انسانی همواره بر دوش کسانی بوده که نیروی ایمان...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۰۴
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  .«هپر» می گوید: چیست که باعث رشد و توسعه عمیق ترین افکار نوع بشر می گردد؟ علم و دانش نیست؟ لیاقت و کاردانی نیست؟ هیجان عواطف و احساسات هم نیست فقط...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۰۳
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  یکی از دانشمندان اروپایی می گوید: «مشقات و مشکلات، بیش از آسایش و راحتی، انسان را مورد آزمایش قرار می دهد و مزایا و محسناتی را که در نهاد او متمکن...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۷:۰۰
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  «دهگل» فیلسوف آلمانی می گوید: «تنازع قانون پیشرفت است صفات و سجایا در معرکه هرج و مرج و اغتشاش عالم، تکمیل و تکوین می شود و شخص فقط از راه رنج و...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۶:۳۵
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  آثار عمیق رنج ها اساسا آفرینش انسان طوری است که برای تامین نیازمندیهای زندگی خود ناچار باید بسیاری از مشکلات و ناراحتی های جسمی و روحی را تحمل...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۶:۳۳
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  کرلوس بدبختب این دسته از افراد را چنین تشریع می کند: «یکی برای فرار از کسالت، کاخ زیبای خویش را ترک می کند و بیهوده به وسایل متعدد متشبت می شود،...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۶:۰۸
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  جریان افکار و اندیشه ها در آسایش روحی انسان اثر عمیقی دارد؛ تزلزل و ترقی و خلاصه کیفیت روحی هر کس، بسته به طرز تفکر اوست و عوامل گوناگونی در چگونگی...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۶:۰۸
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  روان شناسان عللی را که موجب پناه بردن انسان به الکل می شود چنین تشریع می کنند: «مردمی که الکل مصرف می کنند، قادر به ارضای خواسته های خود در دنیای...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵, ۱۵:۵۳
  کافی به موضوع عوامل ایجاد اطمینان روحی در انجمن اخلاق پاسخ داد
  اتخاذ روش های انحرافی احتیاج و محرومیت رنج تولید می کند و به همین جهت توده مردم، همواره بر ضد احتیاج و محرومیت مشغول پیکارند اما کسانی که از هر...
  42 پاسخ | 244 مشاهده
فعالیت بیشتر
17 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالمات
     
 2. مشاهده مکالمات
  سلام بر استاد گرامی
  خدا قوت
  در پناه نهایت خوبی ها و پاکی ها

 3. مشاهده مکالمات
  این شعر عالیتر بود:

  ای شهـان كُشتيـم مـا خصـم برون/ مـاند خصمـي زو بتـر در انـدرون
  كشتن اين، كار عقل و هوش نيست / شير باطن سخـره خرگـوش نيسـت
  قَـدْ رجعنـا مـن جهـاد الاصغـريم/ بـا نبـي انـدر جهــاد اكبـريـــم
  قوّتي خواهم ز حق دريا شكــاف/ تا به ناحق بر كنـم اين كوه قــاف»
 4. مشاهده مکالمات
  سلام
  ممنون برادر کافی توضیحاتتون عالی بود
  خدا به شما جزای خیر دهد : )
 5. مشاهده مکالمات
  با سلام و احترام
  موضوعی برای پاسخگویی، در بخش «موضوعات جهت پاسخگویی» خدمتتان ارسال شد؛ لطفا عنایت فرمایید.
  با تشکر و سپاس
 6. مشاهده مکالمات
 7. مشاهده مکالمات
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 10 تا 17
صفحه 1 از 2 12 آخرین
صفحه 1 از 2 12 آخرین
درباره کافی

اطلاعات عمومی

درباره کافی
استان یا شهر:
قم
علاقمندي ها:
عرفان و مباحث اخلاقی
شغل:
روحانی
میزان تحصیلات:
کارشناسی ارشد
جنسيت:
مرد
نوع نمایش تاریخ:
تاریخ شمسی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
5,533
میانگین پستها در طول روز
6.90
آخرين نوشته
آرامش در پرتو معاشرت ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۲۰:۴۹
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
17
جدید ترین پیام
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۲۳:۱۱
مجموع تشکر ها
مجموع تشکر ها
96
کتابخانه
دریافت
0
آپلود
0
اطلاعات عمومی
آخرین حضور
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۹:۲۷
تاریخ عضویت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸

4 دوستان

 1. desperanish  desperanish آنلاین نیست.

  دوست جديد

  desperanish
 2. SHAHINN  SHAHINN آنلاین نیست.

  عضو صمیمی

  SHAHINN
 3. فریده بنده مخلص خدا  فریده بنده مخلص خدا آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  فریده بنده مخلص خدا
 4. کربلائی  کربلائی آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  کربلائی
نمایش دوستان 1 به 4 از 4
^

ورود

ورود