• آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۳۱
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  البته اگر سالک قدی در قاعده تدبیر ربوبی مولای هستی عمیق گردد و گامی به جلو نهد می داند نه تنها باید از حرص ها دوری گزیند که باید دایره تدبیر خود را...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۳۱
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  بنابراین سالکان راه توجه قلبی تدبیر حرص آلود و حزن آور چرا از بزرگ ترین مشغله سازان و تشویش آوران دل می هدانند و عبودیت به گفته جنید بغدادی ترک شغل ...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۳۰
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  بنابراین ولایت تکوینی خدای سبحان با مشیت و اراده تکوینی او در نظام هستی جریان و سریان دارد و آنچه در این جهان رخ می دهد به تدبیر حکیمانه و خیرخواهانه...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۳۰
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  2-تدبیر ربوبی مولای هستی خدای سبحان مالک جهان هستی است و نقش عظیم ربوبیت، پروردگاری و تدبیر و اداره امور جهان و جهانیان را برعهده دارد و اسباب و...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۸
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  تمامی نظام هستی به دلیل شان مالکی مولای هستی از آن او و کلید خزانه هستی در دست اوست و در وجود و کمال به چیزی نیاز ندارد از این رو دارای مقام غنای...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۷
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  1-غنای مالکی مولای هستی آفریدگار جهان نه تنها به همه موجودات که اموری حادث اند هستی بخشیده است؛ هماره به آنان بقا می بخشد و باقی نگه می دارد. خدای...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۶
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  سالکان برای پرورش این سه خصیصه باید سه اصل معرفتی –سلوکی را دریابند و در انها نیک تامل کنند و آنها را در روح زندگی خود جریان بخشند: یک، غنای مالکی...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۶
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  ب: عبودیت عبودیت به معنای بندگی است و جوهره بندگی هم تعلق تام به مولای هستی است یعنی انسان تمام عیار بنده خدای مالک باشد و بنده وار دل به آن...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۴
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  بنابراین سالک باید در مقام توجه وجه خاص خویش را با وجه الله هم سو کند و هماره در جهت ایجاد این هم سویی بکوشد و زندگی خود را با رنگ وجه اللهی صبغه...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۴
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  داوود قیصری می نویسد: «طریق وجه خاص برای هر قلبی است که با آن به پروردگارش توجه می کند و به آن طریق سرّ نیز گویند در وجه خاص هیچ واسطه ای بین قلب و...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۳
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  «در والایی و برتری از همه پیشی گرفته پس برتر از او چیزی نیست و آن چنان به آفریده ها نزدیک است بنابر آنچه گذشت خدای بی کرانه در دل هر یک از کلمات...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۳
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  چرایی این نفی به نامحدودی خدای سبحان بازمی گردد یعنی ممکن نیست خدای بی کران در جای محدود قرار بگیرد از این رو امیرمومنان(علیه السلام) فرمود: «لا...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۲
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اکنون باید به این نکته پرداخت که به راستی ارتباط وجودی خدای سبحان با آفریده ها یعنی همان کلمات تکوینی چگونه است؟ خدای سبحان به دلیل نامحدودی و...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۲
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  در فرهنگ قرانی به افریده ها از آن جهت که کلمات الاهی و ظهورات اسمی خدای سبحان هستند آیات می گویند؛ زیرا آیات تکوینی و وجودی ذاتا نشانه خدای سبحان...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۱
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  از این رو اسمای الهی به عنوان مخلوقات خدای سبحان ارکان وجودی اشیایی هستند که با قول وجودی پدیدار شده اند . کلمات وجودی هستند امیرمومنان(علیه السلام)...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۰
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  به همین وزان، قرآن کریم اسمان ها و زمین را همانند کلمه عیسی(علیه السلام) آفریده هایی می داند که با اراده ایجادی و قول وجودی خلق شده اند: «بَدِيعُ...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۲۰
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  خدای یکتای بیکران، جهان را آفرید، آفرینش واقعی و انکارناشدنی، او آسمان و زمین، دشت و دریا، کوه و صحرا، فلک و ملک را آفرید و همواره در حال آفرینش است...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۱۹
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  امام رضا(علیه السلام) فرمودند: «هر محدودی آفریده شده است.»(1) و فرمودند: هر محدودی متناهی به حدی است.(2) پس هر آفریده ای متناهی است. عکس نقیض...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۱۸
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  این هستی خدای یکتای احد است که هیچ گونه تکثر و چند گانگی در ذات او راه ندارد به این معنا که خدای سبحان همانند آفریده های خود اجزای خارجی مانند اجزلی...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۱۸
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  عناصر بنیادین توجه قلبی تحصیل توجه قلبی مشروط به تحصیل سه عنصر محوری سلوکی است: معرفت توحیدی، محیت الاهی و عبودیت؛ زیرا عنصر نخست ثبله دل(خدای...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۰۸
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  حال سه سخن از سه بزرگ روایت می کنیم که اولی مسلک عارفان، دومی هدف ریاضت عارفان، و سومی روح سلوک مریدان را توجه قلبی برشمردند. شیخ الرییس بوعلی سینا...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۰۷
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  بنابراین در باور ما روح سیر و سلوک توجه قلبی است یعنی اقبال تمام رخ دل به خدای سبحان و روی گردانی آن از هر چه انسان را از خدا باز می دارد چنانکه روح...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۰۷
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  بر این اساس امام خمینی طی نامه ای به یکی از شاگردان خود می نویسد: «همت تو باید در تمامی حرکات و سکنات و انظار و افکارت در توجه به خداوند متعال و...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۰۷
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «همانا حدیث ما سخت و دشوار است که آن را جز فرشته مقرب یا نبی مرسل یا بنده ای که خدا قلب او را برای ایمان آزمود یا...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۰۶
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  رسالت انبیای الاهی در ابلاغ آموزه های وحیانی در کلمه«لااله الاالله» یا نفی خدایان و اثبات خدای یگانه خلاصه می شود و مغزای اله، تعلقات رهزنی است که...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۰۶
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  داوود قیصری می نویسد: «قلب را به دلیل تقلب میان وجهی که با خدای سبحان مصاحبت دارد و به او پیوسته است تا از انوار او بهره گیردو بین وجهی که با نفس...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۰۵
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  این بزرگان گر چه به این خصایص زشت و زیبا پرداخته آنها را ریشه سقوط و صعود سالکان دانسته اند به نظر می رسد باید پا فراتر نهاد و به درون نقبی زد و...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۰۵
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  در مرتبه سوم با چشم شهود به گوهر توحید ذاتی می رسد و حقیقت این آیه در این نشئه مادی بر او ظهور می کند: «وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۰۵
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  سالک پس از این نوبت وارد توحید صفاتی می شود. وی در این مقام اسمای خدای سبحان را به دلیل بیکرانی خدای سبحان و حضور احاطی او در نظام هستی، در دل همه...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱, ۱۵:۰۴
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  سه: تحلی اخلاقی این اصل را که «تحلیه » می گویند به معنای آراستن جان به اخلاق پسندیده و مناسب سازی درون با عالم غیب خداوندی است؛ یعنی سالک باید بداند...
  63 پاسخ | 677 مشاهده
فعالیت بیشتر
19 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالمات
  آثار عملی به منزله برگ و بار وسواس است همان طور که ریشه بدون شاخ و برگ دوام نمی آورد این قبیل وسوسه ها که دارای آثار غملی است غالبا بدون تحقق آثار خود می خشکد و قلب انسان از آنها آسوده می شود. انسان وقتی از انجام عملی تاامید شود خیال آن را نیز از سر به در می کند. پسماندهای وسوسه های ماندگار را باید در مرحله دوم درمان کرد.
  سلام علیکم
  ریشه بدون شاخ و برگ دوام نمی آورد؟ تا جایی که میدونم این شاخ و برگ هستند که برای دوام خودشون به ریشه نیاز دارن و با قطع شدن ریشه خشک میشن. ولی هر چقدر شاخ و برگ رو قطع کنیم که ریشه نمی خشکه
 2. مشاهده مکالمات
     
 3. مشاهده مکالمات
  سلام بر استاد گرامی
  خدا قوت
  در پناه نهایت خوبی ها و پاکی ها

 4. مشاهده مکالمات
  این شعر عالیتر بود:

  ای شهـان كُشتيـم مـا خصـم برون/ مـاند خصمـي زو بتـر در انـدرون
  كشتن اين، كار عقل و هوش نيست / شير باطن سخـره خرگـوش نيسـت
  قَـدْ رجعنـا مـن جهـاد الاصغـريم/ بـا نبـي انـدر جهــاد اكبـريـــم
  قوّتي خواهم ز حق دريا شكــاف/ تا به ناحق بر كنـم اين كوه قــاف»
 5. مشاهده مکالمات
  سلام
  ممنون برادر کافی توضیحاتتون عالی بود
  خدا به شما جزای خیر دهد : )
 6. مشاهده مکالمات
  با سلام و احترام
  موضوعی برای پاسخگویی، در بخش «موضوعات جهت پاسخگویی» خدمتتان ارسال شد؛ لطفا عنایت فرمایید.
  با تشکر و سپاس
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 10 تا 19
صفحه 1 از 2 12 آخرین
صفحه 1 از 2 12 آخرین
درباره کافی

اطلاعات عمومی

درباره کافی
استان یا شهر:
قم
علاقمندي ها:
عرفان و مباحث اخلاقی
شغل:
روحانی
میزان تحصیلات:
کارشناسی ارشد
جنسيت:
مرد
نوع نمایش تاریخ:
تاریخ شمسی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
5,747
میانگین پستها در طول روز
6.45
آخرين نوشته
ارکان توجه قلبی ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۵:۳۱
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
19
جدید ترین پیام
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۲۳:۱۷
مجموع تشکر ها
مجموع تشکر ها
112
کتابخانه
دریافت
0
آپلود
0
اطلاعات عمومی
آخرین حضور
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۸:۱۷
تاریخ عضویت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸

4 دوستان

 1. desperanish  desperanish آنلاین نیست.

  دوست جديد

  desperanish
 2. SHAHINN  SHAHINN آنلاین نیست.

  عضو صمیمی

  SHAHINN
 3. فریده بنده مخلص خدا  فریده بنده مخلص خدا آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  فریده بنده مخلص خدا
 4. کربلائی  کربلائی آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  کربلائی
نمایش دوستان 1 به 4 از 4
^

ورود

ورود