• آواتار کربلائی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۹, ۲۳:۳۵
  سلام مدتیه که سایت بسیار کم بازده عمل میکنه کلی سئوالات ارجاع داده نمیشه یا وارد زباله دونی سایت میشه انگار از کار در کانون خسته شده باشند و‌ هیچ...
  228 پاسخ | 33316 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۹, ۱۵:۴۰
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  بر این اساس اگر بنده واقعا بنده باشد باید قوانین ترسیمی و اوامر تکلیفی مولای هستی را حلقه گوش خود کند و اراده تکلیفی خود را با اراده تشریعی آن مولا...
  68 پاسخ | 863 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۲۳:۳۴
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  3-قوانین ابلاغی مولای هستی این خصیصه بر ولایت تشریعی تکیه دارد؛ ولایت تشریعی یا همان ولایت بر نظام تشریع و تقنین ولایت فراگیر مولای هستی بر تمامی...
  68 پاسخ | 863 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۲۳:۲۶
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اگر عارفی دچار سکر یا فنا شده باشد به گونه ای که نه از خویشتن و نه از اطراف خویش هیچ خبری نداشته باشد به اوج عبودیت(عبودیت مطلقه) رسیده و در این حال...
  68 پاسخ | 863 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۲۳:۱۵
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  جنید بغدادی می گوید: «عبد آن کسی است که همچون میت که در دستان غسال است (خود را) نزد پروردگارش بیفکند به گونه ای که برای وی، هیچ تدبیر و حرکتی نماند...
  68 پاسخ | 863 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۲۳:۰۲
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  عبد الصمد همدانی می نویسد: «به مقدار نفی اختیار بنده، موافقت در تدبیر بیشتر می شود... پس همواره بنده به واسطه ترک اختیار و خواست گوناگون که در طبیعت...
  68 پاسخ | 863 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۱۳:۲۰
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  حال آیا صورت بندی اسفار معنوی در چهار سفر ضرورت دارد و سالک مسافر ملکوت باید همه این مقاطع و مراحل را در نورد؟ آیا برای وصول به حق باید حتما از طزریق...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۱۳:۱۹
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  چهارگانه بودن سفرهای ذاتی و معنوی عارفان معطوف به مقاطع ممتاز این اسفار است و این عدد علامت انفصال و گسست در سیر و سلوک عارفانه نیست. عرفا و اولیا...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۱۳:۱۷
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  درنگ و درایتی درباره اسفار اربعه از دیدگاه استاد جوادی آملی به نظر استاد جوادی آملی دامت برکاته این سفرهای چهارگانه سیر برهانی و عقلی از کثرت به...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۹
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  آغاز سفر اول از این چهار سفر «نفس» است که مقام حیوانیت مطلق است و نهایت آن «سرّ» است که «فنای از ذات» و مقامات قلبی و عقلی و روحی آن است. و آغاز سفر...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۶
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعه از دیدگاه استاد سید آشتیانی استاد سید جلال الدین آشتیانی در پایان مقدمه طولانی و ممتعی که بر کتاب مصباح الهدایة الی الخلافة والولایة...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۵
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  از نظر این عارف ربانی این اسفار، حتی سفر چهارم برای کمّل از اولیا نیز حاصل می شود و بدون تردید برای مولای ما امیرمومنان و اولاد معصوم او(علیهم...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۰
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  سفر سوم از نظر امام «سفر من الحق الی الخلق الحقی بالحق» است. وصف خلق به «حقی» در کلام دیگران نیست و مختص امام است. در این سفر سالک از «حضرت احدیت...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۰
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  از نظر ایشان «شطحیات» یعنی سخنانی از قبیل: «اناالحق» «سبحانی ما اعظم شانی» و «لیس فی جبتی سوی الله» بر زبان آوردن بیان گر نقص سالک و سلوک و...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۴۶
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعه از دیدگاه امام خمینی عارف واصل حضزت امام خمینی در آغاز ملخص سخنان عارف کامل، استاد اساتید عرفان آقا محمدرضا قمشه ای را که در تحقیق...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۴۵
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  سالک از این موقف در مراتب افعال سلوک می کند و «محو» او زائل و «صحو» تام او حاصل می شود و به «بقاء الله» باقی می ماند و در عوالم جبروت و ملکوت و...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۴۳
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  هنگامی که سالک ذات خود را در خدای تعالی فانی ساخت سفر اول او به پایان می رسد و وجود او «وجود حقانی» می گردد در این حال«محو» بر او عارض می گردد و...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۴۰
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعه از دیدگاه آقا محمدرضا قمشه ای استاد کم نظیر عرفان اسلامی آقا محمد رضا قمشه ای معروف به حکیم صهبا رساله ای موجز در باب اسفار اربعه...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۳۹
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعه از دیدگاه ملاصدرا صدرالدین محمد شیرازی(متوفای 1050ه.ق) که کتاب گران سنگ فلسفی خود را بر طبق اسفار اربعه عارفان بنیاد نهاده و آن را حکمت...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۸:۴۴
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  وی آن گاه به اسفار اربعه اهل عرفان می پردازد و متذکر می شود که اسفار نزد ارباب عرفان چهار است؛ اول؛ سیر الی الله از منازل نفس تا افق مبین که...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۸:۴۳
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعة از دیدگاه علامه سید حیدر آملی علامه سید حیدر آملی(782-720ه.ق)عارف بلند آوازه شیعی پیش از آن که به تبیین اسفار اربعه بپردازد سالک و سیر...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۸:۲۵
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  به نظر وی فرجام سفر اول برطرف شدن حجاب های کثرت از چهره وجدت است و نهایت سفر دوم برطرف شدن حجاب وحدت از چهره کثرت علمی باطنی است و پایان سفر سوم از...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۸:۲۳
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  باسمه تعالی با سلام سفر بر دو قسم است؛ سفر صوری و سفر معنوی. سفر صوری عبارت است از حرکت از موطن یا موقف و روی آوردن به سوی مقصد یا طی مراحل و قطع...
  20 پاسخ | 121 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۵, ۲۳:۰۸
  قبول اما تفسیر قرآن به قرآن یعنی چه!؟ تفسیر نقلی یا روایی همان بود که ما گفتیم و همه روایات موجود نیست. تفسیر شهود هم بر اساس اعجاز قرآن هم قبول...
  39 پاسخ | 836 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۵, ۱۴:۴۶
  پس شما نیازی به وجود امام ندارید. برید تفسیر کنید چند تفسیر آمده!؟ شما هم یکی دیگر اضافه کنید. این هم معنی انتظار و منتظر بودن شما اگر قرار بود...
  39 پاسخ | 836 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۴, ۱۶:۲۷
  شما خانم هستید و بیشتر در معرض خطر گمراهی شناخت یس و طه پناه میبریم به خدا (همه موحدان گذشته،حال و آینده) از قبول بیش از یکی از آنها
  39 پاسخ | 836 مشاهده
فعالیت بیشتر
19 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالمات
 2. مشاهده مکالمات
 3. مشاهده مکالمات
  با سلام و احترام
  لطفا ملاحظه فرمایید:
  http://www.askquran.ir/showthread.php?t=58710
 4. مشاهده مکالمات
  با سلام و احترام
  لطفا ملاحظه فرمایید:
  http://www.askquran.ir/showthread.php?t=58710
 5. مشاهده مکالمات
  رسول خدا فرمود: بر شما باد تمسک به قرآن ، زیرا قرآن ، شفاى کامل هر دردى است و نیز فرمود: بر شما باد تلاوت قرآن ، به درستى که خداى متعال به هر حرفى که تلاوت کنید، ده حسنه به شما پاداش مى دهد. آگاه باشید نمى گویم (الم ) یک حرف است بلکه براى قرائت الف ، ده حسنه و براى لام ده ، حسنه و براى میم ده حسنه به شما پاداش مى دهد. بحارالانوار، ج ۹۲، ص ۱۸۲

  تا دیر نشده و جا نموندی عجله کن....
  http://www.askquran.ir/showthread.ph...l=1#post866788


 6. مشاهده مکالمات
  سلام
  ممنون از پاسخگویی شما
  موضوع را بسته اید

  ریاضات شرعیه، عارف و عالم چگونه معرفی شده
 7. مشاهده مکالمات
 8. مشاهده مکالمات
  سلام و عرض احترام
  لطفا نظرتون رو در مورد این موضوع بیان کنید

  http://www.askquran.ir/showthread.php?p=856463#post856463
نمایش پیغامهای بازدید کننده 11 از 19 تا 19
صفحه 2 از 2 نخست 12
صفحه 2 از 2 نخست 12
درباره کافی

اطلاعات عمومی

درباره کافی
استان یا شهر:
قم
علاقمندي ها:
عرفان و مباحث اخلاقی
شغل:
روحانی
میزان تحصیلات:
کارشناسی ارشد
جنسيت:
مرد
نوع نمایش تاریخ:
تاریخ شمسی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
5,769
میانگین پستها در طول روز
6.43
آخرين نوشته
ارکان توجه قلبی ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۵:۴۰
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
19
جدید ترین پیام
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۲۳:۱۷
مجموع تشکر ها
مجموع تشکر ها
113
کتابخانه
دریافت
0
آپلود
0
اطلاعات عمومی
آخرین حضور
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۱:۱۳
تاریخ عضویت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸

4 دوستان

 1. desperanish  desperanish آنلاین نیست.

  دوست جديد

  desperanish
 2. SHAHINN  SHAHINN آنلاین نیست.

  عضو صمیمی

  SHAHINN
 3. فریده بنده مخلص خدا  فریده بنده مخلص خدا آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  فریده بنده مخلص خدا
 4. کربلائی  کربلائی آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  کربلائی
نمایش دوستان 1 به 4 از 4
^

ورود

ورود