• آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۲۳:۰۲
  کافی به موضوع ارکان توجه قلبی در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  عبد الصمد همدانی می نویسد: «به مقدار نفی اختیار بنده، موافقت در تدبیر بیشتر می شود... پس همواره بنده به واسطه ترک اختیار و خواست گوناگون که در طبیعت...
  64 پاسخ | 743 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۱۳:۲۰
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  حال آیا صورت بندی اسفار معنوی در چهار سفر ضرورت دارد و سالک مسافر ملکوت باید همه این مقاطع و مراحل را در نورد؟ آیا برای وصول به حق باید حتما از طزریق...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۱۳:۱۹
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  چهارگانه بودن سفرهای ذاتی و معنوی عارفان معطوف به مقاطع ممتاز این اسفار است و این عدد علامت انفصال و گسست در سیر و سلوک عارفانه نیست. عرفا و اولیا...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۱۳:۱۷
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  درنگ و درایتی درباره اسفار اربعه از دیدگاه استاد جوادی آملی به نظر استاد جوادی آملی دامت برکاته این سفرهای چهارگانه سیر برهانی و عقلی از کثرت به...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۹
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  آغاز سفر اول از این چهار سفر «نفس» است که مقام حیوانیت مطلق است و نهایت آن «سرّ» است که «فنای از ذات» و مقامات قلبی و عقلی و روحی آن است. و آغاز سفر...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۶
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعه از دیدگاه استاد سید آشتیانی استاد سید جلال الدین آشتیانی در پایان مقدمه طولانی و ممتعی که بر کتاب مصباح الهدایة الی الخلافة والولایة...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۵
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  از نظر این عارف ربانی این اسفار، حتی سفر چهارم برای کمّل از اولیا نیز حاصل می شود و بدون تردید برای مولای ما امیرمومنان و اولاد معصوم او(علیهم...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۰
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  سفر سوم از نظر امام «سفر من الحق الی الخلق الحقی بالحق» است. وصف خلق به «حقی» در کلام دیگران نیست و مختص امام است. در این سفر سالک از «حضرت احدیت...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۵۰
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  از نظر ایشان «شطحیات» یعنی سخنانی از قبیل: «اناالحق» «سبحانی ما اعظم شانی» و «لیس فی جبتی سوی الله» بر زبان آوردن بیان گر نقص سالک و سلوک و...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۴۶
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعه از دیدگاه امام خمینی عارف واصل حضزت امام خمینی در آغاز ملخص سخنان عارف کامل، استاد اساتید عرفان آقا محمدرضا قمشه ای را که در تحقیق...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۴۵
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  سالک از این موقف در مراتب افعال سلوک می کند و «محو» او زائل و «صحو» تام او حاصل می شود و به «بقاء الله» باقی می ماند و در عوالم جبروت و ملکوت و...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۴۳
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  هنگامی که سالک ذات خود را در خدای تعالی فانی ساخت سفر اول او به پایان می رسد و وجود او «وجود حقانی» می گردد در این حال«محو» بر او عارض می گردد و...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۴۰
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعه از دیدگاه آقا محمدرضا قمشه ای استاد کم نظیر عرفان اسلامی آقا محمد رضا قمشه ای معروف به حکیم صهبا رساله ای موجز در باب اسفار اربعه...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۹:۳۹
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعه از دیدگاه ملاصدرا صدرالدین محمد شیرازی(متوفای 1050ه.ق) که کتاب گران سنگ فلسفی خود را بر طبق اسفار اربعه عارفان بنیاد نهاده و آن را حکمت...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۸:۴۴
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  وی آن گاه به اسفار اربعه اهل عرفان می پردازد و متذکر می شود که اسفار نزد ارباب عرفان چهار است؛ اول؛ سیر الی الله از منازل نفس تا افق مبین که...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۸:۴۳
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  اسفار اربعة از دیدگاه علامه سید حیدر آملی علامه سید حیدر آملی(782-720ه.ق)عارف بلند آوازه شیعی پیش از آن که به تبیین اسفار اربعه بپردازد سالک و سیر...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۸:۲۵
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  به نظر وی فرجام سفر اول برطرف شدن حجاب های کثرت از چهره وجدت است و نهایت سفر دوم برطرف شدن حجاب وحدت از چهره کثرت علمی باطنی است و پایان سفر سوم از...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کافی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷, ۰۸:۲۳
  کافی به موضوع سفر سالک در انجمن عرفان ناب پاسخ داد
  باسمه تعالی با سلام سفر بر دو قسم است؛ سفر صوری و سفر معنوی. سفر صوری عبارت است از حرکت از موطن یا موقف و روی آوردن به سوی مقصد یا طی مراحل و قطع...
  20 پاسخ | 89 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۵, ۲۳:۰۸
  قبول اما تفسیر قرآن به قرآن یعنی چه!؟ تفسیر نقلی یا روایی همان بود که ما گفتیم و همه روایات موجود نیست. تفسیر شهود هم بر اساس اعجاز قرآن هم قبول...
  39 پاسخ | 792 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۵, ۱۴:۴۶
  پس شما نیازی به وجود امام ندارید. برید تفسیر کنید چند تفسیر آمده!؟ شما هم یکی دیگر اضافه کنید. این هم معنی انتظار و منتظر بودن شما اگر قرار بود...
  39 پاسخ | 792 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۴, ۱۶:۲۷
  شما خانم هستید و بیشتر در معرض خطر گمراهی شناخت یس و طه پناه میبریم به خدا (همه موحدان گذشته،حال و آینده) از قبول بیش از یکی از آنها
  39 پاسخ | 792 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۴, ۰۹:۵۴
  خداوند اشتباه نمیکند او اراده کرده، و نشانه هایی هم برای همه قرار داده،چه معصوم چه غیر معصوم. درباره قرآن، همه بر پیامبر ما نازل شد و علوم خداوند...
  39 پاسخ | 792 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۲, ۱۵:۵۷
  سلام ببخشید شما در آلاچیقتون چنتا یس و طه دارید!؟ ما در آلاچیقمون یکی داریم و آن پیامبره و در کنار ایشان هم یک امیرالمومنین ع و ائمه ع هستند،...
  3576 پاسخ | 295820 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۲, ۱۳:۵۱
  کلامتان را نوشتید و درباره من هر چه دوست داشتید قضاوت کردید. لطفا اجازه بدهید کارشناس پاسخ دهد. ممنون
  39 پاسخ | 792 مشاهده
 • آواتار کربلائی
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۲, ۱۱:۱۱
  سلام خود ائمه فرمودند که شما از عهده تفسیر آیات قرآن عاجزید. در واقع خداوند آنها را واسط بین خود و ما قرار داده و شفیع (رابط) شدند. قرآن و عترت...
  39 پاسخ | 792 مشاهده
فعالیت بیشتر
19 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالمات
  آثار عملی به منزله برگ و بار وسواس است همان طور که ریشه بدون شاخ و برگ دوام نمی آورد این قبیل وسوسه ها که دارای آثار غملی است غالبا بدون تحقق آثار خود می خشکد و قلب انسان از آنها آسوده می شود. انسان وقتی از انجام عملی تاامید شود خیال آن را نیز از سر به در می کند. پسماندهای وسوسه های ماندگار را باید در مرحله دوم درمان کرد.
  سلام علیکم
  ریشه بدون شاخ و برگ دوام نمی آورد؟ تا جایی که میدونم این شاخ و برگ هستند که برای دوام خودشون به ریشه نیاز دارن و با قطع شدن ریشه خشک میشن. ولی هر چقدر شاخ و برگ رو قطع کنیم که ریشه نمی خشکه
 2. مشاهده مکالمات
     
 3. مشاهده مکالمات
  سلام بر استاد گرامی
  خدا قوت
  در پناه نهایت خوبی ها و پاکی ها

 4. مشاهده مکالمات
  این شعر عالیتر بود:

  ای شهـان كُشتيـم مـا خصـم برون/ مـاند خصمـي زو بتـر در انـدرون
  كشتن اين، كار عقل و هوش نيست / شير باطن سخـره خرگـوش نيسـت
  قَـدْ رجعنـا مـن جهـاد الاصغـريم/ بـا نبـي انـدر جهــاد اكبـريـــم
  قوّتي خواهم ز حق دريا شكــاف/ تا به ناحق بر كنـم اين كوه قــاف»
 5. مشاهده مکالمات
  سلام
  ممنون برادر کافی توضیحاتتون عالی بود
  خدا به شما جزای خیر دهد : )
 6. مشاهده مکالمات
  با سلام و احترام
  موضوعی برای پاسخگویی، در بخش «موضوعات جهت پاسخگویی» خدمتتان ارسال شد؛ لطفا عنایت فرمایید.
  با تشکر و سپاس
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 10 تا 19
صفحه 1 از 2 12 آخرین
صفحه 1 از 2 12 آخرین
درباره کافی

اطلاعات عمومی

درباره کافی
استان یا شهر:
قم
علاقمندي ها:
عرفان و مباحث اخلاقی
شغل:
روحانی
میزان تحصیلات:
کارشناسی ارشد
جنسيت:
مرد
نوع نمایش تاریخ:
تاریخ شمسی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
5,765
میانگین پستها در طول روز
6.46
آخرين نوشته
ارکان توجه قلبی ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۲۳:۰۲
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
19
جدید ترین پیام
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۲۳:۱۷
مجموع تشکر ها
مجموع تشکر ها
113
کتابخانه
دریافت
0
آپلود
0
اطلاعات عمومی
آخرین حضور
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۲۳:۰۳
تاریخ عضویت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸

4 دوستان

 1. desperanish  desperanish آنلاین نیست.

  دوست جديد

  desperanish
 2. SHAHINN  SHAHINN آنلاین نیست.

  عضو صمیمی

  SHAHINN
 3. فریده بنده مخلص خدا  فریده بنده مخلص خدا آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  فریده بنده مخلص خدا
 4. کربلائی  کربلائی آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  کربلائی
نمایش دوستان 1 به 4 از 4
^

ورود

ورود