فیزیک هسته ای
همانطور که از اسمش پیداست، کار فیزیکدانان هسته ای بررسی هسته اتمهای مواد مختلف است. البته شاید بشود گفت که کار فیزیکدانان هسته ای از مراحل اولیه شناختن خواص و ویژگیها گذشته است و آنها الآن تقریباً هسته اتمها را خوب می‌شناسند... اینجا که می‌رسد نوبت استفاده از اطلاعات در صنعت و کاربردی کردن دانش موجود است که شاید بشود گفت کار بیشتر فیزیکدانان هسته ای در حال حاضر در این حوزه می‌گنجد.

حتماً چیزهایی راجع به انرژی هسته ای ... بمب اتمی ... غنی سازی ... شنیده اید... در واقع همه چیز از قانون معروف تبدیل جرم به انرژی انیشتین یعنی همان E=mc2 شروع شد. معادله ای که می‌گفت اگر جرمی حدود یک هزارم گرم را به انرژی تبدیل کنیم؛ مقدار انرژی بدست آمده چیزی در حدود 9 هزار میلیون میلیون ژول خواهد بود! همین آدم را به هوس می‌اندازد که از این همه انرژی استفاده کند. در واقع رابطه انیشتین یک رابطه جهانی است یعنی درمورد هر جرمی که به انرژی تبدیل شده صادق است.
اما موضوع مهم این است که معمولاً فقط در واکنش های هسته جرم به انرژی تبدیل می‌شود. این بود که فیزیکدانان هسته ای دست به کار شدند.
واکنشهای هسته ای عمدتاً دو دسته اند: یک دسته شامل واکنش هایی اند که از آنها هسته یک اتم سنگین یعنی اتمی که تعداد پروتون و نوترونهای هسته های آنها زیاد است مثل اورانیم 235 به هسته اتمهای کوچکتری تقسیم شده و در حین این واکنش مقداری جرم به انرژی تبدیل می‌شود؛ مثل فرآیند مورد استفاده از بمب های اتمی.
رسته دیگر، دسته ای از واکنش‌ها هستند که در آنها حین ترکیب هسته، دو اتم سبک مثلاً هیدروژن پس از همجوشی با هم به هلیوم تبدیل شده و باز هم مقداری جرم گم می‌شود و باز همان آش و همان کاسه ....
اما خوب این حرفها که زدنشان اینقدر خیلی ساده است در عمل بسیار پیچیده و دشوار می‌شوند؛ مثلاً همین واپاشی اورانیم 235... درصد یافتن این ایزوتوپ در بین اورانیم های موجود در طبیعت بسیار کم است. بیشتر اورانیم های موجود در طبیعت اورانیم 238 هستند ( حتماً می‌دانید که این عددها 235.. یا 238 جرم اتمی اورانیم مورد نظر است ) برای استفاده از اورانیم ناخالص موجود باید آنها را خالص کرد و درصد اورانیم 235 در آن را بالا برد به این عمل غنی سازی گفته می‌شود اما کلی دنگ و فنگ دارد ... خلاصه فیزیکدانان هسته ای بیشتر درگیر این جور مسایل هستند...

نویسنده:طاها یاسری