خبرگزاري انتخاب :ولتر دانشمند و نويسنده مشهور فرانسوي مي نويسد: محمد(ص) بي گمان مردي بسيار بزرگ بود. و مردان بزرگ را نيز در دامن فضل و کمال خويش پرورش داد. او قانونگذاري خردمند، جهان گشايي توانا، رهبري دادگستر، پيامبري پاک و پارسا بود و بزرگترين انقلابهاي روي زمين را پديد آورد.


۷ اسفند ماه ۱۳۸۷ ساعت : ۰۴ , ۲۵
اندازه حروف پيامبر(ص) از نگاه انديشمندان غربي پيامبر(ص) از نگاه انديشمندان غربي
خبرگزاری انتخاب:
پيامبر(ص) از نگاه انديشمندان غربي
زندگي درخشان رسول ا...(ص) از آغاز تا پايان به ويژه در دوران 23 ساله نبوت، گنجينه ارزشمند اخلاق فرهنگي سياسي و اجتماعي است که در تاريخ بشر نمونه ندارد، به بهانه سالروز شهادت پيامبر اعظم(ص) گفتار چند تن از انديشمندان جهان را درباره زندگي حضرت محمد(ص) مرور مي کنيم.
ولتر دانشمند و نويسنده مشهور فرانسوي مي نويسد: محمد(ص) بي گمان مردي بسيار بزرگ بود. و مردان بزرگ را نيز در دامن فضل و کمال خويش پرورش داد. او قانونگذاري خردمند، جهان گشايي توانا، رهبري دادگستر، پيامبري پاک و پارسا بود و بزرگترين انقلابهاي روي زمين را پديد آورد. دين محمد هرگز تمايلات شهواني را رواج نداد، محمد قانونگذاري خردمند بود که مي خواست بشريت را از بدبختي و جهل و فساد رهايي بخشد. او تأمين منافع مردم روي زمين از زن و مرد، کوچک و بزرگ، خردمند و بي خرد، سياه و سفيد، زرد و سرخ را در نظر گرفت. جرج برنارد
شاو، نويسنده و انديشمند مشهور انگليسي مي نويسد: آيين محمد(ص) به خاطر خصلت حيات بخشش، تنها آييني است که استعداد آن را دارد تا تمام دگرگوني هاي عالم را در خود جذب کند و با مقتضيات هر عصر و زمان تطبيق دهد. من زندگي محمد(ص) را بررسي کرده ام و او مرد عجيبي است وضع و مقام او بالاتر از آن است که ضد مسيح باشد. او بايد به عنوان نجات دهنده بشريت شناخته شود. به عقيده من اگر مردي مثل او زمام رهبري جهان را به دست گيرد توفيق آن را مي يابد که مسايل و حوادث دنياي جديد را با شيوه جامعي که موجب تأمين صلح و سعادت جهان است حل کند. به نظرم آيين محمد براي فرداي اروپا قابل قبول است چنان که براي امروز آن نيز قابل قبول است.
توماس کارل لايل، فيلسوف و دانشمند مشهور انگليسي در کتاب قهرمانان مي نويسد: زندگي محمد بر مبناي اصول حکيمانه اي بود که هر انديشمند بايد از آن پيروي کند در اين صورت به صراط مستقيم هدايت گام نهاده است. او پيامبر بر حق است و از سوي خداوند توانا و دانا آمده است. بعضي از مسيحيان با وارد کردن اين اتهام که محمد آيين خود را با شمشير و سرنيزه رواج داد به اين دليل است که مي خواهند به آيين محمد ضربه بزنند اين اتهام نسبتي بسيار دور از حقيقت است زيرا صاحبان اين اتهام بايد درست بينديشند نيرويي که اين شمشير را از نيام بيرون کشيد و برق آن را بر فراز قله کوه هاي فرانسه و اسپانيا و کنگره هاي طاق مدائن تا سمرقند و اهرام مصر در دست کساني مثل موسي بن نصير و طارق بن زياد يعني فاتحان بزرگ آشکار ساخت کدام نيرو بود بدون شک آن نيرو آيين پرمحتوا و سازنده محمد(ص) بود نه زور و شمشير.