با درود و خسته نباشید خدمت دوستان گرامی بنده در این سایت
از جمله عزیزانی که از اسلام نقد میکنند
بارها و بارها قصد داشتم مشابه چنین نامه ای را به پیام خصوصی شما ارسال کنم اما حداقل یک کمبود و انهم بسته بودم توانایی فرستادن نامه برای شما جلوی تصمیم را گرفت

ببخشید من از وقتی که وارد کانون شدم بجز هرز چندتای پست های خودم پست های دیگر نمیبینم که از جانب منقدین اسلام به پایان رسیده باشه و البته در حد علمی که دارم جا برای بحث بیشتری بود
دلیل این رها کردن ها رو نفهمیدم اما به هر حال یک توصیه دوستانه به شما و همچنین دوستان مدیر انجمن دارم و اینکه

بحث و گفتگو را به احترام مخاطب پیگیر کنید تا به سر نجام منطقی و قابل قبولی برسد
میدونم خودم خوب میدونم که ادامه دادن بعضی گفتگو ها واقعا صبر فیل میخواد اما به هر حال احترام به مخاطب هم جای خود را دارد

گفتمان دیگری که درمورد مذاهب مطرح هست گفتمان جنبه اچتماعی ادیان هست
امروزه میدونم دست یافته های مدرنتیه از جمله آلودگی هوا و بشر در حال انقراض باعث شده بعضی از متفکرین غربی به فکر بازگشت ادیان باشند
من با بازگشت سنت گرایی و ادیان کاملا مخالف نیستم
بد نیست با شما در این زمینه هم گفتگوی داشته باشم
به هر حال ما باید به اهداف خودمون که همانا
رشد جامعه سالم و شاداب و بی مشکل هست برسیم اتفاقا در این زمینه به نظر من کاملا هدف وسیله را توجیه میکند
به هر شکل ممکن به نظر من باید جلوی احترام های بی حد به قشری از جامعه به نام روحانیت و معنویت هستن و اتفاقا کوچیک ترین فایده قابل ذکر برای جامعه ندارن گرفته بشه
حتی با کمک اطلاعاتی به گروه های مردمی دینی که قصد دارن دین و اسلام و تاریخ را بدون جانب داری برسی کننده و قصد جدایی از دین را هم ندارد

ببخشید که مزاحم شدم
پیروز و شاداب باشید
در پناه خدا