قرآن از ديدگاه دانشمندان هلندى


79- راينهارت دوزى
Reinhatrt Dozy
دانشمند و خاور شناس هلندى (1820 - 1883 م)
قرآن كريم همواره مردم را به نيكوكارى امر كرده و انسانهاى سركش و نافرمان را بيم و انذار مى‏نمايد، اعراب پس از آن كه مسلمان شدند و به قرآن ايمان آوردند با لباس نو و تازه‏اى در برابر جهانيان عرض اندام نمودند كه آن عبارت از صلح‏طلبى و آرامش خواهى و آزادى افكار در معاملات و رفتار بوده است
پی نوشت====
تاريخ و علوم قرآن، ص 188
قرآن و كتابهاى ديگر آسمانى، ص 300
پنجگام، ص 203
نظريه دانشمندان جهان درباره قرآن و محمد (ص)، ص 38
اعترافات دانشمند بزرگ جهان، ص 52
تاريخ قرآن، ص 138
قرآن و ديگران، ص 41
************************************************** ************
80- خانم كانزجى وان
Curer.j.von
دانشمند هلندى
قرآن مجيد كه حاوى وحى و الهام كامل الهى است منبع نور خدائى است كه زيبائى و وفور جلوه معنوى را نشان مى‏دهد
پی نوشت====
اسلام‏شناسى غرب، ص 26
نظريه دانشمندان جهان درباره قرآن و محمد (ص)، ص 29
قرآن و ديگران، ص 46
************************************************** ************
81- بانو ستان رانى تنس
Stan Roni Tens
دانشمند هلندى
محتواى اين كتاب آسمانى كاملاً با خرد و فطرت بشرى مطابقت دارد و از مطالب زننده و خلاف عقل به كلّى پاك است. قرآن درباره زنان داورى عادلانه‏اى دارد و بر خلاف برخى از مرام ها و اديان كه جنس زن را تا به سر حد بردگى تنزل داده و ارزشى براى او قائل نيستند، وى را از مزايا و حقوق انسانى برخوردار ساخته و مقام شامخى براى او منظور داشته است
پی نوشت ====
مكتب اسلام، سال 14، ش 2
قرآن و ديگران، ص 34
نظريه دانشمندان جهان درباره قرآن و محمد (ص)، ص 56
************************************************** ************
82- على احمد كنود علمبو Ali Ahmad Kenood Elembu
نويسنده معروف هلندى
تمام كتابهاى آسمانى، دستخوش تحريف شده‏اند، جز قرآن كريم كه از گزند تحريف مصون مانده و در هر عصر و زمانى، مى‏تواند كاروان بشريت را به سوى سعادت، رهبرى فرمايد .
{P - راه تكامل، ج 5، ص 214. P}