آموزش تصویری روخوانی قرآن کریم با فرمت wmv
این مجموعه به صورت متحرك سازي شده و به شيوه اي جذاب، روخواني