در كربلا چه گذشت؟
بخشودگي اهل گنه در صف محشر
وابسته به يك گردش چشمان حسين است
در خدمت شما افلاكيان هستيم
در كربلا چه گذشت؟