حلاوت ، لطافت ،ژرفا و در یک کلام قالب و محتوای کلام حضرت مولا به گونه ای است که هیچ کس نمی تواند مدعی شود که به ترجمه ی کلام حضرتش توفیق یافته است .

کلام حضرت مولا حد واسط میان کلام خالق و کلام مخلوق است .شباهت کلام حضرت مولا با کلام ابناء بشر ، فقط استفاده از حروف مشترک است و الا کلمه و جمله ای که توسط حضرت مولا ساخته و پرداخته می شود ، هزاران سال نوری فاصله دارد با انچه از عقل و اندیشه و هنر فرزانه ترین انسان روی زمین تراوش می کند .