آشنایی با گزینه هایBios
Integrated Peripherals
اين قسمت از تنظيمات بايوس شامل تنظيمات قطعات داخلي دستگاه كه برروي مادربرد به صورت Built-in قرار دارند مي‌باشد. از جمله آنها پورت‌هاي سريال و موازي همچنين كارت هاي LAN (درصورتيكه كارت شبكه Onboard باشد)، كارت صدا(Audio Card ) و USB مي توان نام برد. درنظر داشته باشيد كه فعال بودن پورت هايي كه بدون استفاده هستند بسياري از منابع سيستم را هدر مي دهند و در نتيجه بهتر است غيرفعال باشند. براي استفاده از USB ها بايد گزينه USB Controllers را Enable كنيم.
نكته : گزينه USB Controllers دربايوس فونيكس اين اجازه را مي دهد تا كارايي USB را روي دستگاه محدود سازيم. يعني مي توان تنها براي USB 1.1 ويابراي USB 1.1 & 2.0 تنظيم نمود كه پيشنهاد مي شود اين گزينه را درمادربردهايي كه از بايوس فونيكس استفاده مي كنند .روي گزينه USB 1.1 & 2.0 تنظيم كنيد.
USB Legacy Support اگر دستگاه با كيبورد USB كارمي كند اين تنظيم بايد Enabled باشد. زيرا اگر كيبورد USB باشد و بخواهد ازآن درمحيط Dos و يا آنكه قبل از بالا آمدن ويندوز مثلاً دربرنامه Setup (يابه اصطلاح بايوس ) از آن استفاده كنيد. بايد اين گزينه فعال شده باشد در غير اينصورت نمي‌توان از اين كيبورد درمحيط هاي غيراز ويندوز مذكور استفاده نمود اما دقت كنيد كه فعال بودن اين گزينه ممكن است مشكلاتي براي دستگاه از قبيل درست خاموش نشدن به وجود آورد درنتيجه اگر كيبورد با پورت PS/2 كارمي كند اين گزينه را غيرفعال ساخته و تنها درصورت اجبار و استفاده ازكيبورد USB آنرا فعال كنيد.
نكته : بايوس فونيكس نيز همين گزينه را دارد اما گزينه USB Mouse Support رانيز دارد كه توضيح اين گزينه مانند مطلب گفته شده براي USB Legacy Support مي باشد.
AC97 Audio اگر مادربرد داراي كارت صوتي On – board باشد عموماً اين گزينه بايد Enabled باشد اما اگردستگاه درجايي استفاده مي شود كه نيازي به كارت صدا ندارد ، غيرفعال نمودن گزينه مذكور باعث حفظ مقدار قابل توجهي ازمنابع كامپيوتر مي گردد.مورد استفاده مهم از اين گزينه بيشتر براي مواقعي است كه بخواهيد كارت صداي داخلي را غيرفعال كرده وازيك كارت صدا كه برروي اسلات PCI نصب مي شود (Audio PCI Card ) استفاده نمود .دراينصورت حتماً بايد كارت صداي On boardرا غيرفعال سازيد .لازم به ذكر است نام اين گزينه دربايوس فونيكس Audio Controller Onbard AC97 مي باشد.
نكته : دربايوس هاي فونيكس گزينه Onboard AC97 Modem Controller وجود دارد كه اگر مادربورد مجهز به مودم On – board مي باشد اين گزينه بايد فعال گردد درغيراينصورت گزينه مذكور بايد غيرفعال باشد.
Onborard Serial Port A امروزه به ندرت ازپورت سريال استفاده مي شود زيرا اكثر دستگاههاي خارجي ازطريق پورت USB ويا بااستفاده ازكانكتور PS/2 به كامپيوتر وصل مي شوند.درنتيجه غيرفعال كردن اين گزينه باعث حفظ مقدار قابل توجهي ازمنابع سيستم مي شود.اما درصورت استفاده از پورت سريال بايد آن را 3f8/RQ4 تنظيم کرد.
Onboard serial Port B به صورت بالا و درصورت استفاده ازاين پورت بايد روي 2/f8/RQ3 تنظيم شود.
نكته : گزينه UART2 Use As دربايوس هاي فونيكس علاوه برموارد دو گزينه قبل براي سريال ها وجد دارد . بطور مختصر مي توان گفت UART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter ) چيپي است كه اطلاعات را دريافت و به صورت سريالي به بيرون مي فرستد. براي هرسريال پورتي ازيك UART استفاده مي كند.
Onboard Paraller Port اگر دركامپيوتر ازپورت Parallel استفاده نمي كنيد.توصيه مي شود كه آن را disable نماييد. اما اگر ازآن استفاده مي كنيد بهتر است روي 378/IRQ7 تنظيم شود.
Parallel Port Mode اگر پورت Parallel خودرا disable كرده ايد تنظيم اين گزينه بي مفهوم مي باشد. اما اگر پورت Parallel فعال بوده و يك دستگاه مانند چاپگر به آن وصل است ، بهتر است رويEnhanced Parallel Port) EPP) تنظيم شود .اما اگر بيش ازيك دستگاه به پورت سريال كامپيوتر متصل مي باشد بهتر است گزينهEnhanced Capabilities Port )ECP (تنظيم شود .براي آنكه ازاين تنظيمات بيشترين بهره را بگيريد بهتر است ازكابل پارالل IEEE 1284 استفاده كنيد.
نكته : بايوس فونيكس عينا مشابه دوگزينه فوق را دارد.
Game Port درصورتيكه به سيستمتان كارت صدا اضافه كرده ايد ويا ازدستگاه هاي MIDI و يا Joystick استفاده نمي كنيد اين گزينه را disabled كنيد در غيراينصورت تنظيم پيش فرض (مقدار 201 ) بهترين انتخاب مي باشد .
نكته : بايوس فونيكس علاوه برگزينه هاي فوق دو گزينه زير را نيز در خصوص صدا وكارت صوتي دارد.
Onboard MIDI/O : (Musical Instrument Digital Interface )MIDI استانداردي مي باشد كه بوسيله آن سخت افزار ، نرم افزار كامپيوتر وآلات موسيقي با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند. اگر كامپيوترتان براي درست كردن ويااجراي موزيك هاي MID استفاده نمي كنيد اين گزينه را disabled كنيد درغيراين صورت تنظيم پيش فرض (مقدار 330 ) مناسب ترين هم مي باشد.
درصورت فعال بودن Onboard MIDI IRQ، تنظيم پيش فرض پيشنهاد مي شود.