بسم الله الرحمن الرحیم

روزي مهماني بر ابوذر وارد شد، ابوذر به او گفت معذرت مي خواهم كه من بر اثر گرفتاري نمي توانم شخصا از تو پذيرايي كنم. ولي چند شتر در فلان نقطه دارم، قبول زحمت كن بهترين آنها را بياورد تا براي تو قرباني كنم ميهمان رفت شتر لاغري با خود آورد، ابوذر به او گفت: به من خيانت كردي چرا چنين شتري آوردي؟ او در پاسخ گفت: من فكر كردم روزي به شترهاي ديگر نيازمند خواهي شد. ابوذر گفت: روز نياز من زماني است كه مرا در قبر مي گذارند، از طرفي خداوند در قرآن در سوره آل عمران آيه 92 مي فرمايد: «لن تنالو البر حتي تنفقوا مما تحبون» هرگز به (حقيقت) نيكوكاري نمي رسيد مگر اينكه از آنچه دوست مي داريد در راه خدا انفاق كنيد.»(1)
1- مجمع البيان، ج2، ص 74