سوابق كاري و تحصيلي كامران دانشجو اعلام شد.

به گزارش ايسنا، اين سوابق به شرح ذيل است:

1- مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي، كامران دانشجو، نام پدر: مسعود، شماره شناسنامه: 126، محل و تاريخ تولد: دامغان 1336، كد ملي:

8-921726-457، تلفن همراه: 09123847742، تلفن محل كار: 7-88952336، سن: 52 سال، وضعيت تاهل: متاهل - داراي سه فرزند، پست الكترونيكي: kdaneshjo@iust.ac.ir

آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي مكانيك (هوافضا)

سال اخذ مدرك: 1368

شغل: عضو هيات علمي دانشكده مكانيك دانشگاه علم و صنعت ايران

مرتبه علمي: استاد تمام

نشاني محل كار: تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران

مسوليت فعلي: جانشين وزير كشور


2- سوابق آموزشي:

* تدريس دروس در دانشگاه علم و صنعت ايران:

1- كارشناسي: مقاومت مصالح يك، مقاومت مصالح دو، ارتعاشات، استاتيك و تحليل سازه هواپيما

2- تحصيلات تكميلي: آناليز مودال، طراحي سازه‌هاي فضايي پيشرفته، طراحي ماهواره و روش اجزاء محدود

3- سوابق پژوهشي:

* تاليف كتاب:

1- مقدمه‌اي بر طراحي ماهواره

2- ديناميك موقعيت و وضعيت ماهواره

3- طراحي ماهواره : سازه و مكانيزم‌ها

4- روش‌هاي جديد در تحليل المان محدود

5- خودآموز CATIA


* پروژه‌هاي كارشناسي:

سرپرستي تعداد 39 پروژه در مقطع كارشناسي

* سمينارهاي كارشناسي ارشد:

سرپرستي تعداد 31 سمينار كارشناسي ارشد


* پروژه‌هاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكترا):

سرپرستي تعداد 35 پروژه كارشناسي ارشد و دكترا


* پروژه‌هاي تحقيقاتي كه با حمايت صنايع كشور انجام شده است:

- بيش از 25 پروژه تحقيقاتي كه با حمايت صنايع كشور و در راستاي رفع مشكلي در صنعت يا طراحي بخشي از محصول صنعتي موردنياز داخلي انجام شده است (پيوست يك)


* مقالات ارايه شده در مجلات و كنفرانس‌هاي علمي و معتبر بين‌المللي:

- بيش از 80 مقاله تخصصي كه از كارهاي تحقيقاتي انجام شده توسط اين جانب در مجلات و كنفرانس‌هاي علمي معتبر و بين المللي ارايه گرديده و به چاپ رسيده است.

- بيشترين اين مقالات از پروژه‌هاي تحقيقاتي كه با حمايت صنايع داخلي انجام گرديده، ‌استخراج شده است. (پيوست 2)


4- سوابق كارشناسي و مديريتي:

معاون سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، 1368 تا 1372

قائم مقام معاونت دانشجويي، 1373 تا 1376

قائم مقام وزير و معاون سياسي، 1387 تا 1388

استاندار تهران، 1384 تا 1387

عضو شورا (كميته فناوري) 1370 تا 1373

دبير پنج دوره جشنواره بين‌المللي خوارزمي، 1368 تا 1373

مديرگروه هوافضا، 1378 تا 1384

قائم مقام مركز طراحي و توليد به كمك كامپيوتر، 1368 تا 1370

مدير گروه سازه مركز تحقيقات ماهواره، 1376 تا 1381

رييس مركز تحقيقات هواپيمايي فجر، 1369 تا 1371

رييس مركز تحقيقات و طراحي فناوري‌هاي نوين هوافضا، 1381 تا 1384

عضو شوراي عالي فضايي كشور، 1384 ادامه دارد

دبير كميته بورس دانشجويان خارج از كشور، 1373 تا 1376

عضو كميته برنامه‌ريزي آموزشي،‌ 1373 تا 1376

عضو كميته ارزيابي دانشگاه‌ها، 1373 تا 1376

عضو كميته انضباطي دانشجويي مركز، ‌1373 تا 1376

عضو كميته مركزي دانشجويان شاهد، 1374 تا 1376

عضو كميته آموزش بنياد شهيد، 1374 تا 1376

مشاور علمي دفتر همكاري‌هاي فناوري، 1368 تاكنون

عضو هيات امناء دانشگاه تربيت مدرس، 1384 ادامه دارد

عضو هيات امناء دانشگاه علامه طباطبايي، 1384 ادامه دارد

استاد تمام دانشكده مهندسي مكانيك، 1372 ادامه دارد.
این موضوع فقط برای اطلاع رسانی است