اگر كسى عقل و دين داشته باشد، مى تواند بر دنيا حكومت كند! اگر كسى عقل و دين داشته باشد، مى تواند بر دنيا حكومت كند اگر كسى عقل و دين داشته باشد، مى تواند بر دنيا حكومت كند
هر چند مقام علم بالاتر از همه ى مقامات دنيوى است و مقامات دنيوى در برابر آن ناچيز و ناپايدار است، اگر كسى عقل و دين داشته باشد، مى تواند بر دنيا حكومت كندولى اگر كسى عقل و ايمان داشته باشد، حتّى اگر علم نداشته باشد مى تواند مردم و جامعه را اداره كند؛ به شرط اين كه اگر علم داشت و آگاه بود، به علمش عمل كند، و اگر ندانست، از اهلش سؤال و تقليد كند.
بنابراين، براى اداره ى تمام جهان كافى است كه انسان عاقل و مؤمن و متديّن باشد. ديانت و عقل براى اداره ى كره ى زمين كفايت مى كند. اين مسأله در همه ى اديان جارى است، نه فقط اسلام، بلكه در تمام اديان، دين و عقل مى خواهد


آيت الله بهجت (ره)