بسم الله النور
سلام
این اولین پست و تاپیکی که در این انجمن ایجاد میکنم و امیدوارم به نتایج خوبی برسم.
در اینجا من از دوستان میخوام که تجربیاتی که در زمینه انجام کار فرهنگی و قرآنی در مساجد دارند و موفق بوده را به اشتراک بگذارند تاضمن بحث به نتایج خوبی برسیم و از آنها استفاده کنیم.البته این نکته را بگم که الحمدالله در این زمینه تجربیاتی دارم که اگر نیاز شد خواهم گفت.
سوالاتی هم هست:
مثلاً چگونگی ایجاد انگیزه در میان جوانان مسجدی برای فعالیت؟
یا چگونه با کمترین هزینه بیشترین بازدهی را داشته باشیم؟
مدیریت زمان در کارهای فرهنگی چگونه باشد؟