جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: سیستم دفاعی مورچه در قران

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۸
  نوشته
  185
  مورد تشکر
  239 پست
  حضور
  2 ساعت 5 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  سیستم دفاعی مورچه در قران
  حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
  ﴿18﴾
  تا چون به سرزمین مورچه ها رسيدند،مورچه اي گفت: اي مورچه ها به لانه هايتان وارد شويد‌، مبادا سليمان و لشگرشپايمالتان كنند و خود آگاه نباشند.
  (18)

  سوره:النمل
  خداوند در سوره نمل آيه 18 مي فرمايد:} حَتَّىإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ{ "تا چون به svcldk مورچه ها رسيدند، مورچه اي گفت: اي مورچه ها بهلانه هايتان وارد شويد‌، مبادا سليمان و لشگرش پايمالتان كنند و خود آگاهنباشند."

  در آيهبالا مورچه خطر قريب الوقوعي كه در كمين مورچه ها است را در طي چهار مرحله متواليبه شرح زير مي گويد:

  1- "
  ايمورچه ها " اين اولين اعلام خطري است كه توسط مورچه داده مي شود تا توجه ديگر مورچهها را به سرعت جلب كند. مورچه هاي ديگر با گرفتن اين پيام صبر مي كنند تا ديگر پيامها را توسط همان مورچه دريافت كنند.

  2- "
  بهلانه ايتان وارد شويد‌" در اين جا گوينده پيام، جملاتش را با ديگر پيام ها ادامه ميدهد و به مورچه هاي ديگر مي كويد كه چه كار بايد بكنند. ما اين رابطه را كه توسطعلم امروزي كشف شده در قسمت دوم اين نوشته مي بينيم ( كه در ارتباطات بين مورچه هااست.)

  3- "
  مباداسليمان و لشگرش پايمالتان كنند" در اين جمله مورچه دليل اين خطر را به مخاطب خود ميگويد و اين آن چيزي است كه ما امروزه توسط بررسي علمي اثبات مي كنيم.

  4- "
  و خود آگاه نباشند" مورچه ها، به عنوان عكسالعملي در مقابل خطر قبلي، يك نوع دفاع مشخصي از خود بروز مي دهند. در اين چند جملهآخري،مورچه به مخاطبان خود مي گويد كه به منبع خطر حمله نكنيد زيرا خطر از يك دشمنواقعي نيست- زيرا سليمان و همراهانش از وجود لانه مورچه ها در سر راه خود خبرندارند و قصد حمله به آن را نيز ندارند بنابراين مورچه ها آن ها را خطر واقعي نميدانند.

  در كلماتآخر، مورچه پيام رسان، همراهانش را از رسيدن سليمان با خبر كرد و اين چيزي است كهما به صورت علمي و از طريق بررسي رمز هاي شيميايي ارتباطي مورچه ها توضيح ميدهيم.

  ما ترتيبدستورات مورچه ها را كه به چهار مرحله تقسيم مي شد- چهار مرحله شامل عبارات ها وعلامت ها- نشان داديم. علم در اين زمينه چه مي گويد؟ اين مقاله رابخوانيد:

  مورچه هااز ارتباط شيميايي در موقعيت هاي اخطار و دفاعي و همچنين زماني كه تبادل سريعاطلاعات نياز باشد و نيز زماني كه با خطري مواجه باشند استفاده مي كنند.

  اين اخطار معمولا توسط صدور علامت هاي شيمياييدفاعي مشخص مي شود. غده هاي دفاعي مسئول ايفاي نقش اخطار و دفاع هستند. به عنوانمثال مورچه استراليايي رادر نظر بگيريد. وقتي اين مورچه ها با خطر مواجه مي شوند،قطرات كوچكي را از غده دفاعي خود ترشح مي كنند – اين يك فرمان براي ديگر مورچه هااست تا فرار كنند و با شاخك هاي خود ارتعاشي ايجاد كنند كه به معناي قرار گيري درموقعيت خطر است.

  اولين مادهكه توسط مورچه ها شناسايي مي شود aldehyde hexanal است و باعث جلب توجه و علاقه آنها مي شود.در نتيجه شاخك هاي خود را تكان مي دهند و بالا مي برند تا ديگر بوها رانيز بگيرند.

  وقتي كه آنها hexanol( اولين پيغام به شكل الكل بود) را دريافت مي كنند موقعيت خطر به خود ميگيرند و در تمامي جهت ها مي دوند تا منبع مشكل را پيدا كنند. زماني كه undécanoneدريافت كنند، مورچه ها را به سمت منبع خطر مي برد و آن ها را تحريك ميكند تا تمام اشيا خارجي را گاز بگيرند. سپس در نهايت وقتي كه به هدف نزديك تر ميشوند butyloctenalرا تشخيص مي دهند كه پرخاشگري و آمادگي آن ها را براي قرباني كردنخود افزايش مي دهد.

  اين مقالهمي گويد كه ارتباط شيميايي مهم ترين روش ارتباط در زمان خطر و گزارش دادن اين خطراست. در اين فرايند مورچه ها انواع مختلف اين مواد كه هر كدام رمز تفاوتي دارد وبيانگر نوع خاصي از صحبت كردن است را استفاده مي كنند. اگر انتشار موادي كه توسطمورچه اي كه آن خطر را اعلام كرد تعقيب كنيم مي بينيم كه كاري مي باشد كه مورچهمورد اشاره در آيه 18 سوره نمل آن را انجام داده.

  موادي كه مورچه در موقعيت هايي مثل اين از بدن خودترشح مي كند به چهار دسته تقسيم مي شوند كه هركدام زبان و علامت مخصوص به خود رادارند.

  مراحل پيدر پي عكس العمل مورچه ها:

  aldéhyde hexanal
  اولين ماده شيميايي است كه مورچه در صورت احساس خطر از خود ترشح مي كند. وآن را مي توان به عنوان آژير خطر دانست. مورچه ها با دريافت اين ماده شروع به جمعشدن در يك نقطه مي كنند و منتظر رسيدن بقيه علامت ها مي شوند و اين شبيه اولينمرحله است كه توسط مورچه در جمله "اي مورچه ها" گفته شد.

  سپس مورچه دومين ماده شييايي hexanol""را ترشح ميكند.

  با دريافتاين ماده مورچه ها شروع به دويدن در تمامي جهت ها مي كنند تا منبع اين ماده را پيداكنند. مورچه اي كه ماده شيميايي را ترشح مي كند بايد مسيري را كه بقيه مورچه هابايد از آن كنار بروند را معين كند و اين كاري است كه مورچه حضرت سليمان انجام دادو از بقيه مورچه ها خواست كه وارد لانه هايشان بشوند و گفت: "به لانه هايتان واردشويد‌" و اين دستوري از گوينده است و به بقيه مي گويد كه به طرف لانه هايشان بروند. بنابراين بايد مسير را مشخص كرده باشد و اين شبيه هدايت مورچه ها ميباشد.

  Undécanone
  سومين ماده اي است كه مورچه ترشح مي كند. اين ماده نشان دهنده عامل خطر است و چيزيكه مورچه در سومين عبارت گفت" مبادا سليمان و لشگرش پايمالتان كنند" مي بينيد كه چهقدر مطابقت و سازگاري دارد؟ در اين مرحله مورچه ها آماده مواجه با خطر مي شوند. پسماده چهارم چه مي شود؟  Amagnified picture of the head of an ant holding a piece of wood , see God's doing who perfected the doing of all things


  در مرحله چهارم مورچه اخطار دهنده ماده شيمياييمخصوصي را ترشح مي كند كه butylocténalنام دارد. توسط اين ماده گوينده دستور دفاعمي دهد و نوع دفاع را تعيين مي كند. بنابر اين در عبارت آخر مي گويد" و خود آگاهنباشند" با اين كار مورچه از وارد شدن بقيه مورچه ها به مرحله حمله جلوگيري مي كندكه مي توانست منجر به مرگ شود.

  در اين جاحضرت سليمان خنده اي از روي محبت و شكر مي كند گويي كه او اين مورچه ها را آرامكرده است و اين كه او گفته است به مورچه ها كه لازم نيست نگران باشند و آن حضرت آنها را ديده است و با آن ها مهربان مي باشد و به آن ها صدمه اي نمي رساند.

  حال اجازه دهيد خلاصه مطالب را برايتانبگويم:

  "
  تا چون بهدره مورچه ها رسيدند، مورچه اي گفت: اي مورچه ها به لانه ايتان وارد شويد‌، مباداسليمان و لشگرش پايمالتان كنند و خود آگاه نباشند."
  يكي ازمورچه ها مي گويد اي مورچه ها
  Hexanal

  به لانه هايتان وارد شويد
  hexanol

  مباداسليمان و لشگرش پايمالتان كنند
  undécanone

  و خود آگاه نباشند

  butylocténal

  منبع:اثبات اعجاز علمی قرآن کریم
  http://islam-pdf.persiangig.ir


  از انسانها غمي به دل نگير؛ زيرا خود نيز غمگين اند؛ با آنکه تنهايند ولي از خود ميگريزند زيرا به خود و به عشق خود و به حقيقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند...!


  **دکتر علي شريعتي**


  Don’t be upset from people, because they are upset too, they are alone but they run away from themselves because they are in doubt about themselves & about their love &their fact, so love then even when they don’t love you…


 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت اسفند ۱۳۸۸
  نوشته
  1
  تشکر:
  1
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  One of my friends refer me to this forum and I really enjoyed it
  actualtests and 70-680 preparation for70-663and 70-685

 3. تشکر


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود