بسم الله الرحمن الرحیم

جواد رفیعیتاريخ تولد13۳۱

وضعيت تاهل متاهل (5فرزند)

مدرك تحصيلي ديپلم

محل تولد مشهد

شغل بازنشسته صدا وسيما

رشته تخصصی قرائت

مقام های داخلی

نفر دوم مسابقات قرآن کريم درمشهدمقدس (سال۶۳). ـ نفر دوم مسابقات قرآن کريم دراستان خراسان. ـ نفر دوم مسابقات سراسري قرآن کريم سازمان اوقاف و امورخيريه (سال هاي۶۲و۶۴). ـ نفر سوم مسابقات سراسري قرآن کريم سازمان اوقاف و امورخيريه (سال ۶۵)

.مقامهای بین المللی

نفر دوم مسابقات بين المللي قرآن کريم مالزي (سال۶۳)

.نام اساتیدمرحوم رفيعي (پدرش)،مرحوم حافظيان، مرحوم رضوان، مرحوم درستکار، مرحوم درافشان، مرحوم خليلي، مرحوم همداني،استاداوحدي و...

.عامل موفقیت والدین

جلسات آموزشی-----سفرهای تبلیغی......
جواد رفیعی  قاری قران