بسم الله النور
سلام علیکم
جزوه ای که درذیل دراختیارتان قرار می گیرد جزوه ای تحلیلی از مبانی وچرایی استکبارستیزی از دیدگاه قرآن وهمچنین مستند به آیات واحادیث وسخنرانی های مقام معظم رهبری است...
جزوه بسیار جالبی است که در48صفحه توسط دفتر نشر آثار آیت الله خامنه ای گردآوری شده است..
http://www.askquran.ir/downloads.php?do=file&id=4807

یاعلی
مرصاد