پیشنهاد ویژه علاءالدین بروجردی در خصوص تحویل سوخت از غرب
پیشنهاد هسته ای مجلس

رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تازه ای را در خصوص تحویل سوخت نیروگاه‌های هسته ای از غرب مطرح كرد.

علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص پیشنهاد البرادعی كه ایران اورانیوم 5/3 درصد غنی شده خود را تحویل دهد، پیشنهاد كرد: ایران می‌تواند این كار را در چند مقطع و بصورت بخش بخش انجام دهد تا به نوعی تضمین لازم را برای تامین سوخت بگیرد.

لاقه مندیم سوخت 20درصد غنی شده را بخریم، نه اینكه سوخت خودمان را تحویل دهیم

وی در تبیین این پیشنهاد تصریح كرد: منظورم این است كه بخشی از سوخت 5/3 درصد غنی شده را تحویل كشورهای طرف توافق بدهیم و وقتی سوخت 20 درصد غنی شده را تحویل گرفتیم، 5/3 درصد بعدی را تحویل دهیم، یعنی بدین صورت نباشد كه همه سوخت خود را یكجا تحویل دهیم.

گفتنی است؛ بروجردی پیش از این در گفت‌وگو با العالم گفته بود، علاقه مندیم سوخت 20درصد غنی شده را بخریم، نه اینكه سوخت خودمان را تحویل دهیم، ضمن اینكه در این زمینه شورایعالی امنیت ملی تصمیم گیر نهایی است.