سخنرانی جالب آقای دانشمند درباره فرق سنی وشیعه و سریال های ایرانی و مسایل فرهنگی ایراندر این سخنرانی
آقای دانشمند تحت تاثیر قرار می گیرد و بالای منبر گریه می کند.
دانلود كنيد :

دانلود زمان: هشت دقیقه