رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور میزان خودروهای از رده خارج شده در شش ماهه اول سال 88 را یک دهم خودروهای جدید وارد شده به چرخه حمل و نقل کشور اعلام کرد.
1= 10
سردار اسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تاکید کرد: در این مدت بیش از 700 هزار خودرو جدید توسط خودروسازان و وارد کنندگان خودرو به چرخه حمل و نقل کشور اضافه شده است که در مقابل این تعداد تنها 70 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد.

عالی ترین مقام پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با تاکید بر پایین بودن میزان خودروهای فرسوده از رده خارج شده در این شش ماه تصریح کرد: بر اساس برنامه ها و استانداردهای پیش بینی شده باید تا پایان سال دست کم 600 هزار خودرو فرسوده در حال تردد در سراسر کشور از رده خارج شوند که با این وضعیت امکان تحقق آن غیرممکن نشان می دهد.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی منابع رسمی بیش از 90 پارکینگ اسقاط خودرو در سراسر کشور فعال هستند که روزانه ظرفیت اسقاط 3500 خودرو را دارند.

در این مدت بیش از 700 هزار خودرو جدید توسط خودروسازان و وارد کنندگان خودرو به چرخه حمل و نقل کشور اضافه شده است که در مقابل این تعداد تنها 70 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد

با این همه بنا به گزارشات موجود در این پارکینگها روزانه تنها 250 خودرو از رده خارج و اسقاط می شود. این در حالی است که براساس قانون تردد خودروهای با عمر بیش از 30 سال در جاده های کشور ممنوع است.

سردار مومنی در ادامه با اشاره به اینکه این خودروها عامل بسیاری از حوادث جاده ای در کشور هستند تاکید کرد: از این پس نسبت به تردد اینگونه خودروها به شدت سخت خواهیم گرفت، اما متولیان امر باید نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اقدامات جدیدتری انجام دهند.