صفحه 1 از 5 123 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: صد کلمه در معرفت نفس از علامه حسن زاده آملی

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۸
  نوشته
  500
  مورد تشکر
  906 پست
  حضور
  4 ساعت 4 دقیقه
  دریافت
  8
  آپلود
  0
  گالری
  0

  صد کلمه در معرفت نفس از علامه حسن زاده آملی
  مقدمه
  بسم الله الرّحمن الرّحيم
  ألحمدلله رب العالمين
  اين صد كلمه كه صد دانه دانه در دانه در يك دانه است براي خاطر عاطر آن عزيزي كه شائق اعتلاي
  به ذرو ة معرفت نفس است، از قلم اين كمترين : حسن حسن زاده آملي، به رش تة نوشته
  درآمده است كه اگر مورد پسند افتد او را بسند است.

  يك: !!!!!!!!

  آن كه خود را نشناخت چگونه ديگري را مي شناسد؟!

  دو: !!!!!!!!

  آن كه از صحيفة نفس خود آگاهي ندارد، از كدام كتاب و رساله طرفي مي بندد؟!

  سه: !!!!!!!!

  آن كه گوهر ذات خود را تباه كرده است، چه بهره اي از زندگي برده است؟!

  چهار: !!!!!!!!

  آن كه خود را فراموش كرده است، از ياد چه چيز خرسند است؟!

  پنج: !!!!!!!!

  آن كه مي پندارد كاري برتر از خودشناسي و خداشناسي است، چيست؟!

  شش: !!!!!!!!

  آنكه در صقع ذات خود با تم ثّلات ملكي همدم و هم سخن نباشد، بايد با چه اشباح وخيالات هم دهن باشد؟!

  هفت: !!!!!!!!

  آن كه خود را براي هميشه درست نساخت، پس به چه كاري پرداخت؟!

  هشت: !!!!!!!!

  آن كه از سير انفسي به سير آفاقي نرسيده است, چه چشيده و چه ديده است؟!

  نه: !!!!!!!!

  آن كه مي انگارد در عوالم امكان، موجودي بزرگتر از انسان است، كدام است؟!

  ده: !!!!!!!!

  آن كه تن آراست و روان آلاست، به چه ارج و بهاست؟!

  يازده: !!!!!!!!

  آن كه معاش مادي را وسيلة مقامات معنوي نگيرد، سخت در خطاست.

  دوازده: !!!!!!!!

  آن كه به هر آرمان است، ارزش او همان است.

  سيزده: !!!!!!!!

  آن كه از مرگ مي ترسد، از خودش مي ترسد.

  چهارده: !!!!!!!!

  آن كه خداي را انكار دارد، منكر وجود خود است.

  پانزده: !!!!!!!!

  آن كه حق معرفت به نفس روزيش شده است، فيلسوف است، چه اينكه فلسفه، معرفت انسان به نفس خود است و معرفت نفس اُم حكمت است.

  شانزده: !!!!!!!

  آن كه در خود فرونرفته است و در بحار ملكوت سير نكرده است و از ديار جبروت سر در نياورده است، ديگر سباحت وسياحت را چه وزني نهاده است؟!

  هفده: !!!!!!!!

  آن كه خود را جدولي از درياي بيكران هستي نيافته است، در تحصيل معارف و ارتقايش چه مي انديشد؟!

  هيجده: !!!!!!!!

  آن كه خود را متسخّر در تحت تدبير متفرّد به جبروت نم ي يابد، در وحدت صنع صورت شگفتش چه مي گويد؟!

  نوزده: !!!!!!!!

  آن كه در وادي مقدس من كيستم؟ قدم ننهاده است، خرواري به خردلي.

  بيست: !!!!!!!!

  آن كه از اعتلاي فهم خطاب محمدي سر باز زده است، خود را به مفت باخته است.

  بيست و يك: !!!!!!!!

  آن كه طبيعتش را بر عقلش حاكم گردانيده است، در محكمة هر بخردي محكوم است.

  بيست و دو: !!!!!!!!

  آن كه در اطوار خلقتش نمي انديشد، سوداي او سراسر زيان است.

  بيست و سه: !!!!!!!!

  آن كه خود را زرع و زارع و مزرعة خويش نداند، از سعادت جاوداني با زبماند.

  بيست و چهار: !!!!!!!!

  آن كه غذا را مسانخ مغتذي نيابد، هرزه خوار مي گردد، و هرزه خوار هرزه گو و هرزه كار مي شود.

  بيست و پنج: !!!!!!!!

  آن كه كشتزارش را وجين نكند، از گياه هرزه آزار بيند.

  بيست و شش: !!!!!!!!

  آن كه « من عرف نفسه فقد عرف ربه »را درست فهم كند، جميع مسائل اصيل فلسفي و مطالب قويم حكمت متعالي و حقائق متين عرفاني را از آن استنباط تواند كرد، لذا معرفت نفس ر ا مفتاح خزائنملكوت فرموده اند.
  پس برهان شرف اين گوهر يگانه، أعني جوهر نفس، همين مأثور شريف « من عرف » بس است.

  بيست و هفت: !!!!!!!!

  آن كه در كريمه (ولا تُجزَونَ إِلاَّ ما كُنْتُم تَعملُون) و (هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كانُوا يفْعلُون ) و ( و كُلَّما رزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمرَةٍ رِزقاً قالُوا هذَا الَّذِي رزِقْنا مِنْ قَبلُ و أُتُوا بِهِ متَشابِها ) و نظائر آنها به خوبي انديشه كند جزا را موافق اعمال و عقائد م ييابد.
  ویرایش توسط (bidel) : ۱۳۸۸/۰۸/۱۳ در ساعت ۰۶:۲۶ دلیل: اشتباه تایپی


 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۸
  نوشته
  500
  مورد تشکر
  906 پست
  حضور
  4 ساعت 4 دقیقه
  دریافت
  8
  آپلود
  0
  گالری
  0  بيست و نه: !!!!!!!!

  آن كه در كسب علم و حرفه و صنعت خود تأم ل كند، درمي يابد كه فعل او را ظاهري و باطني است،
  ظاهر او كه قشر است با زمان متصر م است و ناپايدار، و باطن او كه لُب
  است ملكه او گردد و متحقّق وبرقرار، و بدين ملكه م لك و سلطان و اقتدار بر تصرف در ماده و إعمال أعمال خود كند، پس آنگاه آگاه
  شود كه علم و عمل جوهر و انسان سازند.

  سي: !!!!!!!!

  آن كه در علم و عمل دقيق شود، علم را امام عمل و قائم بر آن مي يابد، چنانكه گوئي:
  علم نر باشد و عمل ماده، و مانند آنكه:
  آسمان مرد و زمين زن در خرد
  .هر چه آن انداخت اين مي پرورد
  و مانند مني رجل كه قو ة مولّده است، و رطوبت مر أة كه متو لّده است، چه آن آسمان است و اين زمين ،
  1، و از اين دقّت آگاه گردد كه علم مشخ ص روح انسان، و عمل مشخ ص « الرِّجالُ قامونَ علَى النِّساء »
  بدن اوست كه نه روح بي بدن است و نه بدن بي روح، اين قائم به آن است و آن قائم بر اين.
  ویرایش توسط (bidel) : ۱۳۸۸/۰۸/۱۴ در ساعت ۱۱:۵۱


 3. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۸
  نوشته
  500
  مورد تشکر
  906 پست
  حضور
  4 ساعت 4 دقیقه
  دریافت
  8
  آپلود
  0
  گالری
  0  سي و يك: !!!!!!!!

  آن كه به سرّ سور ة قدر كشف تام محمدي برسد، انسان را صاحب مقام فوق تجرّد شناسد، چه اين كه
  قرآن مجيد بيكران در ليل ة مبارك ة بن ية محمديه، از غايت فُسحت قلب و نهايت شرح صدرش به انزال
  دفعي فرود آمده است.

  سي و دو: !!!!!!!!

  آن كه در معرفت انسان وقرآن توغّل كند، قرآن را صورت كت بية انسان كامل شناسد، و نظام هستي را
  صورت عينية او يابد.

  سي و سه: !!!!!!!!

  آن كه در صورت علميه، به درستي تعقل كند هم صورت علميه را و هم واهب و م تّهب آن را عاري از
  ماده و احكام آن م ييابد.
  يعني اذعان مي كند كه صورت ع لميه و وعاء تقرّر آن مطلقاً چه مفيض و چه مستفيض، فوق طبيعت و
  وراي آنند.


 4. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۸
  نوشته
  500
  مورد تشکر
  906 پست
  حضور
  4 ساعت 4 دقیقه
  دریافت
  8
  آپلود
  0
  گالری
  0  سي و شش: !!!!!!!!

  آن كه در حقيقت علم، درست تأمل كند كه بصر نفس م ي شود و او را از ظلمت به ضياء م ي كشاند، آگاه
  گردد كه نورِ علم، نفس نفس و عين ذات او م ي گردد، و به سرّ اتحاد علم و عالم و معلوم به حسب
  وجود، مي رسد.

  سي و هفت: !!!!!!!!

  آن كه در آثار صفات و اخلاق انسانها و در احوال و افعال حيوانها دقيق شود، حيوانها را تمثّلات
  ملكات انسانها مي يابد.

  سي و هشت: !!!!!!!!

  آن كه در كتب مصنّفان و مؤلفان فكر كند، آنها را دليل بر تجرّد وعاي علم اعم از واهب و م تّهب كه
  نفس است مي يابد.

  سي و نه: !!!!!!!!

  آن كه خود را ابدي شناخت، فكر ابد م يكند.


 5. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۸
  نوشته
  500
  مورد تشکر
  906 پست
  حضور
  4 ساعت 4 دقیقه
  دریافت
  8
  آپلود
  0
  گالری
  0  هو

  خوب دوستان


  شما کدوم یک از کلمات را بیشتر میپسندید؟؟؟


  کدام یک بیشتر به دلتون نشست؟؟؟؟؟؟


  ان شا الله بقیش طلبتون
  به تدریج بقیه کلمات و هم براتون قرار میدم

  فی امان الله


 6. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۸
  نوشته
  500
  مورد تشکر
  906 پست
  حضور
  4 ساعت 4 دقیقه
  دریافت
  8
  آپلود
  0
  گالری
  0  كلمات قصار على (ع ) در معرفت نفس
  1- بزرگ ترين نادانى ، نادانى انسان در كار نفس خودش است .

  2- بزرگ ترين دانش ، خود شناسى است .
  3برترين خرد، شناسايى آدمى به نفس خود است ؛ پس هر كه خود را شناخت باخرد است ، و آنكه خود را نشناخت گمراه است .

  4- زيرك كسى است كه خود را شناخت و كارهايش را خالص گردانيد.

  5- عارف كسى است كه نفس خود را شناخت و آن را آزاد كرد و از هر چه كه دورش مى كند پاك گردانيد.

  6- معرفت نفس نافع ترين دو معرفت است (معرفت آفاق و معرفت انفس ، سنريهم آياتنا فى الآفاق و فى انفسهم .

  7- در شگفتم از كسى كه گمشده خود را مى جويد و خودش را گم كرده و نمى جويد!

  8- غايت معرفت اين است كه آدمى خود را بشناسد.

  9- كسى كه از خود آگاهى ندارد، چگونه از ديگرى آگاهى مى يابد؟

  10 آنكه خود را شناخت ، به نهايت هر آگاهى و دانش رسيد 11- هر كه نفس خود را شناخت با آن مجاهده مى كند، و آنكه نشناخت آن را مهمل مى گذارد.

  12- خود شناسى ، سودمندترين شناسايى هاست .

  13- آن كس كه به خود شناسى دست يافت به رستگارى بزرگ رسيده است . هر كس خود را شناخت پروردگارش را شناخت .

  14- هر كس خود را شناخت پروردگارش را شناخت .

  15- در شگفتم از كسى كه جاهل به خود است ، چگونه مى خواهد عارف به ربش شود.


 7. #7

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  813
  مورد تشکر
  2,269 پست
  حضور
  1 روز 37 دقیقه
  دریافت
  165
  آپلود
  14
  گالری
  6

  به نام خدا
  نقل قول نوشته اصلی توسط m.abdangchi نمایش پست
  كلمات قصار على (ع ) در معرفت نفس

  7- در شگفتم از كسى كه گمشده خود را مى جويد و خودش را گم كرده و نمى جويد!

  9- كسى كه از خود آگاهى ندارد، چگونه از ديگرى آگاهى مى يابد؟

  15- در شگفتم از كسى كه جاهل به خود است ، چگونه مى خواهد عارف به ربش شود.
  خدایا کمکم کن اول خودم را بشناسم و بعد هم تو را


 8. #8

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۸
  نوشته
  500
  مورد تشکر
  906 پست
  حضور
  4 ساعت 4 دقیقه
  دریافت
  8
  آپلود
  0
  گالری
  0  چهل: !!!!!!!!

  آن كه در طلب دقّت كند، بين طالب و مطلوب مناسبتي م ي يابد، و پي مي برد كه نفس بدون توحد و
  تجمع به كمال انساني نرسد، و تعلّق با تعقّل جمع نشود.
  : حضرت وصي امام علي 7 فرموده است:العارف من عرف نفسه فأعتقها و نز هها عن كلّ ما
  يبعدها

  چهل و يك: !!!!!!!!

  آن كه در معرفت نفس غور كند، خود را يك شخص ممتد داراي مراتب بيند كه هر مرتب ة را حكمي
  خاص است، و در عين حال مرتبة بالا حقيقت مرتبه پايين و پايين رقيقت بالاست.
  چنانكه بدن مرتبة نازلة نفس است، و مع ذلك همة افعال مراتب، از يك هوي تاند.

  چهل و دو: !!!!!!!!

  آن كه چند روزي كشيك نفس خود بكشد و صادرات و واردات آن را مواظب باشد به درد خود
  مي رسد و چارة درمانش مي كند.
  ویرایش توسط (bidel) : ۱۳۸۸/۰۸/۲۷ در ساعت ۱۱:۲۷
  هیچ


 9. #9

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۸
  نوشته
  500
  مورد تشکر
  906 پست
  حضور
  4 ساعت 4 دقیقه
  دریافت
  8
  آپلود
  0
  گالری
  0  چهل و سه: !!!!!!!!

  آن كه انسان كامل است، به تعبير عارف، مبين حقائق اسماء است، فيلسوف گويد:
  فيلسوف كامل امام است، كه فلسفه، علم به حقائق اشياء است و اشياء اسماء عيني اند ، قرآن كريم
  2« وكُلَّ شَي ءٍ أَحصيناه فِي إِمامٍ مبِينٍ » ،1« و علَّم آدم الْأَسماءكُلَّها » : فرمايد
  پس قرآن و عرفان و برهان را از يكديگر جدائي نيست.

  ویرایش توسط (bidel) : ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ در ساعت ۰۳:۵۸
  هیچ


 10. #10

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۸
  نوشته
  500
  مورد تشکر
  906 پست
  حضور
  4 ساعت 4 دقیقه
  دریافت
  8
  آپلود
  0
  گالری
  0  چهل و چهار: !!!!!!!!

  آن كه خود را زرع و زارع و مزرعه و بذر خود شناخت، بيش از هر چيز به كشت و كشتزارش
  پرداخت.


  چهل و پنج: !!!!!!!!

  آن كه نفس را بسيط شناخت، او را ابد ي يافت، ازيرا كه تباهي مر مركّب را است، و جوهر بسيط عقل و
  عاقل و معقول است.

  هیچ


صفحه 1 از 5 123 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود