جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ^^حفظ قرآن كريم در مدت يكسال ^^

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۸
  نوشته
  4,583
  مورد تشکر
  8,378 پست
  حضور
  11 ساعت 3 دقیقه
  دریافت
  861
  آپلود
  199
  گالری
  331

  ^^حفظ قرآن كريم در مدت يكسال ^^
  اولين روش پيشنهادي حفظ قرآن كريم در مدت يكسال  نويسنده : سيد مهدي فاطميان

  30دوره 10 روزه هر ده روز يك جزء

  مرحله اول

  حفظ پنج جزء اول

  دهه اول حفظ جزء اول / 5 روز اول هر روز 4 صفحه حفظ مي كند و در هر روز قبل از شروع حفظ 4 صفحه روز قبل را يك بار تكرار مي كند. مثلا روز سوم 4 صفحه 2 روز قبل را و روز پنجم 16 صفحه چهار روز گذشته را تكرار مي كند. 5 روز دوم هر روز 10 بار يك جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه دوم حفظ جزء دوم / 5 روز اول به همان ترتيب هر روز 4 صفحه حفظ و تكرار مي نمايد، در هر روز قبل از شروع به حفظ برنامه آن روز، محفوظات روز قبل و روزهاي گذشته اين دهه را تكرار مي كند. 5 روز دوم يك روز جزء 2 را فقط تكرار مي كند و 4 روز بعدي هر روز 5 بار يا بيشتر 2 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه سوم حفظ جزء سوم / 5 روز اول طبق روزهاي پنج گانه گذشته حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء سوم را تكرار مي نمايد و چهار روز ديگر هر روز 3 جزء را 3 بار تكرار كند.

  دهه چهارم حفظ جزء چهارم / 5 روز اول طبق برنامه روزهاي پنج گانه گذشته هر روز 4 صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم تكرار جزء 4 و 4 روز ديگر هر روز 3 بار 4 جزء را تكرار نمايد.

  دهه پنجم حفظ جزء پنجم / 5 روز اول طبق برنامه هر روز 4 صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم تكرار جزء 5 و 4 روز ديگر هر روز 2 بار يا بيشتر 5 جزء را تكرار مي نمايد. 5 روز فاصله هر روز 3 بار 5 جزء را تكرار مي نمايد.


 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۸
  نوشته
  4,583
  مورد تشکر
  8,378 پست
  حضور
  11 ساعت 3 دقیقه
  دریافت
  861
  آپلود
  199
  گالری
  331  مرحله دوم

  حفظ پنج جزء دوم

  دهه اول حفظ جزء ششم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء ششم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر 6 جزء را هر روز 2 بار تكرار مي نمايد.دهه دوم حفظ جزء هفتم/ 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء هفتم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر روز 2 بار هفت جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه سوم حفظ جزء هشتم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء هشتم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار يا بيشتر جزء 8 را تكرار مي نمايد.

  دهه چهارم حفظ جزء نهم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء نهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار يا بيشتر جزء 9 را تكرار مي نمايد.

  دهه پنجم حفظ جزء دهم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء دهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز 10 جزء را يك بار يا بيشتر تكرار مي نمايد.

  15 روز فاصله / هر روز 10 جزء را يك بار يا بيشتر تكرار مي نمايد.

  120 روز دوره حفظ 10 جزء
  در اين مرحله انتظار است كه انشاءالله 10 جزء به خوبي حفظ و تثبيت شده باشد.
 3. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۸
  نوشته
  4,583
  مورد تشکر
  8,378 پست
  حضور
  11 ساعت 3 دقیقه
  دریافت
  861
  آپلود
  199
  گالری
  331  مرحله سوم

  حفظ پنج جزء سوم

  دهه اول حفظ جزء يازده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء يازدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار 11 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه دوم حفظ جزء دوازده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء دوازدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر روز يك بار دوازده جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه سوم حفظ جزء سيزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء سيزدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار 13 جزء را تكرار مي نمايد.


  دهه چهارم حفظ جزء چهارد ه/ 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء چهاردهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار 14 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه پنجم حفظ جزء پانزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء پانزدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز 15 جزء را يك بار تكرار مي نمايد.

  15 روز فاصله / هر روز 15 جزء را يك بار تكرار مي نمايد.


 4. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۸
  نوشته
  4,583
  مورد تشکر
  8,378 پست
  حضور
  11 ساعت 3 دقیقه
  دریافت
  861
  آپلود
  199
  گالری
  331  مرحله چهارم

  حفظ پنج جزء چهارم

  دهه اول حفظ جزء شانزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء شانزده را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 16 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه دوم حفظ جزء هفده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء هفدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 17 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه سوم حفظ جزء هجده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء هجدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 18 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه چهارم حفظ جزء نوزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء نوزدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 19 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه پنجم حفظ جزء بيست / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيستم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز 20 جزء را يك بار تكرار مي نمايد.

  16 روز فاصله / هر دو روز 20 جزء را تكرار مي نمايد.(هر روز 10 جزء)

  121 روز براي حفظ 10 جزء دوم مرحله پنجم 5. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۸
  نوشته
  4,583
  مورد تشکر
  8,378 پست
  حضور
  11 ساعت 3 دقیقه
  دریافت
  861
  آپلود
  199
  گالری
  331  حفظ پنج جزء پنجم

  دهه اول حفظ جزء بيست و يك / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و يكم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 21 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه دوم حفظ جزء بيست و دوم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و دوم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 22 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه سوم حفظ جزء بيست و سوم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و سوم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 23 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه چهارم حفظ جزء بيست و چهارم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و چهارم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 24 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه پنجم حفظ جزء بيست و پنجم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و پنجم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز 25 جزء را يك بار تكرار مي نمايد.

  10 روز فاصله / هر دو روز يكبار 25 جزء را تكرار مي نمايد.

  پايان حفظ 25 جزء (پنج جزء پنجم) مدت 60 روز.

  30 روز صرف حفظ 25 جزء بحول الله و قوته

  منبع : سایت مکتب قرآن 6. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۸
  نوشته
  4,583
  مورد تشکر
  8,378 پست
  حضور
  11 ساعت 3 دقیقه
  دریافت
  861
  آپلود
  199
  گالری
  331  مرحله ششم

  حفظ پنج جزء ششم


  دهه اول حفظ جزء بيست و ششم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و ششم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 26 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه دوم حفظ جزء بيست و هفتم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و هفتم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 27 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه سوم حفظ جزء بيست و هشتم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و هشتم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 28 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه چهارم حفظ جزء بيست و نهم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و نهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 29 جزء را تكرار مي نمايد.

  دهه پنجم حفظ جزء سي ام / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء سي ام را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز 30 جزء را يك بار تكرار مي نمايد.

  14 روز فاصله / با حمد و ثناي الهي و بحول و قوت او جل جلاله كه به حق و راستي قرآن را بر بنده اش حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نازل فرمود و با توسل به چهارده معصوم (صلوات الله عليهم) و براي سلامتي و تعجيل در فرج حضرت ولي عصر (صلوات الله عليه) هر دو روز يك بار يك ختم قرآن در مدت چهارده روز مي نمايد.اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. جايگاه ميكائيل از نگاه قرآن و اسلام از بدو خلقت چيست؟
  توسط roshan_del در انجمن مكان ها ، اشخاص و سرنوشت آن ها در قرآن
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: ۱۳۹۰/۰۴/۱۰, ۱۵:۱۳
 2. پسران و دختران آيا از نظر مطالب درسی و آموزشی ميتوانند با يكديگر صحبت
  توسط حکمتی فرد در انجمن نوجوان ، جوان و جامعه
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: ۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۲۲:۵۰
 3. دو ركعت نماز يكشنبه قربة الي الايالات المتحده
  توسط Hamishak در انجمن شعر و ادبیات قرآنی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: ۱۳۸۸/۰۶/۲۶, ۰۶:۳۲
 4. ديكتاتور عراق؛ هوسراني و جنايت*عکس:16 زن صدام
  توسط ابوذر زمان در انجمن سایر موارد
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: ۱۳۸۸/۰۵/۲۲, ۱۵:۳۸
 5. افشاي طرح آمريكا براي مداخله در امور ايران
  توسط لوتي در انجمن ولایت و پایداری
  پاسخ: 13
  آخرين نوشته: ۱۳۸۸/۰۴/۰۷, ۲۰:۳۰

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود