بسم الله الرحمان الرحیم

خاک بد آدم که دوست،جرعه بدان خاک ریخت
ما همه زان جرعه ی دوست به دست آمدیم
دوست چهل بامداد در گل ما داشت دست
تا چو گل از دست دوست،دست به دست آمدیم
شست در افکند یار،برسر دریای عشق
تا ز پی چل صباح،جمله به شست آمدیم


براستی که خداوند چه بسیار خوب آفریننده ای است همچنین خداوند خود میفرماید که که ما بهترین خلق شدگانیم
براستی ما برای پروردگار خود چکار کردیم یا نه بهتر اصلا برای خودمان چکار کردیم؟
اصلا هدف ما در زندگی چیست؟
چه هدفی میتوانند مارا سیراب کند؟
ایا هدفهای دنیایی حتی بالاترین انها میتوانند ما را راضی و خشنود کنند؟


چیست دنیا از خدا غافل شدن
نی طلا نقره و فرزند و زن
مال را کز بهر دین باشی حمول
نعم مال صالح خواندش رسول
اب در کشتی هلاک کشتی است
اب اندر زیر کشتی پشتی استدل مبند ای حکیم بر دنیا ** که نه چیزی است جاه مختصرش

بس بگردید و بگردد روزگار
دل به دنیا در نبندد هوشیار
آن چه دیدی بر قرار خود نماند
وین چه بینی هم نباند بر قرار

ریسمانی است سست صورت جاه**تو به این ریسمان مرو در چاه


همه ماها به نوعی از هدف و غایت اصلی دور شدیم مگر کسی جز خداوند که ما را افریده میتواند راهی بجز راه رسیدن به او به ما نشان دهد که پایانش راضی کننده و برای ما انسانها که لبریز از ارزوهای پایان نیافتنی هستیم و هرچه بالاتر میریم بیشتر میخواهیم کافی و راه درست باشد
گر میان مشک تن را جا شود
وقت مردن گند ان بالا شود
مشک را بر تن مزن بر جان بمال
مشک چه بود؟نام پاک ذوالجلال

بالاخره همه ما روزی خواهیم مرد ولی ایا ان روز که شاید لحظه ای کوتاه به پایان ان بیشتر باقی نمانده باشد ما راضی و خشنودیم من که فکر نمیکنم هیچکس مگر انان که به حضرت دوست نزدیکتر شدند و عاشق او شدند از به پایان رسیدن زندگی خود در این دنیای فانی راضی باشن
گر جان تو میستانی چون شکرست مردن
با تو ز جان شیرین شیزین تر است مردن
مرگ آیینه ست و حسنت در ایینه در امد
آیینه بر گوید خوش منظرست مردن
زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا
عشق در آمد از درم،دست نهاد برسرم
دید مرا که بی توام گفت مرا که وای تو


واقعا که وای بر ما که دور از سعادت و رستگاری خویش به سر میبریم

خوشا خوشا آنان که الله یارشان بی
به حمد و قل هو الله کارشان بی
خوشا آنان که دایم بر نمازند
بهشت جاویدان بازارشان بی


خوش به حال کسانی که از فرستهای خویش استفاده کردند ولی انچه که مسلم است وقتیست که پیش روی ما است و باید قدر ان را خوب بدانیم و از باقی مانده ان استفاده کنیم
بر مرغ سحر گفت خروس سحری
دیریست زشب گذشت و تو بی خبری
هر دم که گذشت کی به دست آری باز
می کوش که بیهوده نگردد سپری
مهر آمد و آبان شد و آذر که گذشت
این هر سه گذشته یکی بر دگری
هر ماه دگر نیز چنین میگذرد
برخیز و مکن خیره سری
برخیز و قلم گیذ و توکل به خدا کن
تصمیم بگیرو کن تلاش دگری
آن گونه تلاشی که بهئ حق لایق توست
آن سان که تمام سستی از سر ببری


خداوند خود میفرماید گر هزار بار توبه شکستی بازآی
براستی که خداوند توبه پذیر است حضرت امیر المومنین در مناجاتی میفرمایند:

مولای یا مولای انت الغفور و انا المذنب و هل یرحم المذنب الا الغفور
(یعنی پروردگارا من گنهکارم و تو بخشنده و هیچکس به گنهکار رحم نمیکنم مگر بخشنده)


نه هر ایزدپرست،ایزد پرست است
چو خود را قبله سازد،خود پرست است
خدا از بندگان ان را گزیند
که در راه خدا،خود را نبیند


باید از این به بعد راه را درست بپیمایم و به گذشته خود نگاهی بیندازیم و کردارهای ناشایست خود از خداوند طلب مغفرت کنیم
مبادا که هی توبه را این روز ان روز کنیم و برای خود فرصتی دیگر بشماریم
چند گویی که به پیری رسم و توبه کنم؟***چه کنی گر به جوانی لحد درمانی؟


غافل منشین،نه وقت بازی است
وقت هنر است و سرفرازی است
گفتن ز من از تو کار بستن
بی کار نمیتوان نشستن

و از این به بعد سعی تلاشان برای کمتر شدن اشتباهاتمان باشد
مکن کاری که بر پا سنگت آید
جهان با این فراخی تنگت آید
چو روزی نامه خوانان نامه خوانند
تو را از نامه خواندن ننگت اید


و این همیشه در یادمان باشد که برای رسیدن به هرجایی باید تلاش و کوشش کرد و پشتکار و عزمی قوی داشت
عقل و رای و عزم و همت،گنج توست***بهترین گنجور،سعی و رنج توست
بزرگی دیگر میگفت:سخت کوشی همچون سیمرغ عطار خود را برای رسیدن به هدف فنا کردن


و در پایان با این شعر زیبا بحثم را به خاتمه میبرم
هرچند گنه کارم،بسیار گنه دارم
امید تو نگذارم،بخشا زکرم یا رب
هرچند تبه کردم،پیوسته گنه کردم
جمله ز سفه کردم،بخشا زکرم یا رب
ماندم ز همه واپس،گیرم که نیرزم خس
چون جز تو ندارم کس،بخشا زکرم یا رب


دوستان توجه کنید این مطلب با توجه به این که توسط خودم گرد اوری و تدوین شده قطعا اشکالاتش خواهد داشت
با تشکر از همه دوستان