شاعر و آقای دانا
نکته جالبی که درباره زندگی علمای نسل قبل مطرح است، صمیمیت و رفاقتی است که با شاعران و ادیبان هم عصرشان داشته اند ؛امام موسی صدر با نیما و جلال آل احمد رفاقت داشت ،آیت الله طالقانی با جلال آنقدر صمیمی بود که او را «پسرعمو» صدا می زد ، شهید مطهری با فروزانفر رفاقت داشت ،علامه جعفری با عمران صلاحی صمیمیت داشت و ماجرای شوخی های سید جلال الدین آشتیانی و فروزانفر هم معروف است. علامه امینی هم روابط جالبی با شعرای معاصر داشت و از جمله با اخوان ثالث و شهریار و امیری فیروز کوهی مناسبات نزدیکی داشته . اینجا برای نمونه بخشی از قصیده طولانی اخوان ثالث را آورده ایم که در سوگ علامه امینی سروده است و عنوانش هست « سلام قطره به دریا دل غدیری »:
حق آیینی چو من گر حق به ذلت دید و بی حرمت
چگونه دل کند با عز و نام و احترامی خوش ؟
چو حق مطرود و ناحق چیره گردد، و آب ها تیره
زلال اندیش روشن چون کند دل با ظلامی خوش ؟
کرا بخت شهادت نیست ، پس ذوق سعادت نیست
الاوقت شهادت شیوه بادا بر دوامی خوش
« امینی» وار مردانی که در اکرام حق کوشند
جز این در زندگی شان نیست عشقی یا مرامی خوش
ابر مردان گنداومند و سالاران چون و چند
کز ایشان یافت ارکان حقیقت انتظامی خوش
امینی پاکباز دین و حق ،کاندر قمار عشق
به نقد عمر و هستی زد،همه داو تمامی خوش
غدیری کرد بی همتا ،چنان چون بیکران دریا
لباب از رحیق حق ، جهان را زو مشامی خوش
از این درا دل آماده ، عدیری ایزدی باده
خوش آن رندی کزین مشرب کند شرب مدامی خوش
الا یادش گرامی باد و نامش جاودان والا
به حق حق « امید» اینک حدیث حق ،تمامی خوش
کامل این قصیده را می توانید در « ترا ای کهن مرز و بوم و بر دوست دارم » صفحات 42 تا 48 بخوانید.
اخوان در آنجا توضیح با مزه ای هم داده که مصرع « کز ایشان یافت ار کان حقیقت انتظامی خوش » را استاد محمد رضا حکیمی گفته است .
اخوان یک مقاله هم در کتاب « یاد نامه علاه امینی » دارد با عنوان « آیات موزون افتاده قرآن کریم » ( یعنی آن آیاتی که وزن عروضی دارند ) و در اهدانامه مقاله آورده « هدیتی کوچک از کمترین کمترینان ،برای یاد نامه پاکمرد بزرگوار و گرانمایه علامه امینی ؛شهید شیوه ی ارجمندی عالی مقدار که تمایت بود و نبود خویش را وقف هدف بزرگ و معنویت پرشکوه ودرخشانی کرد که برای همگنان عالم ،گرامی و پر ارج و عزت است و سودمند و کرامند».