قرار بوده قرآن اولین کتاب زندگی ما باشد. قرار بوده قرآن سرلوحه ما باشد. قرار بوده از قرآن پیروی کنیم. قرار بوده قرآن برای ما میزان باشد. قرار بوده به قرآن بها دهیم. قرار بوده قرآن بخوانیم و هزاران قرار دیگر...
ادامه : http://www.delneveshteha.com/archive...hvar/index.php

لطفا دوستان نظرات خودشون رو اعلام کنند. حتی اگر مخالف مطلب فوق هست.
با تشکر