سلام دوباره چون پسورد کاربری mardnamotanahi را باز نکرد از طرین نام کاربری جدید(mobtaker19) عرض ارادت و قلبی خود را به آنهائیکه صادقانه در راه خدا خدمت می کنند اعلام نموده و بدین وسیله زکات اندوخته خود را به مصداق فرمایش حدیث نبوی که بیاموزید و بیاموزانید به طالبین عرفان حقیقی که بجز از طریق خدا شناسی و سرمشق دادن کتاب آسمانی قرآن بعنوان دستور زندگی و پیرو ختمی مرتبت ص و بانی ولایت و اولاد او و فرمایشات ایشان و مهم اینکه طالب کمال انسانیت از همه جا بایستی بریده و بواسطه ائمه اطهار و پای خود را با گذاشتن رد پای آنان و با یقین کردن اینکه اگر اینگونه طی سیر و سلوک نماید به مفاهیم صدق ، صفا ، مهر ، وفا ، فنا ، بقا خواهد رسید و حدیث قدسی و قرآنی که کلمه حق خلیفه الله و نفخ روح الهی در وجود انسان کامل تجلی عینی خواهد یافت که اگر اینچنین انسانهای بی ادعا و طالب حق و حقیت الهی و همه چیز خود را در هر زمان و مکان ...در جهت رضای خالق ازلی می بینند این کاتب فقیر معرفت و عاصی درگاه حضرت سبحان التماس دعا دارم .خدا توفیق عمل به این فقیر را نسبت به عرایض معروضه بالا عنایت بیشتر بفرماید .آمین یا رب العالمین.یاعلی
گل گفت که من عطر و بوئی دارم
با آل رسول همنشینی دارم
عطرم زمحمد است و بویم زعلی
خلق حسن و خوی حسینی دارم
آدرس مطالب دیگر از همین کاربر
آدرس وبلاگ مبتکر