نصرت الله معینیان رشوه 400هزار دلار
"به ترتیب از راست به چپ: نصرت‌الله معینیان رئیس دفتر شاه، مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر و هوشنگ نهاوندی وزیر علوم و آموزش عالی"


رشوه 400هزار دلاری

در 1948 که دولت تاسیس شد، ایران به یهودیان عراقی که برخلاف یهودیان ایرانی مورد سرکوب قرار گرفته بودند اجازه داد از طریق ایران به اسرائیل فرار کنند. در این هنگام یکی از وظایف اصلی موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل، این بود که مهاجرت یهودیان به اسرائیل را تسهیل کند. دولت ایران به ماموران موساد اجازه داد در تهران فعالیت کنند، یعنی به عبارت دیگر از بدو تاسیس دولت اسرائیل، ایران از اعراب حمایت لفظی می کرد و به اسرائیل کمک پنهانی می داد. این یک طرح با دوام بود......
از اسناد بایگانی اسرائیل معلوم می شود که... اسرائیل شناسایی دوفاکتوی خود را { در دی ماه 1328 ژانویه 1950} با پرداخت رشوه قابل توجهی به محمد ساعد نخست وزیر وقت ایران بدست آورد. مذاکرات را از جانب دولت اسرائیل یک آمریکایی که هنوز در پرونده ها فقط (( آدم )) شناخته می شود و با موساد همکاری داشته است رهبری می کرد.
به عبارت دیگر از بدو تولد تاسیس دولت اسرائیل، ایران از اعراب حمایت لفظی می کرد و به اسرائیل کمک پنهانی می داد. این یک طرح با دوام بود......


او ضمنا یک تاجر ایرانی را می شناخت که با نخست وزیر دوست و (( شریک تجاری )) بود. از طریق این شخص نخست وزیر مطالبه 400هزار دلار کرد تا موافقت هیئت وزرا را جلب و شاه را متقاعد سازد که شناسایی دوفاکتوی اسرائیل خدمت به منافع ایران است!!... از قراری که به اسرائیلی ها گزارش دادند شاه گفته بود (( اگر نخست وزیر و وزیر امور خارجه موافق شناسایی اسرائیل هستند، من حرفی ندارم (( بنابراین مبلغ 400هزار دلار پرداخت شد))
منبع: کتاب: قصه ها و غصه ها ( جلد اول)