اصولا هدف از خلقت آدم این بود که خداوند می خواست در زمین خلیفه قرار دهد کسی که اشرف مخلوقات است و در خصوصیاتش با سایر مخلوقات متمایز و دارای ویژکی های بخصوصی است از جمله : 1- مختار بودن او در تصمیم و تعیین سرنوشت و آینده پیش رویش 2- شهوت 3- عقل .سه ویژگی مهمی که همه آنها را تماما داراست و در سایر موجودات تماما وجود ندارند . ملائکه دارای شهوت نیستند و بهائم دارای عقل نیستند جمادات از خود اختیاری ندارند ولی این انسان همه آنها را با هم دارد. بنابر این برای به بار نشاندن این خصوصیات و قرار گرفتن آدم در جایگاه معینه خود لازم بود که محلی برای زندگی و رشد او و نسلش بلاشد و جایی بهتر از زمین که با ارگانیسم آدم و نسلش مناسب باشد وجود نداشت و بهشتی که او و حوّا در آن ساکن شدند در حقیقت محلی موقتی برای سکنای آنان بود اگر چه آنها این راز را نمی دانستند . شاید پرسیده شود که چه رازی و چرا باید آنان نباید این راز را نمی دانستند ؟ پاسخ باز هم به خصوصیات انسانی برمی گردد که خداوند در سیرت و سرشت او نهاده است . چون با این کار و اطلاع از آنچه که در آینده به سر آنان می آید نتیجه معلوم است که چه می شود . آن وقت شاید انان انطور که باید در این تمرین زندگی موفق بیرون نمی آمدند مثال این را در دنیا هم داریم . مثلا اگر کسی زمان پایان عمرش را می دانست و اطلاع می یافت که یک روز بیشتر در دنیا نمی ماند به چه حال و روزی می افتد. با توجه به اینکه علاقه و خوی او در زندگی دنیا است و هنوز جهان بعدی اش را تجربه نکرده و شاید به خاطر این موضوع است که انسانها از مرگ می ترسند. خلاصه اینکه آدم و حوا برای ماندن ابدی در بهشت نیامده بودند و این با توجه به آیه " انی جاعل فی الارض خلیفه " مشهود است .
دربعد از آفرينش آدم و حوّا, خداوند متعال آنان را در بهشت اسكان داد و فرمود:«از هر درختى از بهشت مى خواهيد, بخوريد, اما به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمگران خواهيد شد» .
از طرفي شيطان كه بر اثر سجده نكردن بر آدم و تمرّد از فرمان الهي , راندهء درگاه خداوند شده و همه مقام و مرتبه ءخود را از دست داده بود, كينه حضرت آدم را شديداً در دل گرفته و تصميم قاطع داشت تا آن جا كه توان دارد, از آدم و فرزندانش انتقام بگيرد.
به محض اين كه فهميد خداوند به آدم و حوّا فرمان داده نزديك درخت نروند و چون مي دانست اگر آن دونزديك درخت بروند, قطعاً از بهشت رانده مي شوند, در صدد وسوسه بر آمد تا راحتي آن ها را به درد و رنج و سختي تبديل كند.
براي رسيدن به اين هدف , بهترين راه اين بود كه از عشق و علاقه انسان به ترقّي و زندگي جاويدان استفاده كند.با ترفند خاصي نزد آدم و حوا آمد و اظهار داشت . آيا مي دانيد چرا خدا شما را از نزديك شدن به اين درخت منع كرده است ؟ براي اين كه اگر از ميوه اش استفاده كنيد, يا با فرشتگان خواهيد بود و يا از عمر جاويدان و هميشگي مثل خدابرخوردار خواهيد شد.( اعراف (7) آيه 20)
شاهد اين سخن جمله اي است كه در سورهء طه از قول ابليس مي خوانيم :«يا آدم هل أوتكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى ; اى آدم ! مى خواهى تو را به زندگى جاويدان و مُلكي بي زوال راهنمايى كنم » .( طه (20) آيه 120)
شيطان براي اين كه پنجه هاي وسوسهء خود را بيش تر و محكم تر در جان آدم و حوا فرو برد, سوگندهاي شديدي ياد كرد كه من خيرخواه شما بوده و نگران آينده تان هستم :«و قاسمهما انّى لكما لمن النّاصحين ».( اعراف (7)آيه 21) كه هنوزر تجربه كافي در زندگي نداشت و از دام هاي شيطان و خدعه و نيرنگ او بي اطلاع بود, نمي توانست باور كند كسي بتواند اين گونه قسم هاي دروغ و خلاف واقع بخورد. به همين خاطر فريب شيطان را خورده و تسليم وسوسه هاي او شده و باريسمان مكر او براي به دست آوردن آب حيات و ملك جاويدان به چاه وسوسه هاي او رفت . اما نه تنها آب حيات وملك جاويد به دست نياورد, بلكه در گرداب نافرماني خداوند متعال افتاد.
قرآن مي فرمايد: «فدلاّهما بغرور; با طناب خود آن دو را در چاه فرو برد».( اعراف (7) آيه 22)
روشن است انساني كه از نيروي (خِرَد)و (غرايز سركش) تركيب شده كه هر كدام او را به سويي مي كشاند و ازطرفي گرفتار مدعيان دروغين مانند شيطان است كه سعي دارند با وسوسه هاي مداوم خود, به شكل دلسوزي پرده روي عقل و خرد او بكشند, چنين انساني گاهي مقابل آن تسليم مي شود كه تسليم شدن حضرت آدم از آن جمله است .
چند نكته قابل توجه :
1- شجره ممنوعه چه درختي بود؟
در منابع اسلامي دو نوع تفسير براي آن آمده است : يكي مادي و ديگري معنوي .
در تفسير مادي طبق معروف در روايات , مراد (گندم)است . در تفسير معنوي , در روايات از آن شجره تعبير به (حسد)شده است , زيرا طبق روايات دسته دوم , حضرت آدم , پس از ملاحظه مقام و موقعيت خود, تصور كرد مقامي بالاتر از مقام او وجود نخواهد داشت , ولي خداوند او را به مقام پيامبر(ص)و اهل البيت : آشنا ساخت . حضرت آدم پس از شناخت مقام و مرتبهء آن ها حالتي شبيه به حسد در او پيدا شد, كه خداوند فرمان داد نزديك چنين درختي نشود.( عبد علي , بن جمعة الحويزي , نورالثقلين , ج 1 ص 59و 60)
طبق اين دو دسته روايات , حضرت آدم از دو نوع درخت تناول كرد. يكي از مقام او پايين تر بود و او را به سوي جهان مادي كشيد و آن گندم بود. ديگري ; درخت معنوي مقام جمعي از اوليا بود كه از مقام و موقعيت او بالاتر بود, وچون از دو جنبه از حد خود تجاوز كرد, به آن سرنوشت گرفتار شد.
گفتني است : حسد حضرت آدم (ع)از نوع حسدهاي حرام نبود و تنها احساس نفساني بوده است . حسد آن گاه حرام است كه حالت نفساني را در خارج ظاهر كرده و طبق آن گام بردارد.
2- با توجه به اين كه حضرت آدم در زمين و براي زندگي روي آن آفريده شده بود, چرا ابتدا در بهشت مسكن گزيد؟ شايد علتش اين باشد كه :
أ) با وضع زندگي روي زمين آشنا نبود و چگونگي رفتار و كردان در آن را خوب نمي دانست و مي بايست مدت كوتاهي در بهشت بماند تا تعلميات لازم زندگي روي زمين را فرا گيرد.
ب ) مي بايست بداند كه در زمين با يك سلسله دستورهاي خداوند روبه رو خواهد شد كه تبعيت از آن ها موجب سعادت و تخلف از آن ها موجب به درد سر و رنج افتادن است .
ج ) بفهمد آن گونه هم آزاد نيست كه هر چه خواست , انجام دهد, بلكه محدوديت هايي دارد و مي بايست ازپاره اي اشياي زمين اجتناب كند.
د) لازم بود توجه كند اين طور نيست كه در اثر لغزش و تبعيت نكردن ازف رامين الهي , براي هميشه راه سعادت به روي او بسته شود, بلكه مي تواند بازگشت كند و دوباره به نعمت ها برگردد.
ه) مي بايست در محيط بهشت , تا حدي پخته شود و دوست و دشمت خود را بشناسد و بداند بعضي با چه زباني و با چه شكل و قيافه دلپذيري در صدد سقوط انسان هستند.
خلاصه شايد علت سكونت در بهشت , جنبه تمرين و آموزشي بوده , تا چگونگي زندگي روي زمين را يادگيرد.( برداشت از نمونه , ج 1 ص 184 ج 6 ص 120و 121)