سلام
دوستان یک سوال دارم و خیلی عجله در جوابش
اگر تاپیکی در این زمینه هست راهنمایی کنید....

چگونه می توان از تاریخ عبرت گرفت؟

تاپیک "آیا از تاریخ می توان آموخت؟ "رو خوندم خیلی کمکم نکرد.
فردا باید به صورت مکتوب ببرم !برای همین دنبال یک جواب طولانی و درست و حسابیم