زندگی نامه شهيد خيرالله ابراهيمي

تاريخ تولد :4/5/1343
نام پدر :صدرالله
تاریخ شهادت : 5/5/1367
محل تولد :تهران /تهران
طول مدت حیات :24
محل شهادت :؟
مزار شهید :؟

در روز چهارم مردادماه سال 1343 در شهر تهران کودکي از تبار دلاورمردان ايران‌زمين، پا به عرصه هستي گذارد.
خيرالله در سايه لطف حضرت حق بزرگ شد.
او از کودکي داراي روحيه‌ي مبارزه‌طلبي بود.

اوج‌گيري انقلاب او را نيز در صف تظاهر‌کنندگان قرار داد و با فرياد مرگ بر شاه از رژيم شاه بيزاري جست.


بعد از پيروزي انقلاب و اخذ مدرک سيکل به استخدام مخابرات درآمد و با سمت مکانيسين کابل مشغول خدمت شد.

ابراهيمي چند مرتبه ازطريق بسيج به جبهه رفت و آخرين بار در عمليات مرصاد در تاريخ 5/5/1367 در سن 24 سالگي برات حضور در جوار حضرت حق را دريافت نمود.


روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

زندگی نامه شهيد خيرالله ابراهيمي