وصيت‌نامه شهيد خيرالله ابراهيمي

وصيت‌نامه شهيد خيرالله ابراهيمي

قدردان اين انقلاب باشيد و به امام عزيزمان احترام بگذاريد. قدر يکديگر را بدانيد.

اين طور نباشد، وقتي يکي زنده است،‌ اصلاً به او اعتنا نکنيد و وقتي از ميان ما رفت، به سر زنيد و گريه کنيد، و بگوييد کاش آن زماني که زنده بود، ما مي‌رفتيم و به او سر مي‌زديم! کارهايتان را براي ريا انجام ندهيد!

هر کاري مي‌کنيد در راه خدا باشد. پيام شهدا را گوش دهيد و ادامه دهنده‌ي راه شهدا باشيد. همين شهدا بودند، که نگذاشتند کشورهاي بيگانه به کشورمان حمله کنند.
وصيت‌نامه شهيد خيرالله ابراهيمي