هو المحبوب

بنام آزادي و تساوي

امروزه در جهان غرب با اينكه حدود نيم قرن و اندي است كه نداي حقوق و تساوي زن و مرد را سر داده‌اند در عين حال جنايت و ظلمشان به زن از زمان‌هاي جاهليت كمتر نيست.
بنام تساوي زنان را با حقوق ناچيز به كارخانه ها مي‌كشانند با اين كه خداي سبحان زن را براي كارهاي سخت خلق نكرده است. زنان را به كارهاي سخت واداشته كه اين خود باعث پر كردن جيب سرمايه داران غربي و فرسوده كردن جسم و روح زنان گرديده،

بنام آزادي او را از منزل كه محل تربيت كودك بود به مراكز فحشا از قبيل كاباره‌ها و دانسينگ‌ها كشاندند تا با جذب مشتري منبع درآمد هنگفتي براي صاحبان اين مراكز شوند

بنام آزادي و تساوي از وجود زن براي فروش لوازم آرايش و لباس‌هاي كارخانه‌هايشان و نيز ساختن فيلم‌هاي س.كسي و جذب كردن مردم مخصوصا جوانان به سينما استفاده كردند تا با اين روش‌ها در كسب و تجارت خود موفق‌تر باشند و سود كلاني به جيب بزنند

و به نام ازادي و به نام انتخاب، كه دختر شايسته ونمونه سال انتخاب مي‌كنند، با چاپ عكس‌هاي عريان در ابعاد مختلف در مجله‌ها و روزنامه‌ها از وجود آنها استفاده مي‌كنند تا به اين طريق مشتري بيشتري براي خود جذب كنند.
آري، مادري كه بايد با ظرافت و درايت خود، دنياي بزرگِ وجود فرزند خود را كشف كند و با پرورش نيروهاي خدادادي‌اش از او يك انسان محكم بسازد و با زيركي وهنر زنانه خود، مشكلات خانواده را حل كند، با تبليغ از كانون خانواده جدا و مشغول كارهاي كاذب نمودند و هر روزه اين فاصله بيشتر احساس ميگرديد.

معرفي يك كتاب:زن از منظر اسلام (فريده مصطفوي(خميني) و فاطمه جعفري وراميني با مقدمه: محمدباقر شريعتي سبزواري)

منبع: http://rasekhoon.wordpress.com/2010/02/26/1-5/

بدست : MaSoOmI