وصيت‌نامه شهید بهرام احساندار

وصيت‌نامه شهید بهرام احساندار

بسم الله الرحمن الرحيم


وصيت‌نامه بهرام احساندار فرزندعلي به شماره شناسنامه‌ي 77 متولد 1348- الجهاد باب من ابواب و الجنه - جهاد دري از درهاي بهشت است که خدا بر روي خاصان درگاه خود مي‌گشايد.

آري اي امت حزب‌الله و هميشه در صحنه مبادا پشت به اين وجود نازنين به اين منبع لطف الهي بکنيد و اين امام را از خود برنجانيد و قلب پر مهر اين امام را از خود برنجانيد و از شما امت حزب‌الله مي‌خواهم که اين امام را ياري کنيد چه در سختيها و چه در آسانيها و ما ملت بايد خدا را شکر کنيم....
از حضرت صادق (ع) منقول است که مي‌گويد:« کسي که در راه خدا کشته شود خداوند هيچيک از گناهانش را به او نشان نخواهد داد.»

قبل از هرچيز برادران قدر [يکديگر] را بدانيد و تا زنده هستيد با يکديگر مهربان باشيد و نه اينکه بعد از دست دادن دوستان بگوئيد اي کاش فلان کار را مي‌کردم و اي کاش .... برادران اين را بدانيد که مزد شما را خداوند تبارک و تعالي مي‌دهد.

خدا شاهد است اين شهدايي که از پايگاه بسيج ما رفتند خيلي از ما توقع دارند و در آن دنيا جلوي ما را مي‌گيرند و از ما پرس و جو مي کنند که بعد از رفتن ما چه کرديد مبادا کاري کنيم که در آن دنيا باعث شرمندگي آنها شويم و نتوانيم جوابي به آنها بدهيمم ....

باري اي کسانيکه اين وصيت‌نامه را مي‌خوانيد بدانيد و آگاه باشيد که همه‌ي ما مديون اين امام هستيم.

من خودم دنيا و آخرتم را مديون اين امام هستم و مي‌دانم که چرا همچون جرقه‌اي در زندگيم شروع به درخشش کرد و همچون آتش فروزاني در تمام کره‌ي زمين بود ...

عزيزان من هيچ‌گاه خداوند و مرگ را فراموش نکنيد چرا که مرگ دير يا زود به سراغ انسان مي‌آيد و چه جاي خوشبختي است که انسان با ديده‌ي باز از اين دنياي فاني رخت بربندد و به سراي آخرت و به ديدار مولاي خويش برود و به ديدار معبود خود نائل گردد و اين را بدانيد که من اين راه را با ديد باز انتخاب کرده و از اين دنيا مي‌روم.

خداوند قلب اين امام نازنين را از ما راضي و خشنود بگردان.

خداوندا اسراي ما را از چنگ حزب بعثي صدام آزاد بگردان و تعجيل در ظهور آقا امام زمان(عج) بگردان.
خداوندا ما را يک لحظه به حال خود وامگذار.


والسلام

فرزند کوچک و گناهکار شما – بهرام احساندار مورخه 2/10/1365

وصيت‌نامه شهید بهرام احساندار