وصيت‌نامه شهید ماشا‌ء‌الله آقاميري

وصيت‌نامه شهید ماشا‌ء‌الله آقاميري

بسم الله الرحمن الرحيم

آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند (امام خميني)
خداوندا : تو مي‌داني و شاهد بودي که من اسلحه‌ام را در راه تزوير و ظلم بديگران بکار نبرده‌ام، خداوندا تو مي‌داني و شاهد بودي که تمام توان خود را در راه تو بکار بردم.

خداوندا : از تو مي‌خواهم که اگر در خدمات من به اسلام ناخالصي و بدي بود، به بزرگي خودت ببخشي که اگر نبخشي واي بر احوالم.

خداوندا : تو مي‌داني که من به آيه‌ي «واعدولهم ماستطعتم من قوه» تا حد خودم عمل کردم و هرچه در توان داشتم در راه تو انجام دادم و بکار گرفتم.

خداوندا تو را به تمام پيامبران و امامان و مخصوصاً امام حسين (ع) سالار شهيدان مرا قرين رحمت خودت در آخرت بگردان.

خداوندا : سايه‌ي اين مرد بزرگ، اين پدر ملت ايران، اين نايب بر حق امام زمان (عج) و اين ابرمرد از تبار محمد و ابراهيم و اين شمع فروزان اسلام و اين شخصي که پروانه‌وار بدور معشوق خود مي‌چرخد تا بهدفش برسد، از سر اين ملت فداکار کم مکن.

خداوندا :
در لحظه‌هائي حساس که با مرگ دست و پنجه نرم مي‌کنم ياد خود را از سر من بيرون مکن و ضعف و سستي را از دل من بيرون کن.


خداوندا :
در دل همه‌ي رزمندگان اسلام ايمان به اسلام و استواري و مقاومت ايجاد کن و عشق به شهادت را نصيب العينشان قرار بده.

خداوندا :
برادران و مادران مهربان مرا قرين رحمت خويش بگردان.

مادرجان پس از مرگ من که انشاء‌الله شهادت در راه خداست،‌ براي مراسم ختم اينجانب تشريفات را کنار گذاشته که راضي نيستم. مجلس ختم اينجانب را هرچه ساده‌تر و بامحتواتر برگزار کنيد.

مادرجان از زحماتي که بپاي من کشيده‌ايد متشکرم.
من که نمي‌توانم از شما تشکر لازم را بنمايم، خداوند در دو دنيا اجرتان بدهد. برادران، همچون کوه در برابر سختيها ايستادگي کنيد و همچون حسين (ع) با مشت محکم بر دهان ياوه‌گويان بزنيد.


بر شما جوانان ملت ايران است که با اين منافقين مبارزه کنيد و به آنهائي که قابل هدايت نيستند رحم نکنيد. اميدوارم که حکومت اسلامي بدست اشخاص سازشکار و ليبرالها نباشد و انسانهاي متعهد مجري قوانين قرار بگيرند.

مادر عزيزم از تو مي‌خواهم که براي من گريه نکني راضي نيستم که تو و کسان ديگر براي من گريه کنند لباسهايم را به جنگ زده‌ها بدهيد و مقداري پولي را که دارم بين مستضعفين و جنگزده‌ها تقسيم کنيد و نمازهائي را که نتوانسته‌ام بخوانم برايم بخوانيد و روزه‌هايم را که نتوانسته‌ام بگيرم برايم بگيريد.

در آخر از تمام خويشاوندان و دوستان حلاليت مي‌طلبم و اميدوارم که رضايت کافي از من داشته باشيد. ان الحيوه عقيده والجهاد.
السلام عليکم و رحمه الله و برکاته.
ماشا‌ء‌الله آقاميري 16/6/60

وصيت‌نامه شهید ماشا‌ء‌الله آقاميري