بسم رب المهدی عج


امام مهدی در قرآن از دیدگاه اهل سنتبقیه الله خیر لکم ………سوره هود آیه ۸۶ بقیه در لغت به معنی باز مانده و یادگاری است که از دیگری به جای ماند یا کسی آن را از خود به جای نهد

تمامی پیامبران و پیشوایان بزرگ الهی و تمامی انبیاء و جانشینان انبیاء و تمامی ائمه بقیه الله هستند .

شبلنجی دانشمند اهل سنت در کتاب نور الابصار ص ۱۷۲ و علامه ابن صباغ مالکی در کتاب الفصول المهمه باب ۱۲ روایت کرده اند که :

هنگامی که مهدی عج قیام کند پشت به کعبه دهد و یارانش نزد او گرد آید پس اولین چیزی که میگوید این آیه میباشد بقیه الله خیر لکم سپس میفرماید: منم بقیه الله ….. باقی گذارده خدا و خلیفه او و حجت او بر شما

پس از آن کسی بر آن حضرت سلام نمیکند مگر اینکه میگوید :السلام علیک یا بقیه الله فی الارض (سلام بر تو ای باقی گذارده خداوند در زمینش )

پرفسور هانری کولبن میگوید: شیعه تنها مذهبی است که در آن ارتباط بین آسمان و زمین با ارتباط با مهدی برقرار میباشد .

آری از این سلسله عظیم و کاروان بزرگ انبیاء و اوصیا و اولیای الهی که رابط بین آسمان و زمین بوده اند فقط یه شخص باقی مانده است آری فقط یک نفر (یعنی آخرین سفیر)یک نفری که رابط بین خدا و بندگان اوست نه تنها رابط که خلیفه خداوندی و بقیه الله (باقی گذارده خداوند در زمین )است .

ان الساعه الله لاریب فیها (سوره حج آیه هفت)سیوطی مفسر اهل سنت در تفسیر خویش در مورد این آیه از سنن ابی داود از تابو سعید خدری صحابه معروف روایت کرده که رسول خدا فرموده:

ساعت برپای نشود تا وقتی مهدی از من در زمین به حکومت برسد

قل لا ینفع الدین کفروا ایمانهم ولا هم ینظرون (سوره سجده آیه ۲۹ )

بگو روز پیروزی و فتح کسانی را که کفر ورزیدند ایمان آوردند سود نبخشد و به آنان مهلت داده نخواهد شد

حافظ قندوزی از علمای اهل سنت حنفی در تفسیر این ؟ آیه روز فتح و پیروزی را روزی میداند که برقائم گشوده میشود (به تسخیر او در می آید ) و هیچ کس را که قبل از آن مومن نبوده است نزدیک شدن به ایمان سود نبخشد ( ینابیع الموده ص۵۱۱ )

فلا اخذ بالخنس( تکویر آیه ۱۵)…. پس سوگند یاد نکنم به بسیار پنهان شونده : حافظ قندوزی (حنفی )میگوید که : خنس امامی است که پنهان شود سپس مانند شهاب درخشنده آشکار شود (ینابیع الموده ص ۵۱۵ )


منبع: http://fekrejavan.ir/2978.html
نویسنده: راه روشن